Ekologia w Burundi

Wersje językowe strony:

Burundi

Ekologia w Burundi


Kontynent: Afryka
  
Iso2:BI
  
Iso3:BDI

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

woda w Burundi


Odnawialne wewnętrzne zasoby słodkiej wody

10,06 {[?]}
(2014)
(malejąco): 124 miejsce w świecie z 181 (32,04%); 34 miejsce w Afryce z 53 (37,74%)
930,03 {[?]}
(2014)
(malejąco): 138 miejsce w świecie z 180 (23,89%); 36 miejsce w Afryce z 52 (32,69%)
14,92 % (2,98 % ) ↗
min: 930,03; max: 3 476; max-min: 2 546 (73,24%); mid: 2 203;
-1 273 (-136,85%)

Roczny pobór wód słodkich

0,288 {[?]}
(2014)
(malejąco): 144 miejsce w świecie z 181 (20,99%); 35 miejsce w Afryce z 54 (37,04%)
0,0000000 {[?]}
(2015)
(malejąco): 169 miejsce w świecie z 181 (7,18%); 43 miejsce w Afryce z 54 (22,22%)
18,16 % (3,63 % ) ↗
min: 0,0000000; max: 0,0000000; max-min: 0,0000000 (59,61%); mid: 0,0000000;
-0,0000000 (-5,87%)

Emisje metanu

2 719 {[?]}
(2012)
(rosnąco): 66 miejsce w świecie z 201 (67,66%); 12 miejsce w Afryce z 51 (78,43%)
1,96 % (0,392 % ) ↘
min: 1 439; max: 2 719; max-min: 1 280 (47,09%); mid: 2 079;
640,16 (23,54%)
0,0002504 {[?]}
(2015)
(rosnąco): 14 miejsce w świecie z 201 (93,53%); 2 miejsce w Afryce z 51 (98,04%)
12,53 % (2,51 % ) ↗
min: 0,0002224; max: 0,0004355; max-min: 0,0002131 (48,93%); mid: 0,0003289;
-0,0000786 (-31,38%)

Emisje tlenku azotu

789,48 {[?]}
(2012)
(rosnąco): 66 miejsce w świecie z 200 (67,50%); 12 miejsce w Afryce z 52 (78,85%)
1,96 % (0,392 % ) ↘
min: 525,36; max: 789,48; max-min: 264,12 (33,45%); mid: 657,42;
132,06 (16,73%)
0,0000727 {[?]}
(2015)
(rosnąco): 16 miejsce w świecie z 200 (92,50%); 3 miejsce w Afryce z 52 (96,15%)
12,53 % (2,51 % ) ↗
min: 0,0000727; max: 0,0001951; max-min: 0,0001224 (62,74%); mid: 0,0001339;
-0,0000612 (-84,18%)

Całkowita emisja gazów cieplarnianych

6 254 {[?]}
(2012)
(rosnąco): 36 miejsce w świecie z 178 (80,34%); 10 miejsce w Afryce z 50 (82%)
3,41 % (0,682 % ) ↘
min: 2 202; max: 6 254; max-min: 4 052 (64,79%); mid: 4 228;
2 026 (32,40%)
0,0005870 {[?]}
(2015)
(rosnąco): 5 miejsce w świecie z 178 (97,75%); 1 miejsce w Afryce z 50 (100%)
8,78 % (1,76 % ) ↗
min: 0,0004807; max: 0,0006683; max-min: 0,0001876 (28,07%); mid: 0,0005745;
0,0000125 (2,13%)