Edukacja w Curaçao

Wersje językowe strony:

Curaçao

Edukacja w Curaçao


Kontynent: Ameryka
  
Iso2:CW
  
Iso3:CUW

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Wydatki rządowe na edukację w Curaçao


Wydatki publiczne na edukację ogółem

4,93 % PKB[?] (2013)
(malejąco): 62 miejsce w świecie z 147 (58,50%); 17 miejsce w Ameryce z 31 (48,39%)

Wydatki rządowe na jednego ucznia w szkole podstawowej

10,04 [?] (2013)
(malejąco): 95 miejsce w świecie z 126 (25,40%); 22 miejsce w Ameryce z 27 (22,22%)

Wydatki publiczne na jednego ucznia w szkole średniej

23,01 [?] (2013)
(malejąco): 44 miejsce w świecie z 125 (65,60%); 6 miejsce w Ameryce z 30 (83,33%)

Wydatki rządowe na jednego studenta uniwersytetu

18,19 [?] (2013)
(malejąco): 84 miejsce w świecie z 115 (27,83%); 16 miejsce w Ameryce z 21 (28,57%)