Geograficzne w Chorwacja

Wersje językowe strony:

Chorwacja

Geograficzne w Chorwacja


Kontynent: Europa
  
Iso2:HR
  
Iso3:HRV

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Powierzchnia terenu w Chorwacja


Powierzchnia

56 590 km kw.[?] (2015)

Powierzchnia

55 960 km kw.[?] (2015)

Wody terytorialne

630 km kw.[?] (2015)

Korzystanie z ziemi w Chorwacja


Powierzchnia

55 960 km kw.[?] (2015)

Grunty rolne

26,96 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 136 miejsce w świecie z 208 (35,10%); 35 miejsce w Europie z 46 (26,09%)
11,60 % (2,32 % ) ↘
min: 20,91; max: 43,00; max-min: 22,09 (51,37%); mid: 31,95;
-4,99 (-18,51%)
15 088 {metrów kwadratowych. km.[?]}
(2014)
(malejąco): 135 miejsce w świecie z 209 (35,89%); 30 miejsce w Europie z 46 (36,96%)
11,60 % (2,32 % ) ↘
min: 11 690; max: 24 040; max-min: 12 350 (51,37%); mid: 17 865;
-2 777 (-18,41%)
(malejąco): 113 miejsce w świecie z 207 (45,89%); 29 miejsce w Europie z 46 (39,13%)
12,06 % (2,41 % ) ↘
min: 0,264; max: 0,558; max-min: 0,294 (52,68%); mid: 0,411;
-0,068 (-19,76%)

Grunty orne

14,53 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 80 miejsce w świecie z 206 (61,65%); 32 miejsce w Europie z 46 (32,61%)
11,21 % (2,24 % ) ↗
min: 14,53; max: 21,68; max-min: 7,15 (32,96%); mid: 18,10;
-3,57 (-24,59%)
(malejąco): 116 miejsce w świecie z 206 (44,17%); 30 miejsce w Europie z 46 (36,96%)
20,59 % (4,12 % ) ↗
min: 7 500; max: 15 120; max-min: 7 620 (50,40%); mid: 11 310;
-3 810 (-50,80%)
(malejąco): 82 miejsce w świecie z 206 (60,68%); 27 miejsce w Europie z 46 (43,48%)
15,31 % (3,06 % ) ↗
min: 0,178; max: 0,316; max-min: 0,139 (43,87%); mid: 0,247;
-0,069 (-39,08%)

Powierzchnia lasów

34,35 {% powierzchni gruntów[?]}
(2015)
(malejąco): 91 miejsce w świecie z 205 (56,10%); 19 miejsce w Europie z 45 (60%)
0,104 % (0,021 % ) ↘
min: 33,09; max: 34,35; max-min: 1,26 (3,66%); mid: 33,72;
0,629 (1,83%)
19 220 {km kw.[?]}
(2015)
(malejąco): 109 miejsce w świecie z 206 (47,57%); 26 miejsce w Europie z 45 (44,44%)
0,104 % (0,021 % ) ↘
min: 18 500; max: 19 220; max-min: 720 (3,75%); mid: 18 860;
360 (1,87%)
(malejąco): 82 miejsce w świecie z 204 (60,29%); 14 miejsce w Europie z 45 (71,11%)
4,48 % (0,895 % ) ↘
min: 0,387; max: 0,455; max-min: 0,068 (14,93%); mid: 0,421;
0,034 (7,47%)

Lądowe obszary chronione

37,73 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 13 miejsce w świecie z 204 (94,12%); 6 miejsce w Europie z 44 (88,64%)
20,86 % (4,17 % ) ↘
min: 7,74; max: 37,73; max-min: 29,99 (79,49%); mid: 22,74;
15,00 (39,74%)
22 215 {km kw.[?]}
(2015)
(malejąco): 83 miejsce w świecie z 202 (59,41%); 17 miejsce w Europie z 44 (63,64%)
0,0009397 {liczba hektarów na osobę[?]}
(2015)
(malejąco): 48 miejsce w świecie z 202 (76,73%); 11 miejsce w Europie z 44 (77,27%)

Granice lądowe i linia brzegowa w Chorwacja


Długość granicy lądowej

2 237 [?] (2015)
(malejąco): 83 miejsce w świecie z 166 (50,60%); 12 miejsce w Europie z 46 (76,09%)

Liczba krajów sąsiednich

5 [?] (2015)

Linia brzegowa

5 835 [?] (2015)
(malejąco): 22 miejsce w świecie z 191 (89,01%); 8 miejsce w Europie z 38 (81,58%)

Podniesienie w Chorwacja


Średnia wysokość

331 [?] (2015)

Najwyższy punkt nad poziomem morza

1 831 [?] (2015)

Główne parametry w Chorwacja


Liczba ludności

4 224 404 liczba osób[?] (2015)
(malejąco): 128 miejsce w świecie z 233 (45,49%); 27 miejsce w Europie z 53 (50,94%)
4,58 % (0,916 % ) ↗
min: 4 140 000; max: 4 780 000; max-min: 640 000 (13,39%); mid: 4 460 000;
-235 596 (-5,58%)

Powierzchnia

56 590 km kw.[?] (2015)

Gęstość zaludnienia

75,12 liczba osób na km kw. powierzchni[?] (2015)
(malejąco): 132 miejsce w świecie z 230 (43,04%); 37 miejsce w Europie z 52 (30,77%)
5,10 % (1,02 % ) ↗
min: 74,61; max: 85,49; max-min: 10,88 (12,73%); mid: 80,05;
-4,94 (-6,57%)

Tempo wzrostu liczby ludności

-0,331 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 202 miejsce w świecie z 216 (6,94%); 39 miejsce w Europie z 49 (22,45%)
22,73 % (4,55 % ) ↘
min: -5,81; max: 3,73; max-min: 9,55 (255,77%); mid: -1,04;
0,710 (-214,93%)

Powierzchnia

1,34 hectar per person[?] (2015)
(rosnąco): 131 miejsce w świecie z 233 (44,21%); 37 miejsce w Europie z 53 (32,08%)
4,38 % (0,875 % ) ↘
min: 1,18; max: 1,37; max-min: 0,182 (13,36%); mid: 1,27;
0,066 (4,89%)