Geograficzne w Bhutan

Wersje językowe strony:

Bhutan

Geograficzne w Bhutan


Kontynent: Azji
  
Iso2:BT
  
Iso3:BTN

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Powierzchnia terenu w Bhutan


Powierzchnia

38 394 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 134 miejsce w świecie z 233 (42,92%); 37 miejsce w Azji z 51 (29,41%)

Powierzchnia

38 117 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 132 miejsce w świecie z 230 (43,04%); 37 miejsce w Azji z 51 (29,41%)

Wody terytorialne

277 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 130 miejsce w świecie z 153 (15,69%); 34 miejsce w Azji z 39 (15,38%)

Korzystanie z ziemi w Bhutan


Powierzchnia

38 117 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 132 miejsce w świecie z 230 (43,04%); 37 miejsce w Azji z 51 (29,41%)

Grunty rolne

13,79 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 166 miejsce w świecie z 208 (20,67%); 37 miejsce w Azji z 49 (26,53%)
1,07 % (0,213 % ) ↘
min: 7,73; max: 15,56; max-min: 7,83 (50,34%); mid: 11,64;
2,15 (15,57%)
(malejąco): 148 miejsce w świecie z 209 (29,67%); 39 miejsce w Azji z 49 (22,45%)
1,07 % (0,213 % ) ↘
min: 3 610; max: 5 930; max-min: 2 320 (39,12%); mid: 4 770;
486 (9,25%)
(malejąco): 69 miejsce w świecie z 207 (67,15%); 12 miejsce w Azji z 49 (77,55%)
5,23 % (1,05 % ) ↗
min: 0,686; max: 1,60; max-min: 0,916 (57,17%); mid: 1,14;
-0,458 (-66,74%)

Grunty orne

2,63 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 164 miejsce w świecie z 206 (20,87%); 39 miejsce w Azji z 49 (22,45%)
0,399 % (0,080 % ) ↗
min: 2,14; max: 4,38; max-min: 2,24 (51,15%); mid: 3,26;
-0,632 (-24,04%)
(malejąco): 149 miejsce w świecie z 206 (28,16%); 39 miejsce w Azji z 49 (22,45%)
0,399 % (0,080 % ) ↗
min: 1 000; max: 1 670; max-min: 670,00 (40,12%); mid: 1 335;
-333,00 (-33,23%)
(malejąco): 103 miejsce w świecie z 206 (50,49%); 19 miejsce w Azji z 49 (63,27%)
8,01 % (1,60 % ) ↗
min: 0,129; max: 0,447; max-min: 0,317 (71,05%); mid: 0,288;
-0,159 (-122,69%)

Powierzchnia lasów

72,28 {% powierzchni gruntów[?]}
(2015)
(malejąco): 12 miejsce w świecie z 205 (94,63%); 2 miejsce w Azji z 47 (97,87%)
1,80 % (0,360 % ) ↘
min: 53,65; max: 72,28; max-min: 18,63 (25,77%); mid: 62,96;
9,31 (12,88%)
27 549 {km kw.[?]}
(2015)
(malejąco): 95 miejsce w świecie z 206 (54,37%); 23 miejsce w Azji z 47 (53,19%)
1,80 % (0,360 % ) ↘
min: 25 067; max: 27 549; max-min: 2 482 (9,01%); mid: 26 308;
1 241 (4,51%)
(malejąco): 16 miejsce w świecie z 204 (92,65%); 3 miejsce w Azji z 47 (95,74%)
5,64 % (1,13 % ) ↗
min: 3,56; max: 5,02; max-min: 1,47 (29,22%); mid: 4,29;
-0,734 (-20,64%)

Lądowe obszary chronione

47,30 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 5 miejsce w świecie z 204 (98,04%); 1 miejsce w Azji z 48 (100%)
7,39 % (1,48 % ) ↘
min: 14,19; max: 47,30; max-min: 33,11 (70%); mid: 30,75;
16,56 (35%)
18 362 {km kw.[?]}
(2015)
(malejąco): 87 miejsce w świecie z 202 (57,43%); 21 miejsce w Azji z 48 (58,33%)
0,0062173 {liczba hektarów na osobę[?]}
(2015)
(malejąco): 26 miejsce w świecie z 202 (87,62%); 2 miejsce w Azji z 48 (97,92%)

Granice lądowe i linia brzegowa w Bhutan


Długość granicy lądowej

1 136 [?] (2015)
(malejąco): 118 miejsce w świecie z 166 (29,52%); 33 miejsce w Azji z 44 (27,27%)

Liczba krajów sąsiednich

2 [?] (2015)
(malejąco): 114 miejsce w świecie z 164 (31,10%); 30 miejsce w Azji z 44 (34,09%)

Podniesienie w Bhutan


Średnia wysokość

2 220 [?] (2015)
(malejąco): 4 miejsce w świecie z 163 (98,16%); 4 miejsce w Azji z 44 (93,18%)

Najniższy punkt nad poziomem morza

97 [?] (2015)
(malejąco): 24 miejsce w świecie z 73 (68,49%); 6 miejsce w Azji z 19 (73,68%)

Najwyższy punkt nad poziomem morza

7 570 [?] (2015)
(malejąco): 5 miejsce w świecie z 232 (98,28%); 5 miejsce w Azji z 51 (92,16%)

Główne parametry w Bhutan


Liczba ludności

774 830 liczba osób[?] (2015)
(malejąco): 164 miejsce w świecie z 233 (30,04%); 48 miejsce w Azji z 51 (7,84%)
7,04 % (1,41 % ) ↘
min: 224 108; max: 774 830; max-min: 550 722 (71,08%); mid: 499 469;
275 361 (35,54%)

Powierzchnia

38 394 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 134 miejsce w świecie z 233 (42,92%); 37 miejsce w Azji z 51 (29,41%)

Gęstość zaludnienia

20,33 liczba osób na km kw. powierzchni[?] (2015)
(malejąco): 192 miejsce w świecie z 230 (16,96%); 45 miejsce w Azji z 51 (13,73%)
7,04 % (1,41 % ) ↘
min: 4,91; max: 20,33; max-min: 15,42 (75,86%); mid: 12,62;
7,71 (37,93%)

Tempo wzrostu liczby ludności

1,28 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 102 miejsce w świecie z 216 (53,24%); 27 miejsce w Azji z 50 (48%)
36,30 % (7,26 % ) ↗
min: -1,76; max: 3,69; max-min: 5,46 (147,77%); mid: 0,965;
0,311 (24,36%)

Powierzchnia

4,96 hectar per person[?] (2015)
(rosnąco): 195 miejsce w świecie z 233 (16,74%); 45 miejsce w Azji z 51 (13,73%)
7,58 % (1,52 % ) ↗
min: 4,96; max: 20,99; max-min: 16,04 (76,40%); mid: 12,97;
-8,02 (-161,82%)