Ludność w Boliwia

Wersje językowe strony:

Boliwia

Ludność w Boliwia


Kontynent: Ameryka
  
Iso2:BO
  
Iso3:BOL

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Stosunki zależności w Boliwia


Uzależnieni ludzie

63,70 na 1000 osób[?] (2015)

Młodzi uzależnieni ludzie

53,10 na 1000 osób[?] (2015)

Osoby w podeszłym wieku uzależnione

10,60 na 1000 osób[?] (2015)

Potencjalny współczynnik wsparcia

9,40 [?] (2015)

Urbanizacja ludności w Boliwia


Liczba ludności

10 724 705 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 84 miejsce w świecie z 233 (64,38%); 13 miejsce w Ameryce z 50 (76%)
7,52 % (1,50 % ) ↘
min: 3 693 451; max: 10 724 705; max-min: 7 031 254 (65,56%); mid: 7 209 078;
3 515 627 (32,78%)
1,53 {% roczny[?]}
(2015)
(malejąco): 82 miejsce w świecie z 216 (62,50%); 7 miejsce w Ameryce z 45 (86,67%)
5,94 % (1,19 % ) ↗
min: 1,53; max: 2,20; max-min: 0,674 (30,60%); mid: 1,87;
-0,337 (-22,04%)

Wiejskie

3 376 995 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 88 miejsce w świecie z 205 (57,56%); 13 miejsce w Ameryce z 41 (70,73%)
1,39 % (0,279 % ) ↘
min: 2 335 665; max: 3 376 995; max-min: 1 041 330 (30,84%); mid: 2 856 330;
520 665 (15,42%)
31,49 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 131 miejsce w świecie z 205 (36,59%); 22 miejsce w Ameryce z 41 (48,78%)
6,62 % (1,32 % ) ↗
min: 31,49; max: 63,24; max-min: 31,75 (50,21%); mid: 47,36;
-15,88 (-50,42%)
0,252 {[?]}
(2015)
(malejąco): 113 miejsce w świecie z 205 (45,37%); 20 miejsce w Ameryce z 41 (53,66%)
32,40 % (6,48 % ) ↗
min: -0,313; max: 1,65; max-min: 1,97 (118,94%); mid: 0,670;
-0,418 (-166,19%)

Obszary miejskie

7 347 710 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 70 miejsce w świecie z 214 (67,76%); 14 miejsce w Ameryce z 44 (70,45%)
10,34 % (2,07 % ) ↘
min: 1 357 786; max: 7 347 710; max-min: 5 989 924 (81,52%); mid: 4 352 748;
2 994 962 (40,76%)
68,51 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 84 miejsce w świecie z 214 (61,21%); 23 miejsce w Ameryce z 44 (50%)
3,04 % (0,609 % ) ↘
min: 36,76; max: 68,51; max-min: 31,75 (46,34%); mid: 52,64;
15,88 (23,17%)
2,12 {[?]}
(2015)
(malejąco): 91 miejsce w świecie z 214 (57,94%); 9 miejsce w Ameryce z 44 (81,82%)
7,30 % (1,46 % ) ↗
min: 2,12; max: 4,52; max-min: 2,40 (53,08%); mid: 3,32;
-1,20 (-56,55%)

Populacja największego miasta

2 106 682 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 75 miejsce w świecie z 151 (50,99%); 17 miejsce w Ameryce z 24 (33,33%)
20,06 % (4,01 % ) ↘
min: 437 687; max: 2 106 682; max-min: 1 668 995 (79,22%); mid: 1 272 185;
834 498 (39,61%)
19,64 {[?]}
(2015)
(malejąco): 53 miejsce w świecie z 151 (65,56%); 13 miejsce w Ameryce z 24 (50%)
13,55 % (2,71 % ) ↘
min: 11,85; max: 19,64; max-min: 7,79 (39,67%); mid: 15,75;
3,90 (19,84%)

Populacja aglomeracji miejskich o liczbie mieszkańców przekraczającej 1 milion.

5 163 498 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 44 miejsce w świecie z 115 (62,61%); 10 miejsce w Ameryce z 22 (59,09%)
14,82 % (2,96 % ) ↘
min: 655 410; max: 5 163 498; max-min: 4 508 088 (87,31%); mid: 2 909 454;
2 254 044 (43,65%)
48,15 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 11 miejsce w świecie z 115 (91,30%); 3 miejsce w Ameryce z 22 (90,91%)
7,89 % (1,58 % ) ↘
min: 17,75; max: 48,15; max-min: 30,40 (63,14%); mid: 32,95;
15,20 (31,57%)

Migracja w Boliwia


Liczba ludności

10 724 705 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 84 miejsce w świecie z 233 (64,38%); 13 miejsce w Ameryce z 50 (76%)
7,52 % (1,50 % ) ↘
min: 3 693 451; max: 10 724 705; max-min: 7 031 254 (65,56%); mid: 7 209 078;
3 515 627 (32,78%)

Międzynarodowa liczba migrantów, całkowita

142 989 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 117 miejsce w świecie z 214 (45,79%); 14 miejsce w Ameryce z 44 (70,45%)
14,09 % (2,82 % ) ↘
min: 73 758; max: 142 989; max-min: 69 231 (48,42%); mid: 108 374;
34 616 (24,21%)
1,33 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 161 miejsce w świecie z 214 (25,23%); 33 miejsce w Ameryce z 44 (27,27%)
7,10 % (1,42 % ) ↘
min: 1,08; max: 1,33; max-min: 0,257 (19,31%); mid: 1,20;
0,129 (9,66%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium azylu

0,0072263 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 128 miejsce w świecie z 180 (29,44%); 17 miejsce w Ameryce z 39 (58,97%)
3,03 % (0,606 % ) ↘
min: 0,0029170; max: 0,0089999; max-min: 0,0060829 (67,59%); mid: 0,0059585;
0,0012678 (17,54%)
775 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 113 miejsce w świecie z 180 (37,78%); 12 miejsce w Ameryce z 39 (71,79%)
10,32 % (2,06 % ) ↘
min: 200; max: 775; max-min: 575 (74,19%); mid: 487,50;
287,50 (37,10%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium pochodzenia

0,0053148 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 133 miejsce w świecie z 196 (32,65%); 28 miejsce w Ameryce z 38 (28,95%)
11,93 % (2,39 % ) ↗
min: 0,0020984; max: 0,011; max-min: 0,0085634 (80,32%); mid: 0,0063801;
-0,0010653 (-20,04%)
570 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 105 miejsce w świecie z 196 (46,94%); 17 miejsce w Ameryce z 38 (57,89%)
3,51 % (0,702 % ) ↗
min: 28; max: 731; max-min: 703 (96,17%); mid: 379,50;
190,50 (33,42%)

Płodność w Boliwia


Ogólny współczynnik urodzeń

23,90 na 1000 osób[?] (2014)
(malejąco): 70 miejsce w świecie z 207 (66,67%); 3 miejsce w Ameryce z 42 (95,24%)
6,70 % (1,34 % ) ↗
min: 23,90; max: 44,54; max-min: 20,64 (46,35%); mid: 34,22;
-10,32 (-43,19%)

Ogólny współczynnik urodzeń

252 631 rocznie[?] (2015)
(malejąco): 79 miejsce w świecie z 207 (62,32%); 12 miejsce w Ameryce z 42 (73,81%)
0,097 % (0,019 % ) ↗
min: 164 395; max: 257 733; max-min: 93 338 (36,21%); mid: 211 064;
41 567 (16,45%)

Wskaźnik płodności

2,97 urodzeń na kobietę[?] (2014)
(malejąco): 67 miejsce w świecie z 203 (67,49%); 3 miejsce w Ameryce z 40 (95%)
7,82 % (1,56 % ) ↗
min: 2,97; max: 6,70; max-min: 3,73 (55,70%); mid: 4,83;
-1,87 (-62,87%)

Pożądany współczynnik dzietności

2 urodzeń na kobietę[?] (2008)
(2010) (malejąco): 52 miejsce w świecie z 64 (20,31%); 8 miejsce w Ameryce z 12 (41,67%)
3,00 % (0,600 % ) ↗
min: 2; max: 2,70; max-min: 0,700 (25,93%); mid: 2,35;
-0,350 (-17,50%)

Współczynnik dzietności młodzieży w wieku dojrzewania

70,43 urodzeń na 1000 kobiet w wieku 15-19 lat[?] (2015)
(malejąco): 48 miejsce w świecie z 193 (75,65%); 8 miejsce w Ameryce z 37 (81,08%)
8,33 % (1,67 % ) ↗
min: 70,43; max: 102,84; max-min: 32,40 (31,51%); mid: 86,63;
-16,20 (-23,00%)

Śmiertelność dzieci i matek w Boliwia


Ogólny współczynnik urodzeń

252 631 {rocznie[?]}
(2015)
(rosnąco): 129 miejsce w świecie z 207 (38,16%); 31 miejsce w Ameryce z 42 (28,57%)
0,097 % (0,019 % ) ↗
min: 164 395; max: 257 733; max-min: 93 338 (36,21%); mid: 211 064;
41 567 (16,45%)
7,43 {na 1000 osób[?]}
(2014)
(rosnąco): 100 miejsce w świecie z 206 (51,94%); 26 miejsce w Ameryce z 42 (40,48%)
6,53 % (1,31 % ) ↗
min: 7,43; max: 23,77; max-min: 16,34 (68,75%); mid: 15,60;
-8,17 (-110,02%)

Śmiertelność matek

520 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 124 miejsce w świecie z 181 (32,04%); 28 miejsce w Ameryce z 33 (18,18%)
23,08 % (4,62 % ) ↗
min: 520; max: 1 000; max-min: 480 (48%); mid: 760;
-240 (-46,15%)
0,048 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 129 miejsce w świecie z 181 (29,28%); 32 miejsce w Ameryce z 33 (6,06%)
33,08 % (6,62 % ) ↗
min: 0,048; max: 0,146; max-min: 0,097 (66,76%); mid: 0,097;
-0,049 (-100,41%)

Współczynnik umieralności poniżej 1. roku życia

4 823 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 127 miejsce w świecie z 192 (34,38%); 27 miejsce w Ameryce z 35 (25,71%)
16,77 % (3,35 % ) ↗
min: 4 823; max: 9 809; max-min: 4 986 (50,83%); mid: 7 316;
-2 493 (-51,69%)
0,450 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 133 miejsce w świecie z 192 (31,25%); 33 miejsce w Ameryce z 35 (8,57%)
26,27 % (5,25 % ) ↗
min: 0,450; max: 1,43; max-min: 0,981 (68,57%); mid: 0,940;
-0,490 (-109,07%)

Współczynnik umieralności poniżej 5. roku życia

9 415 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 129 miejsce w świecie z 193 (33,68%); 27 miejsce w Ameryce z 35 (25,71%)
23,86 % (4,77 % ) ↗
min: 9 415; max: 44 512; max-min: 35 097 (78,85%); mid: 26 964;
-17 549 (-186,39%)
0,878 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 135 miejsce w świecie z 193 (30,57%); 34 miejsce w Ameryce z 35 (5,71%)
33,93 % (6,79 % ) ↗
min: 0,878; max: 11,94; max-min: 11,06 (92,65%); mid: 6,41;
-5,53 (-630,00%)

Przyczyny śmierci w Boliwia


Śmiertelność z powodu chorób zakaźnych, warunków żywieniowych, śmiertelności matek

28,10 %[?] (2012)
(rosnąco): 113 miejsce w świecie z 172 (34,88%); 27 miejsce w Ameryce z 29 (10,34%)
6,70 % (1,34 % ) ↗
min: 28,10; max: 39,40; max-min: 11,30 (28,68%); mid: 33,75;
-5,65 (-20,11%)

Śmiertelność z powodu obrażeń

13,20 %[?] (2012)
(rosnąco): 149 miejsce w świecie z 172 (13,95%); 17 miejsce w Ameryce z 29 (44,83%)
0,505 % (0,101 % ) ↘
min: 12,80; max: 13,20; max-min: 0,400 (3,03%); mid: 13;
0,200 (1,52%)

Śmiertelność z powodu chorób niezakaźnych

58,70 %[?] (2012)
(rosnąco): 57 miejsce w świecie z 172 (67,44%); 3 miejsce w Ameryce z 29 (93,10%)
3,09 % (0,619 % ) ↘
min: 47,80; max: 58,70; max-min: 10,90 (18,57%); mid: 53,25;
5,45 (9,28%)

Zgony w ruchu drogowym

23,20 na 100 000 osób[?] (2013)

Długość życia w Boliwia


Długość życia

68,34 [?] (2014)
(malejąco): 139 miejsce w świecie z 201 (31,34%); 38 miejsce w Ameryce z 40 (7,50%)
2,83 % (0,567 % ) ↘
min: 42,12; max: 68,34; max-min: 26,23 (38,37%); mid: 55,23;
13,11 (19,19%)

Średnia długość życia mężczyzn

65,94 [?] (2014)
(malejąco): 138 miejsce w świecie z 201 (31,84%); 37 miejsce w Ameryce z 40 (10%)
2,80 % (0,560 % ) ↘
min: 40,83; max: 65,94; max-min: 25,11 (38,08%); mid: 53,39;
12,56 (19,04%)

Oczekiwana długość życia kobiet

70,86 [?] (2014)
(malejąco): 138 miejsce w świecie z 201 (31,84%); 38 miejsce w Ameryce z 40 (7,50%)
2,87 % (0,573 % ) ↘
min: 43,47; max: 70,86; max-min: 27,39 (38,66%); mid: 57,17;
13,70 (19,33%)

Różnica w oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn

4,96 [?] (2015)
(malejąco): 81 miejsce w świecie z 201 (60,20%); 26 miejsce w Ameryce z 40 (37,50%)
4,46 % (0,892 % ) ↘
min: 2,60; max: 4,96; max-min: 2,36 (47,52%); mid: 3,78;
1,18 (23,76%)

Przeżycie do 65 roku życia w Boliwia


Przeżycie do 65 roku życia

6,47 [?] (2015)
(malejąco): 94 miejsce w świecie z 194 (52,06%); 29 miejsce w Ameryce z 37 (24,32%)
7,95 % (1,59 % ) ↘
min: 3,71; max: 6,47; max-min: 2,76 (42,69%); mid: 5,09;
1,38 (21,35%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, mężczyźni

65,21 [?] (2014)
(malejąco): 123 miejsce w świecie z 193 (36,79%); 35 miejsce w Ameryce z 37 (8,11%)
3,54 % (0,708 % ) ↘
min: 32,15; max: 65,21; max-min: 33,06 (50,69%); mid: 48,68;
16,53 (25,35%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, kobiety

72,64 [?] (2014)
(malejąco): 139 miejsce w świecie z 193 (28,50%); 35 miejsce w Ameryce z 37 (8,11%)
3,23 % (0,646 % ) ↘
min: 37,01; max: 72,64; max-min: 35,62 (49,04%); mid: 54,82;
17,81 (24,52%)

Stosunek prawdopodobieństwa przeżycia do 65 lat kobiet i mężczyzn

0,898 [?] (2015)
(malejąco): 106 miejsce w świecie z 193 (45,60%); 18 miejsce w Ameryce z 37 (54,05%)
0,296 % (0,059 % ) ↘
min: 0,869; max: 0,898; max-min: 0,029 (3,21%); mid: 0,883;
0,014 (1,61%)

Struktura wiekowa w Boliwia


0-14 lat

32,36 %[?] (2015)
(malejąco): 65 miejsce w świecie z 227 (71,81%); 5 miejsce w Ameryce z 49 (91,84%)

15–24 lata

19,55 %[?] (2015)
(malejąco): 61 miejsce w świecie z 227 (73,57%); 11 miejsce w Ameryce z 49 (79,59%)

25-54 lata

37,08 %[?] (2015)

55–64 lata

5,83 %[?] (2015)

Ma ponad 65 lat

5,18 %[?] (2015)

Stosunek liczby kobiet/mężczyzn w Boliwia


0-14 lat

1,04 [?] (2015)

15–24 lata

1,03 [?] (2015)

25-54 lata

0,954 [?] (2015)

55–64 lata

0,863 [?] (2015)

Ma ponad 65 lat

0,790 [?] (2015)

Średni wiek w Boliwia


Razem

24 [?] (2015)

Mężczyźni

23,30 [?] (2015)

Kobiety

24,70 [?] (2015)

Turystyka w Boliwia


Liczba przyjazdów turystów zagranicznych

871 000 [?] (2014)
(malejąco): 113 miejsce w świecie z 195 (42,56%); 22 miejsce w Ameryce z 44 (52,27%)
22,04 % (4,41 % ) ↘
min: 284 000; max: 871 000; max-min: 587 000 (67,39%); mid: 577 500;
293 500 (33,70%)

Liczba opuszczonych turystów zagranicznych

932 000 [?] (2014)
(malejąco): 77 miejsce w świecie z 107 (28,97%); 14 miejsce w Ameryce z 24 (45,83%)
35,19 % (7,04 % ) ↘
min: 201 000; max: 932 000; max-min: 731 000 (78,43%); mid: 566 500;
365 500 (39,22%)