Gospodarka w Burundi

Wersje językowe strony:

Burundi

Gospodarka w Burundi


Kontynent: Afryka
  
Iso2:BI
  
Iso3:BDI

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

PKB w Burundi


PKB, PPP

8 128 761 231 [?] (2015)
(malejąco): 158 miejsce w świecie z 194 (19,07%); 42 miejsce w Afryce z 52 (21,15%)
19,29 % (3,86 % ) ↘
min: 3 542 026 147; max: 8 369 037 350; max-min: 4 827 011 203 (57,68%); mid: 5 955 531 749;
2 173 229 483 (26,74%)

PKB

3 097 324 740 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 168 miejsce w świecie z 199 (16,08%); 43 miejsce w Afryce z 53 (20,75%)
34,56 % (6,91 % ) ↘
min: 158 994 963; max: 3 097 324 740; max-min: 2 938 329 777 (94,87%); mid: 1 628 159 852;
1 469 164 889 (47,43%)

PKB per capita, PSN

727,15 [?] (2015)
(malejąco): 193 miejsce w świecie z 194 (1,03%); 51 miejsce w Afryce z 52 (3,85%)
4,63 % (0,926 % ) ↘
min: 552,20; max: 773,70; max-min: 221,50 (28,63%); mid: 662,95;
64,20 (8,83%)

Rezerwy w Burundi


Całkowite rezerwy

136 134 359 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 179 miejsce w świecie z 184 (3,26%); 49 miejsce w Afryce z 52 (7,69%)
143,94 % (28,79 % ) ↗
min: 2 950 266; max: 332 084 673; max-min: 329 134 408 (99,11%); mid: 167 517 470;
-31 383 110 (-23,05%)

Całkowite rezerwy

21,75 [?] (2015)
(malejąco): 94 miejsce w świecie z 117 (20,51%); 41 miejsce w Afryce z 47 (14,89%)
145,93 % (29,19 % ) ↗
min: 1,64; max: 277,52; max-min: 275,88 (99,41%); mid: 139,58;
-117,84 (-541,84%)

Całkowite rezerwy z wyłączeniem złota

135 115 699 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 178 miejsce w świecie z 184 (3,80%); 49 miejsce w Afryce z 52 (7,69%)
144,78 % (28,96 % ) ↗
min: 2 910 000; max: 330 733 988; max-min: 327 823 988 (99,12%); mid: 166 821 994;
-31 706 295 (-23,47%)

Oszczędności brutto

1,95 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 155 miejsce w świecie z 164 (6,10%); 39 miejsce w Afryce z 43 (11,63%)
226,23 % (45,25 % ) ↗
min: -0,333; max: 17,78; max-min: 18,11 (101,87%); mid: 8,72;
-6,77 (-346,96%)

PKB - skład w Burundi


Konsumpcja gospodarstw domowych

92,40 %[?] (2015)
(malejąco): 11 miejsce w świecie z 198 (94,95%); 6 miejsce w Afryce z 54 (90,74%)

Konsumpcja rządowa

16,50 %[?] (2015)
(malejąco): 101 miejsce w świecie z 197 (49,24%); 24 miejsce w Afryce z 54 (57,41%)

Naprawiono inwestycję

24,30 %[?] (2015)
(malejąco): 75 miejsce w świecie z 194 (61,86%); 27 miejsce w Afryce z 54 (51,85%)

Inwestycje magazynowe

-8,10 %[?] (2015)

Eksport towarów i usług

7,50 %[?] (2015)

Import towarów i usług

-32,60 %[?] (2015)
(malejąco): 62 miejsce w świecie z 195 (68,72%); 18 miejsce w Afryce z 53 (67,92%)

PKB - skład według sektorów pochodzenia w Burundi


Rolnictwo

45,80 %[?] (2015)
(malejąco): 8 miejsce w świecie z 219 (96,80%); 6 miejsce w Afryce z 53 (90,57%)

Przemysł

17,10 %[?] (2015)
(malejąco): 170 miejsce w świecie z 221 (23,53%); 39 miejsce w Afryce z 53 (28,30%)

Usługi

37,10 %[?] (2015)

Wzrost PKB w Burundi


Tempo wzrostu PKB

-3,90 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 185 miejsce w świecie z 193 (4,66%); 48 miejsce w Afryce z 52 (9,62%)
196,95 % (39,39 % ) ↘
min: -13,75; max: 21,33; max-min: 35,07 (164,46%); mid: 3,79;
-7,69 (197,05%)

Wzrost PKB per capita

-7,02 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 185 miejsce w świecie z 193 (4,66%); 48 miejsce w Afryce z 52 (9,62%)
103,41 % (20,68 % ) ↘
min: -15,37; max: 19,07; max-min: 34,45 (180,61%); mid: 1,85;
-8,87 (126,36%)

Koszty w Burundi


Wydatki

20,65 % PKB[?] (1999)
(2000) (rosnąco): 57 miejsce w świecie z 136 (58,82%); 18 miejsce w Afryce z 32 (46,88%)
14,43 % (2,89 % ) ↗
min: 13,67; max: 28,25; max-min: 14,58 (51,61%); mid: 20,96;
-0,315 (-1,52%)

Koszty zużycia końcowego itp.

106,78 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 163 miejsce w świecie z 177 (8,47%); 42 miejsce w Afryce z 49 (16,33%)
6,59 % (1,32 % ) ↘
min: 88,50; max: 117,63; max-min: 29,13 (24,77%); mid: 103,07;
3,72 (3,48%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, odpływ kapitału netto

0,0049130 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 27 miejsce w świecie z 165 (84,24%); 12 miejsce w Afryce z 40 (72,50%)
390,66 % (78,13 % ) ↗
min: -1,34; max: 0,060; max-min: 1,40 (2 336%); mid: -0,641;
0,646 (13 148%)

Wydatki publiczne na edukację ogółem

5,41 % PKB[?] (2013)
(rosnąco): 78 miejsce w świecie z 147 (47,62%); 21 miejsce w Afryce z 39 (48,72%)
25,45 % (5,09 % ) ↗
min: 2,65; max: 6,79; max-min: 4,15 (61,06%); mid: 4,72;
0,696 (12,85%)

Wydatki na badania i rozwój

0,121 % PKB[?] (2011)
(rosnąco): 4 miejsce w świecie z 110 (97,27%); 1 miejsce w Afryce z 19 (100%)
13,43 % (2,69 % ) ↗
min: 0,121; max: 0,201; max-min: 0,079 (39,58%); mid: 0,161;
-0,040 (-32,76%)

Wydatki wojskowe

2,14 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 110 miejsce w świecie z 155 (29,68%); 35 miejsce w Afryce z 48 (29,17%)
19,52 % (3,90 % ) ↗
min: 2,01; max: 6,57; max-min: 4,56 (69,42%); mid: 4,29;
-2,15 (-100,86%)

Wydatki na zdrowie

7,54 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 116 miejsce w świecie z 190 (39,47%); 39 miejsce w Afryce z 53 (28,30%)
17,05 % (3,41 % ) ↗
min: 4,11; max: 11,49; max-min: 7,38 (64,20%); mid: 7,80;
-0,266 (-3,53%)

Dochód w Burundi


Wpływy podatkowe

13,60 % PKB[?] (1999)
(2000) (malejąco): 90 miejsce w świecie z 138 (35,51%); 20 miejsce w Afryce z 32 (40,63%)
22,66 % (4,53 % ) ↗
min: 8,86; max: 16,68; max-min: 7,82 (46,90%); mid: 12,77;
0,830 (6,11%)

Handel

35,78 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 178 miejsce w świecie z 187 (5,35%); 48 miejsce w Afryce z 51 (7,84%)
34,41 % (6,88 % ) ↗
min: 20,96; max: 54,15; max-min: 33,19 (61,29%); mid: 37,56;
-1,78 (-4,96%)

Handel usługami

13,30 % PKB[?] (2013)
(malejąco): 117 miejsce w świecie z 179 (35,20%); 29 miejsce w Afryce z 47 (40,43%)
8,09 % (1,62 % ) ↘
min: 3,63; max: 21,23; max-min: 17,60 (82,91%); mid: 12,43;
0,877 (6,59%)

Handel towarem

27,95 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 177 miejsce w świecie z 188 (6,38%); 47 miejsce w Afryce z 51 (9,80%)
7,67 % (1,53 % ) ↗
min: 9,97; max: 38,41; max-min: 28,44 (74,04%); mid: 24,19;
3,76 (13,46%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływy netto

1,60 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 132 miejsce w świecie z 188 (30,32%); 38 miejsce w Afryce z 52 (28,85%)
97,59 % (19,52 % ) ↘
min: -0,0013049; max: 4,30; max-min: 4,30 (100,03%); mid: 2,15;
-0,549 (-34,26%)

Czynsze z zasobów naturalnych

16,76 % PKB[?] (2012)
(2010) (malejąco): 21 miejsce w świecie z 180 (88,89%); 12 miejsce w Afryce z 52 (78,85%)
58,01 % (11,60 % ) ↗
min: 5,94; max: 40,55; max-min: 34,61 (85,36%); mid: 23,24;
-6,49 (-38,71%)

Dług publiczny

43,40 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 73 miejsce w świecie z 178 (59,55%); 19 miejsce w Afryce z 42 (57,14%)