Sektor publiczny w Białoruś

Wersje językowe strony:

Białoruś

Sektor publiczny w Białoruś


Kontynent: Europa
  
Iso2:BY
  
Iso3:BLR

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Armia w Białoruś


Personel sił zbrojnych, całkowity

158 000 liczba osób[?] (2014)
(malejąco): 41 miejsce w świecie z 169 (76,33%); 8 miejsce w Europie z 40 (82,50%)
15,78 % (3,16 % ) ↗
min: 65 000; max: 192 900; max-min: 127 900 (66,30%); mid: 128 950;
29 050 (18,39%)

Wydatki wojskowe

1,33 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 85 miejsce w świecie z 155 (45,81%); 15 miejsce w Europie z 41 (65,85%)
4,91 % (0,982 % ) ↗
min: 1,26; max: 3,62; max-min: 2,36 (65,19%); mid: 2,44;
-1,12 (-84,21%)

Personel sił zbrojnych

3,52 [?] (2014)
(malejąco): 13 miejsce w świecie z 166 (92,77%); 2 miejsce w Europie z 40 (97,50%)
16,73 % (3,35 % ) ↗
min: 1,29; max: 4,13; max-min: 2,84 (68,87%); mid: 2,71;
0,812 (23,07%)

Bezrobocie w Białoruś


Bezrobocie

5,90 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 71 miejsce w świecie z 174 (59,77%); 12 miejsce w Europie z 40 (72,50%)
5,08 % (1,02 % ) ↗
min: 5,90; max: 6,60; max-min: 0,700 (10,61%); mid: 6,25;
-0,350 (-5,93%)
7,30 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 108 miejsce w świecie z 174 (38,51%); 16 miejsce w Europie z 40 (62,50%)
5,48 % (1,10 % ) ↗
min: 7,30; max: 8,30; max-min: 1,00 (12,05%); mid: 7,80;
-0,500 (-6,85%)
4,40 {[?]}
(2014)
(rosnąco): 38 miejsce w świecie z 174 (78,74%); 4 miejsce w Europie z 40 (92,50%)
6,82 % (1,36 % ) ↗
min: 4,40; max: 5,10; max-min: 0,700 (13,73%); mid: 4,75;
-0,350 (-7,95%)

Bezrobotny z wykształceniem podstawowym [liczy]

7,10 {[?]}
(2009)
(rosnąco): 3 miejsce w świecie z 123 (98,37%); 1 miejsce w Europie z 42 (100%)
45,07 % (9,01 % ) ↗
min: 7,10; max: 17; max-min: 9,90 (58,24%); mid: 12,05;
-4,95 (-69,72%)
9,50 {[?]}
(2008)
(rosnąco): 5 miejsce w świecie z 121 (96,69%); 1 miejsce w Europie z 42 (100%)
9,47 % (1,89 % ) ↗
min: 6,10; max: 14,30; max-min: 8,20 (57,34%); mid: 10,20;
-0,700 (-7,37%)
10,60 {[?]}
(2008)
(rosnąco): 24 miejsce w świecie z 121 (80,99%); 6 miejsce w Europie z 42 (88,10%)
2,83 % (0,566 % ) ↘
min: 7,80; max: 18,40; max-min: 10,60 (57,61%); mid: 13,10;
-2,50 (-23,58%)

Bezrobotni z wykształceniem średnim [ogółem]

79,30 {[?]}
(2009)
(rosnąco): 54 miejsce w świecie z 124 (57,26%); 10 miejsce w Europie z 40 (77,50%)
81,59 % (16,32 % ) ↘
min: 14,60; max: 79,30; max-min: 64,70 (81,59%); mid: 46,95;
32,35 (40,79%)
34 {[?]}
(2008)
(rosnąco): 40 miejsce w świecie z 119 (67,23%); 7 miejsce w Europie z 42 (85,71%)
5,29 % (1,06 % ) ↘
min: 9,80; max: 34; max-min: 24,20 (71,18%); mid: 21,90;
12,10 (35,59%)
41,60 {[?]}
(2008)
(rosnąco): 44 miejsce w świecie z 120 (64,17%); 11 miejsce w Europie z 42 (76,19%)
2,64 % (0,529 % ) ↗
min: 17,20; max: 43,70; max-min: 26,50 (60,64%); mid: 30,45;
11,15 (26,80%)

Bezrobotny z wykształceniem wyższym [ogółem]

13,40 {[?]}
(2009)
(rosnąco): 121 miejsce w świecie z 121 (0,826%); 40 miejsce w Europie z 40 (2,50%)
481,34 % (96,27 % ) ↗
min: 13,40; max: 77,90; max-min: 64,50 (82,80%); mid: 45,65;
-32,25 (-240,67%)
56,50 {[?]}
(2008)
(rosnąco): 119 miejsce w świecie z 119 (0,840%); 42 miejsce w Europie z 42 (2,38%)
1,42 % (0,283 % ) ↗
min: 55,30; max: 83,40; max-min: 28,10 (33,69%); mid: 69,35;
-12,85 (-22,74%)
47,80 {[?]}
(2008)
(rosnąco): 108 miejsce w świecie z 118 (9,32%); 41 miejsce w Europie z 42 (4,76%)
1,67 % (0,335 % ) ↘
min: 46,40; max: 74,40; max-min: 28 (37,63%); mid: 60,40;
-12,60 (-26,36%)

Zatrudnienie ludności w Białoruś


Zatrudnienie w rolnictwie

9,60 {[?]}
(2013)
(malejąco): 67 miejsce w świecie z 135 (51,11%); 9 miejsce w Europie z 40 (80%)
9,37 % (1,87 % ) ↗
min: 9,60; max: 23,80; max-min: 14,20 (59,66%); mid: 16,70;
-7,10 (-73,96%)
13,10 {[?]}
(2009)
(malejąco): 83 miejsce w świecie z 158 (48,10%); 8 miejsce w Europie z 44 (84,09%)
7,80 {[?]}
(2009)
(malejąco): 76 miejsce w świecie z 153 (50,98%); 11 miejsce w Europie z 44 (77,27%)

Zatrudnienie w przemyśle

33,20 {[?]}
(2013)
(malejąco): 13 miejsce w świecie z 141 (91,49%); 3 miejsce w Europie z 41 (95,12%)
2,71 % (0,542 % ) ↗
min: 33,20; max: 38,50; max-min: 5,30 (13,77%); mid: 35,85;
-2,65 (-7,98%)
43,30 {[?]}
(2009)
(malejąco): 10 miejsce w świecie z 159 (94,34%); 6 miejsce w Europie z 44 (88,64%)
24 {[?]}
(2009)
(malejąco): 9 miejsce w świecie z 158 (94,94%); 3 miejsce w Europie z 44 (95,45%)

Zatrudnienie w usługach

57,20 {[?]}
(2013)
(malejąco): 84 miejsce w świecie z 140 (40,71%); 36 miejsce w Europie z 41 (14,63%)
3,32 % (0,664 % ) ↘
min: 35,60; max: 57,20; max-min: 21,60 (37,76%); mid: 46,40;
10,80 (18,88%)
37,40 {[?]}
(2009)
62,50 {[?]}
(2009)

Struktura siły roboczej według rodzaju zatrudnienia w Białoruś


Osoby samozatrudnione

3,10 {[?]}
(2009)
3,90 {[?]}
(2009)
2,40 {[?]}
(2009)

Pracujący członkowie rodzin

0,100 {[?]}
(2009)
0,100 {[?]}
(2009)
0,100 {[?]}
(2009)

Pracownicy najemni

94,20 {[?]}
(2009)
93,50 {[?]}
(2009)
94,90 {[?]}
(2009)
(malejąco): 10 miejsce w świecie z 153 (94,12%); 2 miejsce w Europie z 42 (97,62%)

Pracodawcy w Białoruś


Pracodawcy

1,10 [?] (2009)
(2010) (malejąco): 109 miejsce w świecie z 138 (21,74%); 38 miejsce w Europie z 40 (7,50%)

Pracodawcy

1,40 [?] (2009)
(2010) (malejąco): 110 miejsce w świecie z 138 (21,01%); 38 miejsce w Europie z 40 (7,50%)

Pracodawcy

0,700 [?] (2009)
(2010) (malejąco): 103 miejsce w świecie z 138 (26,09%); 37 miejsce w Europie z 40 (10%)

Struktura siły roboczej według wykształcenia w Białoruś


Główny udział siły roboczej

3,30 {[?]}
(2009)
4,40 {[?]}
(2009)
2,20 {[?]}
(2009)

Udział siły roboczej z wykształceniem średnim

69,90 {[?]}
(2009)
(malejąco): 4 miejsce w świecie z 113 (97,35%); 3 miejsce w Europie z 41 (95,12%)
72 {[?]}
(2009)
67,70 {[?]}
(2009)

Udział siły roboczej w szkolnictwie wyższym

24,30 {[?]}
(2009)
(malejąco): 43 miejsce w świecie z 114 (63,16%); 24 miejsce w Europie z 41 (43,90%)
21,10 {[?]}
(2009)
(malejąco): 37 miejsce w świecie z 108 (66,67%); 20 miejsce w Europie z 40 (52,50%)
27,60 {[?]}
(2009)

Zabójstwa międzynarodowe

3,60 na 100 000 osób[?] (2014)
(rosnąco): 86 miejsce w świecie z 185 (54,05%); 35 miejsce w Europie z 40 (15%)
41,67 % (8,33 % ) ↗
min: 3,50; max: 10,20; max-min: 6,70 (65,69%); mid: 6,85;
-3,25 (-90,28%)

Straty z powodu kradzieży, rabunku, wandalizmu i podpalenia

0,400 % sprzedaży[?] (2013)

Korupcja w Białoruś


Występowanie przekupstwa

8,90 [?] (2013)
(rosnąco): 25 miejsce w świecie z 104 (76,92%); 11 miejsce w Europie z 19 (47,37%)
44,49 % (8,90 % ) ↗
min: 8,90; max: 15,50; max-min: 6,60 (42,58%); mid: 12,20;
-3,30 (-37,08%)

Firmy, które chcą przekupić urzędników podatkowych

3,40 % firm[?] (2013)
(rosnąco): 15 miejsce w świecie z 97 (85,57%); 5 miejsce w Europie z 15 (73,33%)
51,18 % (10,24 % ) ↗
min: 3,40; max: 32,80; max-min: 29,40 (89,63%); mid: 18,10;
-14,70 (-432,35%)

Nieoficjalne płatności na rzecz urzędników państwowych

13,20 % firm[?] (2013)
(rosnąco): 29 miejsce w świecie z 95 (70,53%); 8 miejsce w Europie z 20 (65%)
58,64 % (11,73 % ) ↗
min: 13,20; max: 46; max-min: 32,80 (71,30%); mid: 29,60;
-16,40 (-124,24%)

Programy socjalne w Białoruś


Adekwatność programów zabezpieczenia społecznego

61,09 [?] (2013)
(malejąco): 3 miejsce w świecie z 59 (96,61%); 3 miejsce w Europie z 11 (81,82%)
11,71 % (2,34 % ) ↘
min: 52,58; max: 61,09; max-min: 8,51 (13,93%); mid: 56,83;
4,25 (6,97%)

Adekwatność programów ochrony socjalnej i programów pracy

48,08 [?] (2013)
(malejąco): 4 miejsce w świecie z 63 (95,24%); 3 miejsce w Europie z 11 (81,82%)
22,98 % (4,60 % ) ↘
min: 36,42; max: 48,08; max-min: 11,66 (24,25%); mid: 42,25;
5,83 (12,12%)

Adekwatność programów społecznych

11,09 [?] (2013)
(malejąco): 10 miejsce w świecie z 57 (84,21%); 4 miejsce w Europie z 11 (72,73%)
35,46 % (7,09 % ) ↘
min: 6,83; max: 11,09; max-min: 4,27 (38,48%); mid: 8,96;
2,13 (19,24%)

Adekwatność zasiłków dla bezrobotnych i ALMP

0,841 [?] (2012)
(2010) (malejąco): 30 miejsce w świecie z 31 (6,45%); 13 miejsce w Europie z 13 (7,69%)
336,12 % (67,22 % ) ↗
min: 0,841; max: 2,17; max-min: 1,33 (61,22%); mid: 1,51;
-0,664 (-78,95%)