Sektor publiczny w Burundi

Wersje językowe strony:

Burundi

Sektor publiczny w Burundi


Kontynent: Afryka
  
Iso2:BI
  
Iso3:BDI

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Armia w Burundi


Personel sił zbrojnych, całkowity

51 050 liczba osób[?] (2014)
(malejąco): 69 miejsce w świecie z 169 (59,76%); 12 miejsce w Afryce z 51 (78,43%)

Wydatki wojskowe

2,14 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 46 miejsce w świecie z 155 (70,97%); 14 miejsce w Afryce z 48 (72,92%)
19,52 % (3,90 % ) ↗
min: 2,01; max: 6,57; max-min: 4,56 (69,42%); mid: 4,29;
-2,15 (-100,86%)

Personel sił zbrojnych

1,03 [?] (2014)
(malejąco): 65 miejsce w świecie z 166 (61,45%); 12 miejsce w Afryce z 49 (77,55%)
13,67 % (2,73 % ) ↗
min: 0,449; max: 2,36; max-min: 1,91 (80,99%); mid: 1,40;
-0,373 (-36,17%)

Bezrobocie w Burundi


Bezrobocie

6,90 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 86 miejsce w świecie z 174 (51,15%); 19 miejsce w Afryce z 50 (64%)
2,90 % (0,580 % ) ↗
min: 6,90; max: 7,30; max-min: 0,400 (5,48%); mid: 7,10;
-0,200 (-2,90%)
6,30 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 86 miejsce w świecie z 174 (51,15%); 20 miejsce w Afryce z 50 (62%)
4,76 % (0,952 % ) ↗
min: 6,30; max: 6,80; max-min: 0,500 (7,35%); mid: 6,55;
-0,250 (-3,97%)
7,50 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 91 miejsce w świecie z 174 (48,28%); 24 miejsce w Afryce z 50 (54%)
1,33 % (0,267 % ) ↗
min: 7,40; max: 7,90; max-min: 0,500 (6,33%); mid: 7,65;
-0,150 (-2,00%)

Zatrudnienie ludności w Burundi


Zatrudnienie w rolnictwie

92,20 {[?]}
(1998)
86,70 {[?]}
(1998)
96,60 {[?]}
(1998)

Zatrudnienie w przemyśle

2,20 {[?]}
(1998)
4,10 {[?]}
(1998)
0,700 {[?]}
(1998)

Zatrudnienie w usługach

5,60 {[?]}
(1998)
9,30 {[?]}
(1998)
2,70 {[?]}
(1998)

Struktura siły roboczej według rodzaju zatrudnienia w Burundi


Osoby samozatrudnione

93,90 {[?]}
(2010)
87,50 {[?]}
(2008)
(malejąco): 2 miejsce w świecie z 153 (99,35%); 2 miejsce w Afryce z 32 (96,88%)
0,823 % (0,165 % ) ↗
min: 87,50; max: 89,90; max-min: 2,40 (2,67%); mid: 88,70;
-1,20 (-1,37%)
92,80 {[?]}
(2008)
(malejąco): 6 miejsce w świecie z 153 (96,73%); 6 miejsce w Afryce z 32 (84,38%)
1,55 % (0,310 % ) ↗
min: 92,80; max: 97,60; max-min: 4,80 (4,92%); mid: 95,20;
-2,40 (-2,59%)

Pracujący członkowie rodzin

7,50 {[?]}
(2010)
(malejąco): 40 miejsce w świecie z 119 (67,23%); 15 miejsce w Afryce z 23 (39,13%)
5,90 {[?]}
(2008)
(malejąco): 46 miejsce w świecie z 142 (68,31%); 18 miejsce w Afryce z 31 (45,16%)
11,69 % (2,34 % ) ↘
min: 3,60; max: 5,90; max-min: 2,30 (38,98%); mid: 4,75;
1,15 (19,49%)
8,30 {[?]}
(2008)
(malejąco): 58 miejsce w świecie z 142 (59,86%); 20 miejsce w Afryce z 31 (38,71%)
3,98 % (0,795 % ) ↗
min: 8,30; max: 9,40; max-min: 1,10 (11,70%); mid: 8,85;
-0,550 (-6,63%)

Pracownicy najemni

5,90 {[?]}
(2010)
8,50 {[?]}
(2008)
(malejąco): 150 miejsce w świecie z 153 (2,61%); 29 miejsce w Afryce z 32 (12,50%)
3,88 % (0,776 % ) ↗
min: 8,50; max: 9,60; max-min: 1,10 (11,46%); mid: 9,05;
-0,550 (-6,47%)
3,10 {[?]}
(2008)
(malejąco): 152 miejsce w świecie z 153 (1,31%); 30 miejsce w Afryce z 31 (6,45%)
7,74 % (1,55 % ) ↘
min: 2,30; max: 3,10; max-min: 0,800 (25,81%); mid: 2,70;
0,400 (12,90%)

Pracodawcy w Burundi


Pracodawcy

0,200 [?] (2010)

Pracodawcy

0,300 [?] (2008)
(2010) (malejąco): 135 miejsce w świecie z 138 (2,90%); 31 miejsce w Afryce z 31 (3,23%)

Pracodawcy

0,100 [?] (2008)
(2010) (malejąco): 130 miejsce w świecie z 138 (6,52%); 28 miejsce w Afryce z 31 (12,90%)

Zabójstwa międzynarodowe

4 na 100 000 osób[?] (2014)
(rosnąco): 91 miejsce w świecie z 185 (51,35%); 15 miejsce w Afryce z 52 (73,08%)
7,50 % (1,50 % ) ↘
min: 3,60; max: 4,50; max-min: 0,900 (20%); mid: 4,05;
-0,050 (-1,25%)

Straty z powodu kradzieży, rabunku, wandalizmu i podpalenia

0,400 % sprzedaży[?] (2014)
(rosnąco): 27 miejsce w świecie z 96 (72,92%); 4 miejsce w Afryce z 27 (88,89%)
75,00 % (15,00 % ) ↗
min: 0,400; max: 1; max-min: 0,600 (60%); mid: 0,700;
-0,300 (-75%)

Korupcja w Burundi


Występowanie przekupstwa

30,30 [?] (2014)
(rosnąco): 85 miejsce w świecie z 104 (19,23%); 23 miejsce w Afryce z 28 (21,43%)
8,25 % (1,65 % ) ↘
min: 25,30; max: 30,30; max-min: 5 (16,50%); mid: 27,80;
2,50 (8,25%)

Ocena przejrzystości, rozliczalności i korupcji w sektorze publicznym [1 = niska do 6 = wysoka]

2 [?] (2015)

Firmy, które chcą przekupić urzędników podatkowych

20 % firm[?] (2014)
(rosnąco): 75 miejsce w świecie z 97 (23,71%); 21 miejsce w Afryce z 28 (28,57%)
6,50 % (1,30 % ) ↗
min: 20; max: 22,60; max-min: 2,60 (11,50%); mid: 21,30;
-1,30 (-6,50%)

Nieoficjalne płatności na rzecz urzędników państwowych

31,20 % firm[?] (2014)
(rosnąco): 67 miejsce w świecie z 95 (30,53%); 19 miejsce w Afryce z 26 (30,77%)
40,54 % (8,11 % ) ↗
min: 31,20; max: 56,50; max-min: 25,30 (44,78%); mid: 43,85;
-12,65 (-40,54%)