Sektor publiczny w Bułgaria

Wersje językowe strony:

Bułgaria

Sektor publiczny w Bułgaria


Kontynent: Europa
  
Iso2:BG
  
Iso3:BGR

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Armia w Bułgaria


Personel sił zbrojnych, całkowity

47 300 liczba osób[?] (2014)
(malejąco): 75 miejsce w świecie z 169 (56,21%); 13 miejsce w Europie z 40 (70%)
38,09 % (7,62 % ) ↗
min: 47 300; max: 150 000; max-min: 102 700 (68,47%); mid: 98 650;
-51 350 (-108,56%)

Wydatki wojskowe

1,32 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 87 miejsce w świecie z 155 (44,52%); 16 miejsce w Europie z 41 (63,41%)
34,10 % (6,82 % ) ↗
min: 1,32; max: 4,40; max-min: 3,08 (70,06%); mid: 2,86;
-1,54 (-116,97%)

Personel sił zbrojnych

1,43 [?] (2014)
(malejąco): 45 miejsce w świecie z 166 (73,49%); 8 miejsce w Europie z 40 (82,50%)
34,43 % (6,89 % ) ↗
min: 1,34; max: 3,79; max-min: 2,45 (64,68%); mid: 2,56;
-1,14 (-79,84%)

Bezrobocie w Bułgaria


Bezrobocie

11,60 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 130 miejsce w świecie z 174 (25,86%); 27 miejsce w Europie z 40 (35%)
12,07 % (2,41 % ) ↘
min: 5,60; max: 21,40; max-min: 15,80 (73,83%); mid: 13,50;
-1,90 (-16,38%)
12,20 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 139 miejsce w świecie z 174 (20,69%); 26 miejsce w Europie z 40 (37,50%)
11,48 % (2,30 % ) ↘
min: 5,50; max: 21,70; max-min: 16,20 (74,65%); mid: 13,60;
-1,40 (-11,48%)
10,90 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 113 miejsce w świecie z 174 (35,63%); 27 miejsce w Europie z 40 (35%)
12,84 % (2,57 % ) ↘
min: 5,80; max: 21,10; max-min: 15,30 (72,51%); mid: 13,45;
-2,55 (-23,39%)

Bezrobotny z wykształceniem podstawowym [liczy]

34 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 61 miejsce w świecie z 91 (34,07%); 31 miejsce w Europie z 41 (26,83%)
11,47 % (2,29 % ) ↘
min: 27,90; max: 41,30; max-min: 13,40 (32,45%); mid: 34,60;
-0,600 (-1,76%)
35,60 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 63 miejsce w świecie z 88 (29,55%); 31 miejsce w Europie z 41 (26,83%)
14,04 % (2,81 % ) ↘
min: 28,50; max: 43,10; max-min: 14,60 (33,87%); mid: 35,80;
-0,200 (-0,562%)
31,80 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 58 miejsce w świecie z 81 (29,63%); 32 miejsce w Europie z 41 (24,39%)
7,55 % (1,51 % ) ↘
min: 25,60; max: 39,60; max-min: 14,00 (35,35%); mid: 32,60;
-0,800 (-2,52%)

Bezrobotni z wykształceniem średnim [ogółem]

52,80 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 59 miejsce w świecie z 95 (38,95%); 22 miejsce w Europie z 41 (48,78%)
7,01 % (1,40 % ) ↗
min: 47,40; max: 57,20; max-min: 9,80 (17,13%); mid: 52,30;
0,500 (0,947%)
54,20 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 53 miejsce w świecie z 89 (41,57%); 22 miejsce w Europie z 41 (48,78%)
8,30 % (1,66 % ) ↗
min: 49,70; max: 60,60; max-min: 10,90 (17,99%); mid: 55,15;
-0,950 (-1,75%)
50,80 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 55 miejsce w świecie z 87 (37,93%); 23 miejsce w Europie z 41 (46,34%)
5,71 % (1,14 % ) ↗
min: 45; max: 53,70; max-min: 8,70 (16,20%); mid: 49,35;
1,45 (2,85%)

Bezrobotny z wykształceniem wyższym [ogółem]

13,20 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 22 miejsce w świecie z 96 (78,13%); 9 miejsce w Europie z 41 (80,49%)
15,91 % (3,18 % ) ↘
min: 7,30; max: 14; max-min: 6,70 (47,86%); mid: 10,65;
2,55 (19,32%)
10,20 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 21 miejsce w świecie z 88 (77,27%); 9 miejsce w Europie z 41 (80,49%)
21,57 % (4,31 % ) ↘
min: 5,10; max: 10,20; max-min: 5,10 (50%); mid: 7,65;
2,55 (25%)
17,40 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 23 miejsce w świecie z 90 (75,56%); 7 miejsce w Europie z 41 (85,37%)
13,22 % (2,64 % ) ↘
min: 9,40; max: 19,20; max-min: 9,80 (51,04%); mid: 14,30;
3,10 (17,82%)

Zatrudnienie ludności w Bułgaria


Zatrudnienie w rolnictwie

6,90 {[?]}
(2014)
(malejąco): 73 miejsce w świecie z 135 (46,67%); 12 miejsce w Europie z 40 (72,50%)
2,90 % (0,580 % ) ↘
min: 6,30; max: 24,70; max-min: 18,40 (74,49%); mid: 15,50;
-8,60 (-124,64%)
9 {[?]}
(2014)
(malejąco): 67 miejsce w świecie z 123 (46,34%); 12 miejsce w Europie z 39 (71,79%)
10,00 % (2,00 % ) ↘
min: 8,10; max: 14,50; max-min: 6,40 (44,14%); mid: 11,30;
-2,30 (-25,56%)
4,50 {[?]}
(2014)
(malejąco): 65 miejsce w świecie z 117 (45,30%); 14 miejsce w Europie z 40 (67,50%)
13,33 % (2,67 % ) ↗
min: 4,20; max: 9,90; max-min: 5,70 (57,58%); mid: 7,05;
-2,55 (-56,67%)

Zatrudnienie w przemyśle

30,30 {[?]}
(2014)
(malejąco): 22 miejsce w świecie z 141 (85,11%); 11 miejsce w Europie z 41 (75,61%)
10,23 % (2,05 % ) ↗
min: 30,30; max: 45,80; max-min: 15,50 (33,84%); mid: 38,05;
-7,75 (-25,58%)
36,50 {[?]}
(2014)
(malejąco): 19 miejsce w świecie z 129 (86,05%); 14 miejsce w Europie z 40 (67,50%)
12,60 % (2,52 % ) ↗
min: 36,20; max: 43,70; max-min: 7,50 (17,16%); mid: 39,95;
-3,45 (-9,45%)
23,40 {[?]}
(2014)
(malejąco): 10 miejsce w świecie z 124 (92,74%); 3 miejsce w Europie z 40 (95%)
6,41 % (1,28 % ) ↗
min: 23,40; max: 29,10; max-min: 5,70 (19,59%); mid: 26,25;
-2,85 (-12,18%)

Zatrudnienie w usługach

62,80 {[?]}
(2014)
(malejąco): 74 miejsce w świecie z 140 (47,86%); 32 miejsce w Europie z 41 (24,39%)
4,62 % (0,924 % ) ↘
min: 32,90; max: 63,10; max-min: 30,20 (47,86%); mid: 48;
14,80 (23,57%)
54,50 {[?]}
(2014)
(malejąco): 66 miejsce w świecie z 128 (49,22%); 30 miejsce w Europie z 40 (27,50%)
6,97 % (1,39 % ) ↘
min: 47; max: 55,30; max-min: 8,30 (15,01%); mid: 51,15;
3,35 (6,15%)
72,10 {[?]}
(2014)
(malejąco): 78 miejsce w świecie z 123 (37,40%); 36 miejsce w Europie z 40 (12,50%)
3,05 % (0,610 % ) ↘
min: 62,10; max: 72,10; max-min: 10 (13,87%); mid: 67,10;
5 (6,93%)

Struktura siły roboczej według rodzaju zatrudnienia w Bułgaria


Osoby samozatrudnione

12,50 {[?]}
(2014)
(malejąco): 99 miejsce w świecie z 130 (24,62%); 27 miejsce w Europie z 40 (35%)
2,40 % (0,480 % ) ↗
min: 11,60; max: 16,30; max-min: 4,70 (28,83%); mid: 13,95;
-1,45 (-11,60%)
15,30 {[?]}
(2014)
(malejąco): 98 miejsce w świecie z 126 (23,02%); 29 miejsce w Europie z 40 (30%)
1,96 % (0,392 % ) ↘
min: 14,10; max: 19,40; max-min: 5,30 (27,32%); mid: 16,75;
-1,45 (-9,48%)
9,30 {[?]}
(2014)
(malejąco): 95 miejsce w świecie z 126 (25,40%); 25 miejsce w Europie z 40 (40%)
11,83 % (2,37 % ) ↗
min: 8,80; max: 12,90; max-min: 4,10 (31,78%); mid: 10,85;
-1,55 (-16,67%)

Pracujący członkowie rodzin

0,700 {[?]}
(2014)
(malejąco): 77 miejsce w świecie z 119 (36,13%); 20 miejsce w Europie z 38 (50%)
57,14 % (11,43 % ) ↗
min: 0,700; max: 2,20; max-min: 1,50 (68,18%); mid: 1,45;
-0,750 (-107,14%)
0,400 {[?]}
(2014)
(malejąco): 83 miejsce w świecie z 114 (28,07%); 23 miejsce w Europie z 37 (40,54%)
75,00 % (15,00 % ) ↗
min: 0,400; max: 1,40; max-min: 1,000 (71,43%); mid: 0,900;
-0,500 (-125,00%)
1 {[?]}
(2014)
(malejąco): 74 miejsce w świecie z 114 (35,96%); 19 miejsce w Europie z 39 (53,85%)
50 % (10 % ) ↗
min: 0,900; max: 3; max-min: 2,10 (70,00%); mid: 1,95;
-0,950 (-95,00%)

Pracownicy najemni

87,50 {[?]}
(2014)
(malejąco): 31 miejsce w świecie z 134 (77,61%); 15 miejsce w Europie z 41 (65,85%)
0,343 % (0,069 % ) ↘
min: 83,10; max: 88,40; max-min: 5,30 (6,00%); mid: 85,75;
1,75 (2%)
84,70 {[?]}
(2014)
(malejąco): 27 miejsce w świecie z 129 (79,84%); 13 miejsce w Europie z 41 (70,73%)
0,354 % (0,071 % ) ↗
min: 80,10; max: 85,90; max-min: 5,80 (6,75%); mid: 83;
1,70 (2,01%)
90,70 {[?]}
(2014)
(malejąco): 30 miejsce w świecie z 129 (77,52%); 17 miejsce w Europie z 41 (60,98%)
1,21 % (0,243 % ) ↘
min: 86,60; max: 91,20; max-min: 4,60 (5,04%); mid: 88,90;
1,80 (1,98%)

Pracodawcy w Bułgaria


Pracodawcy

3,80 [?] (2014)
(malejąco): 60 miejsce w świecie z 120 (50,83%); 22 miejsce w Europie z 39 (46,15%)

Pracodawcy

5,20 [?] (2014)
(malejąco): 62 miejsce w świecie z 119 (48,74%); 25 miejsce w Europie z 39 (38,46%)
3,85 % (0,769 % ) ↘
min: 3,30; max: 5,50; max-min: 2,20 (40,00%); mid: 4,40;
0,800 (15,38%)

Pracodawcy

2,20 [?] (2014)
(malejąco): 47 miejsce w świecie z 116 (60,34%); 17 miejsce w Europie z 39 (58,97%)
9,09 % (1,82 % ) ↗
min: 1,30; max: 2,40; max-min: 1,10 (45,83%); mid: 1,85;
0,350 (15,91%)

Struktura siły roboczej według wykształcenia w Bułgaria


Główny udział siły roboczej

13,70 {[?]}
(2014)
(malejąco): 72 miejsce w świecie z 93 (23,66%); 26 miejsce w Europie z 40 (37,50%)
3,65 % (0,730 % ) ↗
min: 12,50; max: 33,50; max-min: 21 (62,69%); mid: 23;
-9,30 (-67,88%)
15,40 {[?]}
(2014)
(malejąco): 66 miejsce w świecie z 89 (26,97%); 24 miejsce w Europie z 40 (42,50%)
0,649 % (0,130 % ) ↗
min: 13,90; max: 34,60; max-min: 20,70 (59,83%); mid: 24,25;
-8,85 (-57,47%)
11,80 {[?]}
(2014)
(malejąco): 67 miejsce w świecie z 88 (25%); 29 miejsce w Europie z 40 (30%)
7,63 % (1,53 % ) ↗
min: 10,90; max: 29,90; max-min: 19 (63,55%); mid: 20,40;
-8,60 (-72,88%)

Udział siły roboczej z wykształceniem średnim

56,70 {[?]}
(2014)
(malejąco): 21 miejsce w świecie z 94 (78,72%); 12 miejsce w Europie z 40 (72,50%)
5,47 % (1,09 % ) ↗
min: 49; max: 60,10; max-min: 11,10 (18,47%); mid: 54,55;
2,15 (3,79%)
61,80 {[?]}
(2014)
(malejąco): 19 miejsce w świecie z 89 (79,78%); 9 miejsce w Europie z 40 (80%)
4,85 % (0,971 % ) ↗
min: 49,50; max: 65,30; max-min: 15,80 (24,20%); mid: 57,40;
4,40 (7,12%)
50,70 {[?]}
(2014)
(malejąco): 22 miejsce w świecie z 89 (76,40%); 12 miejsce w Europie z 40 (72,50%)
6,90 % (1,38 % ) ↗
min: 49,20; max: 54,50; max-min: 5,30 (9,72%); mid: 51,85;
-1,15 (-2,27%)

Udział siły roboczej w szkolnictwie wyższym

29,60 {[?]}
(2014)
(malejąco): 37 miejsce w świecie z 98 (63,27%); 24 miejsce w Europie z 41 (43,90%)
13,51 % (2,70 % ) ↘
min: 17,40; max: 29,60; max-min: 12,20 (41,22%); mid: 23,50;
6,10 (20,61%)
22,70 {[?]}
(2014)
(malejąco): 40 miejsce w świecie z 90 (56,67%); 26 miejsce w Europie z 40 (37,50%)
15,42 % (3,08 % ) ↘
min: 15,30; max: 22,70; max-min: 7,40 (32,60%); mid: 19,00;
3,70 (16,30%)
37,50 {[?]}
(2014)
(malejąco): 29 miejsce w świecie z 92 (69,57%); 17 miejsce w Europie z 40 (60%)
12,53 % (2,51 % ) ↘
min: 20; max: 37,50; max-min: 17,50 (46,67%); mid: 28,75;
8,75 (23,33%)

Przestępstwo w Bułgaria


Odsetek kobiet, które doświadczyły przemocy fizycznej i / lub seksualnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy

6 [?] (2014)
(rosnąco): 21 miejsce w świecie z 52 (61,54%); 19 miejsce w Europie z 23 (21,74%)

Zabójstwa międzynarodowe

1,60 na 100 000 osób[?] (2014)
(rosnąco): 52 miejsce w świecie z 185 (72,43%); 28 miejsce w Europie z 40 (32,50%)
25,00 % (5,00 % ) ↗
min: 1,50; max: 5,91; max-min: 4,41 (74,63%); mid: 3,71;
-2,11 (-131,61%)

Straty z powodu kradzieży, rabunku, wandalizmu i podpalenia

0,700 % sprzedaży[?] (2013)
(rosnąco): 58 miejsce w świecie z 96 (40,63%); 16 miejsce w Europie z 16 (6,25%)
21,43 % (4,29 % ) ↘
min: 0,200; max: 0,700; max-min: 0,500 (71,43%); mid: 0,450;
0,250 (35,71%)

Korupcja w Bułgaria


Występowanie przekupstwa

8,90 [?] (2013)
(rosnąco): 30 miejsce w świecie z 104 (72,12%); 12 miejsce w Europie z 19 (42,11%)
16,85 % (3,37 % ) ↗
min: 6,70; max: 10,90; max-min: 4,20 (38,53%); mid: 8,80;
0,100 (1,12%)

Firmy, które chcą przekupić urzędników podatkowych

6 % firm[?] (2013)
(rosnąco): 31 miejsce w świecie z 97 (69,07%); 8 miejsce w Europie z 15 (53,33%)
7,50 % (1,50 % ) ↗
min: 6; max: 55,60; max-min: 49,60 (89,21%); mid: 30,80;
-24,80 (-413,33%)

Nieoficjalne płatności na rzecz urzędników państwowych

18,20 % firm[?] (2013)
(rosnąco): 48 miejsce w świecie z 95 (50,53%); 13 miejsce w Europie z 20 (40%)
17,31 % (3,46 % ) ↗
min: 16,20; max: 51,40; max-min: 35,20 (68,48%); mid: 33,80;
-15,60 (-85,71%)

Programy socjalne w Bułgaria


Adekwatność programów zabezpieczenia społecznego

36,38 [?] (2007)
(2010) (malejąco): 29 miejsce w świecie z 92 (69,57%); 13 miejsce w Europie z 16 (25%)

Adekwatność programów ochrony socjalnej i programów pracy

32,19 [?] (2007)
(2010) (malejąco): 28 miejsce w świecie z 102 (73,53%); 13 miejsce w Europie z 16 (25%)

Adekwatność programów społecznych

13,02 [?] (2007)
(2010) (malejąco): 26 miejsce w świecie z 91 (72,53%); 6 miejsce w Europie z 16 (68,75%)

Adekwatność zasiłków dla bezrobotnych i ALMP

8,61 [?] (2007)
(2010) (malejąco): 21 miejsce w świecie z 31 (35,48%); 11 miejsce w Europie z 13 (23,08%)