Gospodarka w Chorwacja

Wersje językowe strony:

Chorwacja

Gospodarka w Chorwacja


Kontynent: Europa
  
Iso2:HR
  
Iso3:HRV

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

PKB w Chorwacja


PKB, PPP

94 641 691 630 [?] (2015)
(malejąco): 82 miejsce w świecie z 194 (58,25%); 27 miejsce w Europie z 41 (36,59%)
10,35 % (2,07 % ) ↘
min: 36 707 963 405; max: 94 641 691 630; max-min: 57 933 728 225 (61,21%); mid: 65 674 827 518;
28 966 864 113 (30,61%)

PKB

48 732 003 674 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 82 miejsce w świecie z 199 (59,30%); 27 miejsce w Europie z 47 (44,68%)
22,47 % (4,49 % ) ↗
min: 21 774 273 832; max: 70 481 451 814; max-min: 48 707 177 982 (69,11%); mid: 46 127 862 823;
2 604 140 851 (5,34%)

PKB per capita, PSN

22 514 [?] (2015)
(malejąco): 61 miejsce w świecie z 194 (69,07%); 30 miejsce w Europie z 41 (29,27%)
14,70 % (2,94 % ) ↘
min: 7 862; max: 22 514; max-min: 14 652 (65,08%); mid: 15 188;
7 326 (32,54%)

Rezerwy w Chorwacja


Całkowite rezerwy

14 966 894 447 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 64 miejsce w świecie z 184 (65,76%); 20 miejsce w Europie z 42 (54,76%)
5,57 % (1,11 % ) ↘
min: 166 800 000; max: 17 766 773 694; max-min: 17 599 973 694 (99,06%); mid: 8 966 786 847;
6 000 107 600 (40,09%)

Całkowite rezerwy z wyłączeniem złota

14 966 894 447 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 60 miejsce w świecie z 184 (67,93%); 18 miejsce w Europie z 42 (59,52%)
5,57 % (1,11 % ) ↘
min: 166 800 000; max: 17 766 773 694; max-min: 17 599 973 694 (99,06%); mid: 8 966 786 847;
6 000 107 600 (40,09%)

Oszczędności brutto

23,28 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 63 miejsce w świecie z 164 (62,20%); 20 miejsce w Europie z 42 (54,76%)
12,08 % (2,42 % ) ↘
min: 11,99; max: 23,50; max-min: 11,51 (48,98%); mid: 17,75;
5,53 (23,77%)

PKB - skład w Chorwacja


Konsumpcja gospodarstw domowych

59,10 %[?] (2015)

Konsumpcja rządowa

19,30 %[?] (2015)
(malejąco): 65 miejsce w świecie z 197 (67,51%); 22 miejsce w Europie z 41 (48,78%)

Naprawiono inwestycję

19,10 %[?] (2015)

Inwestycje magazynowe

-0,400 %[?] (2015)

Eksport towarów i usług

50,80 %[?] (2015)
(malejąco): 40 miejsce w świecie z 196 (80,10%); 20 miejsce w Europie z 41 (53,66%)

Import towarów i usług

-47,90 %[?] (2015)

PKB - skład według sektorów pochodzenia w Chorwacja


Rolnictwo

4,20 %[?] (2015)

Przemysł

26,60 %[?] (2015)

Usługi

69,20 %[?] (2015)
(malejąco): 68 miejsce w świecie z 223 (69,96%); 24 miejsce w Europie z 51 (54,90%)

Wzrost PKB w Chorwacja


Tempo wzrostu PKB

1,64 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 138 miejsce w świecie z 193 (29,02%); 26 miejsce w Europie z 43 (41,86%)
203,44 % (40,69 % ) ↘
min: -7,38; max: 6,65; max-min: 14,03 (211,11%); mid: -0,369;
2,01 (122,45%)

Wzrost PKB per capita

1,98 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 90 miejsce w świecie z 193 (53,89%); 24 miejsce w Europie z 43 (46,51%)
173,19 % (34,64 % ) ↘
min: -7,27; max: 10,00; max-min: 17,27 (172,73%); mid: 1,36;
0,618 (31,19%)

Koszty w Chorwacja


Wydatki

38,95 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 120 miejsce w świecie z 140 (15%); 24 miejsce w Europie z 39 (41,03%)
4,06 % (0,812 % ) ↘
min: 33,54; max: 38,95; max-min: 5,41 (13,89%); mid: 36,24;
2,71 (6,95%)

Koszty zużycia końcowego itp.

78,98 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 78 miejsce w świecie z 177 (56,50%); 25 miejsce w Europie z 42 (42,86%)
0,115 % (0,023 % ) ↗
min: 76,61; max: 91,44; max-min: 14,84 (16,23%); mid: 84,02;
-5,04 (-6,38%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, odpływ kapitału netto

-0,034 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 23 miejsce w świecie z 165 (86,67%); 8 miejsce w Europie z 41 (82,93%)
840,74 % (168,15 % ) ↘
min: -0,276; max: 3,88; max-min: 4,16 (107,11%); mid: 1,80;
-1,84 (5 338%)

Wydatki publiczne na edukację ogółem

4,16 % PKB[?] (2011)
(rosnąco): 56 miejsce w świecie z 147 (62,59%); 12 miejsce w Europie z 39 (71,79%)
2,27 % (0,453 % ) ↗
min: 3,81; max: 4,39; max-min: 0,578 (13,18%); mid: 4,10;
0,058 (1,39%)

Wydatki na badania i rozwój

0,790 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 59 miejsce w świecie z 110 (47,27%); 9 miejsce w Europie z 39 (79,49%)
5,74 % (1,15 % ) ↘
min: 0,740; max: 1,04; max-min: 0,304 (29,12%); mid: 0,892;
-0,102 (-12,92%)

Wydatki wojskowe

1,55 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 84 miejsce w świecie z 155 (46,45%); 30 miejsce w Europie z 41 (29,27%)
9,88 % (1,98 % ) ↗
min: 1,55; max: 9,20; max-min: 7,65 (83,16%); mid: 5,38;
-3,83 (-246,96%)

Wydatki na zdrowie

7,80 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 133 miejsce w świecie z 190 (30,53%); 21 miejsce w Europie z 43 (53,49%)
5,70 % (1,14 % ) ↗
min: 5,79; max: 8,25; max-min: 2,45 (29,76%); mid: 7,02;
0,783 (10,03%)

Dochód w Chorwacja


Wpływy podatkowe

19,29 % PKB[?] (2014)
(malejąco): 59 miejsce w świecie z 142 (59,15%); 24 miejsce w Europie z 39 (41,03%)
0,661 % (0,132 % ) ↘
min: 18,47; max: 25,00; max-min: 6,53 (26,12%); mid: 21,73;
-2,44 (-12,67%)

Handel

96,02 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 67 miejsce w świecie z 187 (64,71%); 26 miejsce w Europie z 42 (40,48%)
20,95 % (4,19 % ) ↘
min: 63,51; max: 96,02; max-min: 32,51 (33,86%); mid: 79,76;
16,26 (16,93%)

Handel usługami

33,24 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 44 miejsce w świecie z 179 (75,98%); 12 miejsce w Europie z 42 (73,81%)
20,00 % (4,00 % ) ↘
min: 17,25; max: 34,77; max-min: 17,52 (50,38%); mid: 26,01;
7,23 (21,75%)

Handel towarem

68,46 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 65 miejsce w świecie z 188 (65,96%); 25 miejsce w Europie z 42 (42,86%)
21,99 % (4,40 % ) ↘
min: 50,28; max: 68,46; max-min: 18,18 (26,56%); mid: 59,37;
9,09 (13,28%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływy netto

0,326 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 169 miejsce w świecie z 188 (10,64%); 36 miejsce w Europie z 41 (14,63%)
631,50 % (126,30 % ) ↗
min: 0,326; max: 7,60; max-min: 7,27 (95,71%); mid: 3,96;
-3,64 (-1 115%)

Czynsze z zasobów naturalnych

0,663 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 130 miejsce w świecie z 177 (27,12%); 14 miejsce w Europie z 37 (64,86%)
6,84 % (1,37 % ) ↘
min: 0,341; max: 1,21; max-min: 0,870 (71,87%); mid: 0,776;
-0,113 (-16,99%)

Dług publiczny

88,30 % PKB[?] (2015)