Równość płci w Chorwacja

Wersje językowe strony:

Chorwacja

Równość płci w Chorwacja


Kontynent: Europa
  
Iso2:HR
  
Iso3:HRV

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Ustawodawstwo w Chorwacja


Prawo przewiduje równe wynagrodzenie dla kobiet i mężczyzn za pracę o równej wartości

1 [?] (2015)

Prawo przewiduje płatny lub bezpłatny urlop macierzyński

1 [?] (2015)

Istnieją przepisy dotyczące przemocy domowej

1 [?] (2015)

Stosunek kobiet do mężczyzn w sile roboczej w Chorwacja


Siła robocza

1 845 114 [?] (2014)
(malejąco): 127 miejsce w świecie z 185 (31,89%); 27 miejsce w Europie z 40 (35%)
5,43 % (1,09 % ) ↗
min: 1 845 114; max: 2 189 258; max-min: 344 144 (15,72%); mid: 2 017 186;
-172 072 (-9,33%)

Siła robocza

45,69 [?] (2014)
(malejąco): 74 miejsce w świecie z 185 (60,54%); 24 miejsce w Europie z 40 (42,50%)
0,560 % (0,112 % ) ↗
min: 42,47; max: 45,94; max-min: 3,48 (7,56%); mid: 44,21;
1,48 (3,24%)

Siła robocza

54,23 mężczyzna[?] (2015)
(malejąco): 112 miejsce w świecie z 185 (40%); 17 miejsce w Europie z 40 (60%)
0,330 % (0,066 % ) ↘
min: 54,06; max: 57,47; max-min: 3,42 (5,95%); mid: 55,76;
-1,53 (-2,82%)

Siła robocza

1,19 mężczyzna[?] (2015)
(malejąco): 112 miejsce w świecie z 185 (40%); 17 miejsce w Europie z 40 (60%)
0,719 % (0,144 % ) ↘
min: 1,18; max: 1,35; max-min: 0,175 (12,94%); mid: 1,26;
-0,079 (-6,66%)

Ustawodawcy, wyżsi urzędnicy i kierownicy

24,77 [?] (2011)
(malejąco): 58 miejsce w świecie z 78 (26,92%); 26 miejsce w Europie z 36 (30,56%)
4,07 % (0,815 % ) ↗
min: 20,59; max: 27,10; max-min: 6,50 (24,00%); mid: 23,84;
0,923 (3,73%)

Odsetek miejsc w parlamentach krajowych zajmowanych przez kobiety

12,60 %[?] (2016)
(malejąco): 120 miejsce w świecie z 189 (37,04%); 38 miejsce w Europie z 44 (15,91%)
86,51 % (17,30 % ) ↗
min: 7,90; max: 23,80; max-min: 15,90 (66,81%); mid: 15,85;
-3,25 (-25,79%)

Firmy, których lista właścicieli obejmuje kobiety

32,10 % firm[?] (2013)
(malejąco): 57 miejsce w świecie z 111 (49,55%); 11 miejsce w Europie z 22 (54,55%)
2,18 % (0,436 % ) ↗
min: 19,20; max: 33,50; max-min: 14,30 (42,69%); mid: 26,35;
5,75 (17,91%)

Udział firm z menedżerem wyższego szczebla

18,70 % firm[?] (2013)