Edukacja w Burundi

Wersje językowe strony:

Burundi

Edukacja w Burundi


Kontynent: Afryka
  
Iso2:BI
  
Iso3:BDI

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Szkoła w Burundi


Dzieci nieuczęszczające do szkoły

4,32 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 117 miejsce w świecie z 174 (33,33%); 14 miejsce w Afryce z 49 (73,47%)
907,53 % (181,51 % ) ↗
min: 4,32; max: 82,53; max-min: 78,22 (94,77%); mid: 43,43;
-39,11 (-905,68%)
5,26 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 39 miejsce w świecie z 144 (73,61%); 6 miejsce w Afryce z 42 (88,10%)
60,56 % (12,11 % ) ↗
min: 5,26; max: 78,98; max-min: 73,72 (93,33%); mid: 42,12;
-36,86 (-700,10%)
3,39 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 99 miejsce w świecie z 166 (40,96%); 12 miejsce w Afryce z 49 (77,55%)
1 277 % (255,46 % ) ↗
min: 3,39; max: 86,04; max-min: 82,66 (96,07%); mid: 44,71;
-41,33 (-1 221%)

Nastolatki pozaszkolne

30,64 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 107 miejsce w świecie z 122 (13,11%); 16 miejsce w Afryce z 27 (44,44%)
5,65 % (1,13 % ) ↗
min: 25,84; max: 87,89; max-min: 62,05 (70,60%); mid: 56,87;
-26,23 (-85,60%)
31,66 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 91 miejsce w świecie z 104 (13,46%); 15 miejsce w Afryce z 24 (41,67%)
9,07 % (1,81 % ) ↘
min: 28,25; max: 84,23; max-min: 55,99 (66,47%); mid: 56,24;
-24,58 (-77,63%)
29,65 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 89 miejsce w świecie z 104 (15,38%); 17 miejsce w Afryce z 28 (42,86%)
20,81 % (4,16 % ) ↗
min: 23,51; max: 91,48; max-min: 67,96 (74,30%); mid: 57,49;
-27,85 (-93,93%)

Wydatki rządowe na edukację w Burundi


Wydatki publiczne na edukację ogółem

5,41 % PKB[?] (2013)
(malejąco): 70 miejsce w świecie z 147 (53,06%); 19 miejsce w Afryce z 39 (53,85%)
25,45 % (5,09 % ) ↗
min: 2,65; max: 6,79; max-min: 4,15 (61,06%); mid: 4,72;
0,696 (12,85%)

Wydatki rządowe na jednego ucznia w szkole podstawowej

12,81 [?] (2013)
(malejąco): 87 miejsce w świecie z 126 (31,75%); 15 miejsce w Afryce z 33 (57,58%)
23,18 % (4,64 % ) ↗
min: 9,60; max: 17,68; max-min: 8,09 (45,73%); mid: 13,64;
-0,831 (-6,48%)

Wydatki publiczne na jednego ucznia w szkole średniej

30,96 [?] (2013)
(malejąco): 37 miejsce w świecie z 125 (71,20%); 12 miejsce w Afryce z 29 (62,07%)
71,66 % (14,33 % ) ↗
min: 30,96; max: 56,75; max-min: 25,79 (45,44%); mid: 43,85;
-12,89 (-41,64%)

Wydatki rządowe na jednego studenta uniwersytetu

305,95 [?] (2013)
(malejąco): 8 miejsce w świecie z 115 (93,91%); 8 miejsce w Afryce z 31 (77,42%)
29,42 % (5,88 % ) ↗
min: 260,76; max: 1 092; max-min: 831,43 (76,12%); mid: 676,48;
-370,53 (-121,11%)

Stosunek uczniów do nauczyciela w Burundi


Współczynnik liczby uczniów we wczesnej edukacji

35,27 [?] (2014)
(rosnąco): 144 miejsce w świecie z 152 (5,92%); 38 miejsce w Afryce z 43 (13,95%)
3,37 % (0,675 % ) ↘
min: 27,50; max: 57,84; max-min: 30,34 (52,46%); mid: 42,67;
-7,40 (-20,99%)

Wskaźnik liczby uczniów do nauczycieli w szkole podstawowej

43,65 [?] (2014)
(rosnąco): 158 miejsce w świecie z 178 (11,80%); 35 miejsce w Afryce z 52 (34,62%)
15,92 % (3,18 % ) ↗
min: 30,86; max: 70,74; max-min: 39,87 (56,37%); mid: 50,80;
-7,15 (-16,37%)

Stosunek uczniów do nauczycieli w szkole średniej

37,22 [?] (2014)
(rosnąco): 147 miejsce w świecie z 153 (4,58%); 37 miejsce w Afryce z 42 (14,29%)
19,55 % (3,91 % ) ↘
min: 11,07; max: 37,22; max-min: 26,15 (70,26%); mid: 24,14;
13,07 (35,13%)

Wskaźnik liczby uczniów do nauczycieli - niepełne wykształcenie średnie

42,51 [?] (2014)
(rosnąco): 125 miejsce w świecie z 130 (4,62%); 27 miejsce w Afryce z 30 (13,33%)
34,04 % (6,81 % ) ↘
min: 24,42; max: 42,51; max-min: 18,09 (42,55%); mid: 33,46;
9,04 (21,28%)

Stosunek liczby uczniów do nauczycieli na uniwersytetach

14,67 [?] (2013)
(rosnąco): 4 miejsce w świecie z 141 (97,87%); 3 miejsce w Afryce z 40 (95%)
11,81 % (2,36 % ) ↗
min: 3,73; max: 23,48; max-min: 19,75 (84,11%); mid: 13,60;
1,07 (7,29%)

Stosunek liczby uczniów do nauczycieli w szkołach zawodowych

26,21 [?] (2014)
(rosnąco): 105 miejsce w świecie z 124 (16,13%); 22 miejsce w Afryce z 27 (22,22%)
37,27 % (7,45 % ) ↗
min: 26,21; max: 38,41; max-min: 12,21 (31,78%); mid: 32,31;
-6,10 (-23,29%)

Analfabetyzm w Burundi


Wskaźnik alfabetyzacji dorosłych kobiet

85,55 {[?]}
(2015)
(malejąco): 100 miejsce w świecie z 157 (36,94%); 12 miejsce w Afryce z 52 (78,85%)
0,945 % (0,189 % ) ↗
min: 24,46; max: 86,36; max-min: 61,90 (71,67%); mid: 55,41;
30,14 (35,23%)
88,19 {[?]}
(2015)
(malejąco): 99 miejsce w świecie z 157 (37,58%); 13 miejsce w Afryce z 52 (76,92%)
0,474 % (0,095 % ) ↗
min: 34,26; max: 88,78; max-min: 54,51 (61,41%); mid: 61,52;
26,67 (30,24%)
82,91 {[?]}
(2015)
(malejąco): 102 miejsce w świecie z 157 (35,67%); 13 miejsce w Afryce z 52 (76,92%)
1,45 % (0,289 % ) ↗
min: 11,98; max: 84,59; max-min: 72,61 (85,83%); mid: 48,29;
34,63 (41,76%)

Wskaźnik umiejętności młodzieży

1,00 {[?]}
(2015)
(malejąco): 38 miejsce w świecie z 156 (76,28%); 15 miejsce w Afryce z 52 (73,08%)
1,53 % (0,305 % ) ↘
min: 0,525; max: 1,00; max-min: 0,480 (47,77%); mid: 0,765;
0,240 (23,88%)
87,40 {[?]}
(2015)
(malejąco): 120 miejsce w świecie z 156 (23,72%); 24 miejsce w Afryce z 52 (55,77%)
1,80 % (0,359 % ) ↗
min: 40,93; max: 89,59; max-min: 48,66 (54,31%); mid: 65,26;
22,13 (25,33%)
87,83 {[?]}
(2015)
(malejąco): 115 miejsce w świecie z 156 (26,92%); 22 miejsce w Afryce z 52 (59,62%)
0,230 % (0,046 % ) ↗
min: 21,49; max: 88,11; max-min: 66,63 (75,61%); mid: 54,80;
33,03 (37,61%)