Finanse w Białoruś

Wersje językowe strony:

Białoruś

Finanse w Białoruś


Kontynent: Europa
  
Iso2:BY
  
Iso3:BLR

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Oprocentowanie w Białoruś


Oprocentowanie kredytu

18,74 %[?] (2014)
(rosnąco): 130 miejsce w świecie z 145 (11,03%); 23 miejsce w Europie z 24 (8,33%)
50,82 % (10,16 % ) ↘
min: 8,55; max: 175; max-min: 166,45 (95,11%); mid: 91,78;
-73,03 (-389,68%)

Oprocentowanie depozytów

18,58 %[?] (2014)
(malejąco): 4 miejsce w świecie z 148 (97,97%); 1 miejsce w Europie z 20 (100%)
51,08 % (10,22 % ) ↘
min: 7,68; max: 100,82; max-min: 93,13 (92,38%); mid: 54,25;
-35,67 (-191,93%)

Rozpiętość stóp procentowych

0,158 [?] (2014)
(rosnąco): 8 miejsce w świecie z 137 (94,89%); 2 miejsce w Europie z 21 (95,24%)
21,05 % (4,21 % ) ↘
min: -2,81; max: 74,18; max-min: 76,99 (103,79%); mid: 35,69;
-35,53 (-22 439%)

Realna stopa procentowa

0,765 %[?] (2014)
(rosnąco): 28 miejsce w świecie z 140 (80,71%); 5 miejsce w Europie z 22 (81,82%)
318,34 % (63,67 % ) ↘
min: -87,85; max: 5,67; max-min: 93,52 (1 650%); mid: -41,09;
41,85 (5 472%)

Rezerwy państwowe w Białoruś


Całkowite rezerwy

11,02 [?] (2015)
(malejąco): 105 miejsce w świecie z 117 (11,11%); 11 miejsce w Europie z 12 (16,67%)
60,55 % (12,11 % ) ↗
min: 6,47; max: 33,36; max-min: 26,89 (80,60%); mid: 19,92;
-8,90 (-80,77%)

Całkowite rezerwy

4 172 797 046 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 91 miejsce w świecie z 184 (51,09%); 27 miejsce w Europie z 42 (38,10%)
20,43 % (4,09 % ) ↗
min: 100 987 553; max: 8 094 991 248; max-min: 7 994 003 695 (98,75%); mid: 4 097 989 400;
74 807 646 (1,79%)

Całkowite rezerwy z wyłączeniem złota

2 743 599 046 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 101 miejsce w świecie z 184 (45,65%); 28 miejsce w Europie z 42 (35,71%)
25,06 % (5,01 % ) ↗
min: 100 987 553; max: 6 011 236 755; max-min: 5 910 249 202 (98,32%); mid: 3 056 112 154;
-312 513 108 (-11,39%)

Oddziały banków komercyjnych

0,889 [?] (2015)
(malejąco): 185 miejsce w świecie z 186 (1,08%); 41 miejsce w Europie z 42 (4,76%)
259,03 % (51,81 % ) ↗
min: 0,889; max: 6,10; max-min: 5,21 (85,42%); mid: 3,49;
-2,60 (-292,84%)

Bankomaty (na 100 000 dorosłych)

55,28 [?] (2015)
(malejąco): 62 miejsce w świecie z 183 (66,67%); 29 miejsce w Europie z 42 (33,33%)
31,44 % (6,29 % ) ↘
min: 10,86; max: 55,28; max-min: 44,42 (80,36%); mid: 33,07;
22,21 (40,18%)

konta bankowe w Białoruś


Odsetek rachunków posiadania ludności w instytucji finansowej

71,98 [?] (2014)
(malejąco): 48 miejsce w świecie z 154 (69,48%); 29 miejsce w Europie z 40 (30%)
24,79 % (4,96 % ) ↘
min: 58,60; max: 71,98; max-min: 13,38 (18,59%); mid: 65,29;
6,69 (9,30%)

Procent populacji posiadających rachunki posiadania w instytucji finansowej, kobiety

71,96 [?] (2014)
(malejąco): 43 miejsce w świecie z 153 (72,55%); 27 miejsce w Europie z 38 (31,58%)
25,73 % (5,15 % ) ↘
min: 58,07; max: 71,96; max-min: 13,89 (19,30%); mid: 65,02;
6,94 (9,65%)

Odsetek najbiedniejszych 40% z kontami instytucji finansowych

66,16 [?] (2014)
(malejąco): 47 miejsce w świecie z 153 (69,93%); 28 miejsce w Europie z 40 (32,50%)
30,60 % (6,12 % ) ↘
min: 50,98; max: 66,16; max-min: 15,19 (22,95%); mid: 58,57;
7,59 (11,48%)

Odsetek ludności wśród pierwszych 60% standardu życia z kontami w instytucji finansowej

75,89 [?] (2014)
(malejąco): 45 miejsce w świecie z 150 (70,67%); 26 miejsce w Europie z 37 (32,43%)
21,29 % (4,26 % ) ↘
min: 63,77; max: 75,89; max-min: 12,12 (15,97%); mid: 69,83;
6,06 (7,99%)

Odsetek rachunków posiadania ludności w instytucji finansowej, mężczyźni

72,02 [?] (2014)
(malejąco): 46 miejsce w świecie z 151 (70,20%); 28 miejsce w Europie z 39 (30,77%)
23,65 % (4,73 % ) ↘
min: 59,24; max: 72,02; max-min: 12,77 (17,73%); mid: 65,63;
6,39 (8,87%)

Średni koszt transakcji wysłania przekazów pieniężnych do określonego kraju

1,49 %[?] (2015)
(rosnąco): 3 miejsce w świecie z 104 (98,08%); 1 miejsce w Europie z 16 (100%)
77,88 % (15,58 % ) ↗
min: 1,49; max: 2,43; max-min: 0,942 (38,70%); mid: 1,96;
-0,471 (-31,56%)