Ludność w Burundi

Wersje językowe strony:

Burundi

Ludność w Burundi


Kontynent: Afryka
  
Iso2:BI
  
Iso3:BDI

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Stosunki zależności w Burundi


Uzależnieni ludzie

89,70 na 1000 osób[?] (2015)

Młodzi uzależnieni ludzie

85 na 1000 osób[?] (2015)

Osoby w podeszłym wieku uzależnione

4,70 na 1000 osób[?] (2015)
(rosnąco): 12 miejsce w świecie z 196 (94,39%); 5 miejsce w Afryce z 55 (92,73%)

Potencjalny współczynnik wsparcia

21,30 [?] (2015)

Urbanizacja ludności w Burundi


Liczba ludności

11 178 921 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 79 miejsce w świecie z 233 (66,52%); 29 miejsce w Afryce z 56 (50%)
15,37 % (3,07 % ) ↘
min: 2 786 740; max: 11 178 921; max-min: 8 392 181 (75,07%); mid: 6 982 831;
4 196 091 (37,54%)
3,29 {% roczny[?]}
(2015)
(malejąco): 6 miejsce w świecie z 216 (97,69%); 3 miejsce w Afryce z 54 (96,30%)
5,61 % (1,12 % ) ↗
min: 0,999; max: 3,54; max-min: 2,55 (71,81%); mid: 2,27;
1,02 (31,00%)

Wiejskie

9 831 078 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 55 miejsce w świecie z 205 (73,66%); 25 miejsce w Afryce z 54 (55,56%)
14,00 % (2,80 % ) ↘
min: 2 728 859; max: 9 831 078; max-min: 7 102 219 (72,24%); mid: 6 279 969;
3 551 110 (36,12%)
87,94 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 2 miejsce w świecie z 205 (99,51%); 1 miejsce w Afryce z 54 (100%)
1,61 % (0,322 % ) ↗
min: 87,94; max: 97,92; max-min: 9,98 (10,19%); mid: 92,93;
-4,99 (-5,67%)
2,96 {[?]}
(2015)
(malejąco): 6 miejsce w świecie z 205 (97,56%); 4 miejsce w Afryce z 54 (94,44%)
7,60 % (1,52 % ) ↗
min: 0,860; max: 3,27; max-min: 2,41 (73,72%); mid: 2,07;
0,891 (30,14%)

Obszary miejskie

1 347 843 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 140 miejsce w świecie z 214 (35,05%); 40 miejsce w Afryce z 54 (27,78%)
25,31 % (5,06 % ) ↘
min: 57 881; max: 1 347 843; max-min: 1 289 962 (95,71%); mid: 702 862;
644 981 (47,85%)
12,06 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 213 miejsce w świecie z 214 (0,935%); 54 miejsce w Afryce z 54 (1,85%)
11,74 % (2,35 % ) ↘
min: 2,08; max: 12,06; max-min: 9,98 (82,77%); mid: 7,07;
4,99 (41,39%)
5,78 {[?]}
(2015)
(malejąco): 2 miejsce w świecie z 214 (99,53%); 1 miejsce w Afryce z 54 (100%)
3,82 % (0,765 % ) ↗
min: 3,72; max: 7,11; max-min: 3,39 (47,72%); mid: 5,41;
0,367 (6,35%)

Populacja największego miasta

750 862 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 128 miejsce w świecie z 151 (15,89%); 39 miejsce w Afryce z 45 (15,56%)
25,91 % (5,18 % ) ↘
min: 45 564; max: 750 862; max-min: 705 298 (93,93%); mid: 398 213;
352 649 (46,97%)
6,72 {[?]}
(2015)
(malejąco): 132 miejsce w świecie z 151 (13,25%); 38 miejsce w Afryce z 45 (17,78%)
12,46 % (2,49 % ) ↘
min: 1,63; max: 6,72; max-min: 5,09 (75,74%); mid: 4,17;
2,54 (37,87%)

Migracja w Burundi


Liczba ludności

11 178 921 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 79 miejsce w świecie z 233 (66,52%); 29 miejsce w Afryce z 56 (50%)
15,37 % (3,07 % ) ↘
min: 2 786 740; max: 11 178 921; max-min: 8 392 181 (75,07%); mid: 6 982 831;
4 196 091 (37,54%)

Międzynarodowa liczba migrantów, całkowita

286 810 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 86 miejsce w świecie z 214 (60,28%); 20 miejsce w Afryce z 54 (64,81%)
17,97 % (3,59 % ) ↘
min: 125 628; max: 333 110; max-min: 207 482 (62,29%); mid: 229 369;
57 441 (20,03%)
2,57 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 132 miejsce w świecie z 214 (38,79%); 18 miejsce w Afryce z 54 (68,52%)
3,08 % (0,616 % ) ↘
min: 1,86; max: 5,93; max-min: 4,08 (68,72%); mid: 3,90;
-1,33 (-51,83%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium azylu

0,477 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 38 miejsce w świecie z 180 (79,44%); 15 miejsce w Afryce z 48 (70,83%)
34,98 % (7,00 % ) ↘
min: 0,261; max: 4,78; max-min: 4,52 (94,55%); mid: 2,52;
-2,04 (-428,16%)
53 363 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 44 miejsce w świecie z 180 (76,11%); 16 miejsce w Afryce z 48 (68,75%)
44,97 % (8,99 % ) ↘
min: 13 176; max: 300 302; max-min: 287 126 (95,61%); mid: 156 739;
-103 376 (-193,72%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium pochodzenia

2,62 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 7 miejsce w świecie z 196 (96,94%); 5 miejsce w Afryce z 54 (92,59%)
66,07 % (13,21 % ) ↘
min: 0,889; max: 8,39; max-min: 7,51 (89,42%); mid: 4,64;
-2,02 (-77,24%)
292 764 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 14 miejsce w świecie z 196 (93,37%); 7 miejsce w Afryce z 54 (88,89%)
71,29 % (14,26 % ) ↘
min: 72 493; max: 871 382; max-min: 798 889 (91,68%); mid: 471 938;
-179 174 (-61,20%)

Płodność w Burundi


Ogólny współczynnik urodzeń

43,87 na 1000 osób[?] (2014)
(malejąco): 4 miejsce w świecie z 207 (98,55%); 4 miejsce w Afryce z 54 (94,44%)
1,51 % (0,302 % ) ↗
min: 42,45; max: 51,72; max-min: 9,26 (17,91%); mid: 47,08;
-3,22 (-7,33%)

Ogólny współczynnik urodzeń

487 211 rocznie[?] (2015)
(malejąco): 57 miejsce w świecie z 207 (72,95%); 26 miejsce w Afryce z 54 (53,70%)
13,53 % (2,71 % ) ↘
min: 134 291; max: 487 211; max-min: 352 920 (72,44%); mid: 310 751;
176 460 (36,22%)

Wskaźnik płodności

5,95 urodzeń na kobietę[?] (2014)
(malejąco): 7 miejsce w świecie z 203 (97,04%); 7 miejsce w Afryce z 54 (88,89%)
5,95 % (1,19 % ) ↗
min: 5,95; max: 7,57; max-min: 1,62 (21,45%); mid: 6,76;
-0,812 (-13,65%)

Pożądany współczynnik dzietności

4,50 urodzeń na kobietę[?] (2010)
(malejąco): 18 miejsce w świecie z 47 (63,83%); 17 miejsce w Afryce z 30 (46,67%)

Współczynnik dzietności młodzieży w wieku dojrzewania

27,85 urodzeń na 1000 kobiet w wieku 15-19 lat[?] (2015)
(malejąco): 111 miejsce w świecie z 193 (43,01%); 49 miejsce w Afryce z 54 (11,11%)
13,32 % (2,66 % ) ↗
min: 27,85; max: 50,11; max-min: 22,25 (44,41%); mid: 38,98;
-11,13 (-39,94%)

Śmiertelność dzieci i matek w Burundi


Ogólny współczynnik urodzeń

487 211 {rocznie[?]}
(2015)
(rosnąco): 151 miejsce w świecie z 207 (27,54%); 29 miejsce w Afryce z 54 (48,15%)
13,53 % (2,71 % ) ↘
min: 134 291; max: 487 211; max-min: 352 920 (72,44%); mid: 310 751;
176 460 (36,22%)
11,31 {na 1000 osób[?]}
(2014)
(rosnąco): 178 miejsce w świecie z 206 (14,08%); 40 miejsce w Afryce z 54 (27,78%)
9,04 % (1,81 % ) ↗
min: 11,31; max: 23,17; max-min: 11,85 (51,17%); mid: 17,24;
-5,93 (-52,39%)

Śmiertelność matek

3 500 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 159 miejsce w świecie z 181 (12,71%); 37 miejsce w Afryce z 53 (32,08%)
2,86 % (0,571 % ) ↘
min: 2 700; max: 3 600; max-min: 900 (25%); mid: 3 150;
350 (10%)
0,313 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 177 miejsce w świecie z 181 (2,76%); 49 miejsce w Afryce z 53 (9,43%)
14,78 % (2,96 % ) ↗
min: 0,313; max: 0,606; max-min: 0,293 (48,31%); mid: 0,459;
-0,146 (-46,73%)

Współczynnik umieralności poniżej 1. roku życia

13 236 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 154 miejsce w świecie z 192 (20,31%); 31 miejsce w Afryce z 54 (44,44%)
1,98 % (0,396 % ) ↘
min: 10 784; max: 13 261; max-min: 2 477 (18,68%); mid: 12 023;
1 214 (9,17%)
1,18 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 179 miejsce w świecie z 192 (7,29%); 42 miejsce w Afryce z 54 (24,07%)
15,82 % (3,16 % ) ↗
min: 1,18; max: 2,02; max-min: 0,840 (41,51%); mid: 1,60;
-0,420 (-35,48%)

Współczynnik umieralności poniżej 5. roku życia

36 970 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 157 miejsce w świecie z 193 (19,17%); 28 miejsce w Afryce z 54 (50%)
4,89 % (0,979 % ) ↗
min: 32 897; max: 47 423; max-min: 14 526 (30,63%); mid: 40 160;
-3 190 (-8,63%)
3,31 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 180 miejsce w świecie z 193 (7,25%); 41 miejsce w Afryce z 54 (25,93%)
23,94 % (4,79 % ) ↗
min: 3,31; max: 11,20; max-min: 7,89 (70,47%); mid: 7,25;
-3,95 (-119,30%)

Przyczyny śmierci w Burundi


Śmiertelność z powodu chorób zakaźnych, warunków żywieniowych, śmiertelności matek

60,30 %[?] (2012)
(rosnąco): 150 miejsce w świecie z 172 (13,37%); 30 miejsce w Afryce z 52 (44,23%)
2,35 % (0,470 % ) ↗
min: 60,30; max: 68,80; max-min: 8,50 (12,35%); mid: 64,55;
-4,25 (-7,05%)

Śmiertelność z powodu obrażeń

11,20 %[?] (2012)
(rosnąco): 132 miejsce w świecie z 172 (23,84%); 44 miejsce w Afryce z 52 (17,31%)
0,595 % (0,119 % ) ↗
min: 11,20; max: 11,60; max-min: 0,400 (3,45%); mid: 11,40;
-0,200 (-1,79%)

Śmiertelność z powodu chorób niezakaźnych

28,40 %[?] (2012)
(rosnąco): 17 miejsce w świecie z 172 (90,70%); 17 miejsce w Afryce z 52 (69,23%)
5,16 % (1,03 % ) ↘
min: 19,60; max: 28,40; max-min: 8,80 (30,99%); mid: 24;
4,40 (15,49%)

Długość życia w Burundi


Długość życia

56,69 [?] (2014)
(malejąco): 188 miejsce w świecie z 201 (6,97%); 41 miejsce w Afryce z 54 (25,93%)
3,29 % (0,657 % ) ↘
min: 41,24; max: 56,69; max-min: 15,46 (27,26%); mid: 48,96;
7,73 (13,63%)

Średnia długość życia mężczyzn

54,75 [?] (2014)
(malejąco): 189 miejsce w świecie z 201 (6,47%); 42 miejsce w Afryce z 54 (24,07%)
3,06 % (0,612 % ) ↘
min: 39,70; max: 54,75; max-min: 15,06 (27,50%); mid: 47,23;
7,53 (13,75%)

Oczekiwana długość życia kobiet

58,73 [?] (2014)
(malejąco): 187 miejsce w świecie z 201 (7,46%); 40 miejsce w Afryce z 54 (27,78%)
3,51 % (0,701 % ) ↘
min: 42,85; max: 58,73; max-min: 15,88 (27,03%); mid: 50,79;
7,94 (13,52%)

Różnica w oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn

4,06 [?] (2015)
(malejąco): 123 miejsce w świecie z 201 (39,30%); 13 miejsce w Afryce z 54 (77,78%)
11,61 % (2,32 % ) ↘
min: 3,15; max: 4,06; max-min: 0,910 (22,39%); mid: 3,61;
0,455 (11,20%)

Przeżycie do 65 roku życia w Burundi


Przeżycie do 65 roku życia

2,47 [?] (2015)
(malejąco): 185 miejsce w świecie z 194 (5,15%); 50 miejsce w Afryce z 54 (9,26%)
4,64 % (0,928 % ) ↗
min: 2,47; max: 3,30; max-min: 0,831 (25,18%); mid: 2,88;
-0,413 (-16,71%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, mężczyźni

49,77 [?] (2014)
(malejąco): 178 miejsce w świecie z 193 (8,29%); 39 miejsce w Afryce z 54 (29,63%)
5,04 % (1,01 % ) ↘
min: 29,40; max: 49,77; max-min: 20,37 (40,93%); mid: 39,58;
10,19 (20,47%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, kobiety

57,16 [?] (2014)
(malejąco): 176 miejsce w świecie z 193 (9,33%); 37 miejsce w Afryce z 54 (33,33%)
5,35 % (1,07 % ) ↘
min: 35,09; max: 57,16; max-min: 22,07 (38,61%); mid: 46,12;
11,03 (19,31%)

Stosunek prawdopodobieństwa przeżycia do 65 lat kobiet i mężczyzn

0,870 [?] (2015)
(malejąco): 141 miejsce w świecie z 193 (27,46%); 44 miejsce w Afryce z 54 (20,37%)
0,363 % (0,073 % ) ↗
min: 0,838; max: 0,874; max-min: 0,037 (4,20%); mid: 0,856;
0,014 (1,64%)

Struktura wiekowa w Burundi


0-14 lat

45,61 %[?] (2015)
(malejąco): 6 miejsce w świecie z 227 (97,80%); 6 miejsce w Afryce z 56 (91,07%)

15–24 lata

19,17 %[?] (2015)
(malejąco): 72 miejsce w świecie z 227 (68,72%); 40 miejsce w Afryce z 56 (30,36%)

25-54 lata

28,71 %[?] (2015)

55–64 lata

3,94 %[?] (2015)
(malejąco): 201 miejsce w świecie z 227 (11,89%); 37 miejsce w Afryce z 56 (35,71%)

Ma ponad 65 lat

2,57 %[?] (2015)

Stosunek liczby kobiet/mężczyzn w Burundi


0-14 lat

1,01 [?] (2015)
(malejąco): 193 miejsce w świecie z 227 (15,42%); 32 miejsce w Afryce z 56 (44,64%)

15–24 lata

0,995 [?] (2015)
(malejąco): 186 miejsce w świecie z 227 (18,50%); 34 miejsce w Afryce z 56 (41,07%)

25-54 lata

0,995 [?] (2015)

55–64 lata

0,889 [?] (2015)
(malejąco): 153 miejsce w świecie z 227 (33,04%); 32 miejsce w Afryce z 56 (44,64%)

Ma ponad 65 lat

0,746 [?] (2015)
(malejąco): 153 miejsce w świecie z 227 (33,04%); 35 miejsce w Afryce z 56 (39,29%)

Średni wiek w Burundi


Razem

17 [?] (2015)

Mężczyźni

16,80 [?] (2015)

Kobiety

17,20 [?] (2015)

Turystyka w Burundi


Liczba przyjazdów turystów zagranicznych

142 000 [?] (2010)
(2010) (malejąco): 166 miejsce w świecie z 201 (17,91%); 36 miejsce w Afryce z 49 (28,57%)
4,23 % (0,845 % ) ↗
min: 11 000; max: 214 000; max-min: 203 000 (94,86%); mid: 112 500;
29 500 (20,77%)

Liczba opuszczonych turystów zagranicznych

35 000 [?] (2001)
(2005) (malejąco): 107 miejsce w świecie z 117 (9,40%); 12 miejsce w Afryce z 16 (31,25%)
20 % (4 % ) ↘
min: 10 000; max: 36 000; max-min: 26 000 (72,22%); mid: 23 000;
12 000 (34,29%)