Ludność w Benin

Wersje językowe strony:

Benin

Ludność w Benin


Kontynent: Afryka
  
Iso2:BJ
  
Iso3:BEN

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Stosunki zależności w Benin


Uzależnieni ludzie

82 na 1000 osób[?] (2015)

Młodzi uzależnieni ludzie

76,70 na 1000 osób[?] (2015)

Osoby w podeszłym wieku uzależnione

5,30 na 1000 osób[?] (2015)
(rosnąco): 29 miejsce w świecie z 196 (85,71%); 18 miejsce w Afryce z 55 (69,09%)

Potencjalny współczynnik wsparcia

19 [?] (2015)

Urbanizacja ludności w Benin


Liczba ludności

10 879 829 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 81 miejsce w świecie z 233 (65,67%); 31 miejsce w Afryce z 56 (46,43%)
12,59 % (2,52 % ) ↘
min: 2 431 620; max: 10 879 829; max-min: 8 448 209 (77,65%); mid: 6 655 725;
4 224 105 (38,83%)
2,62 {% roczny[?]}
(2015)
(malejąco): 30 miejsce w świecie z 216 (86,57%); 21 miejsce w Afryce z 54 (62,96%)
9,45 % (1,89 % ) ↗
min: 1,30; max: 3,73; max-min: 2,42 (64,98%); mid: 2,52;
0,104 (3,98%)

Wiejskie

6 098 144 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 73 miejsce w świecie z 205 (64,88%); 31 miejsce w Afryce z 54 (44,44%)
9,32 % (1,86 % ) ↘
min: 2 206 087; max: 6 098 144; max-min: 3 892 057 (63,82%); mid: 4 152 116;
1 946 029 (31,91%)
56,05 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 65 miejsce w świecie z 205 (68,78%); 32 miejsce w Afryce z 54 (42,59%)
3,74 % (0,748 % ) ↗
min: 56,05; max: 90,73; max-min: 34,68 (38,22%); mid: 73,39;
-17,34 (-30,93%)
1,85 {[?]}
(2015)
(malejąco): 32 miejsce w świecie z 205 (84,88%); 21 miejsce w Afryce z 54 (62,96%)
18,90 % (3,78 % ) ↗
min: 0,698; max: 3,24; max-min: 2,55 (78,47%); mid: 1,97;
-0,126 (-6,83%)

Obszary miejskie

4 781 685 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 92 miejsce w świecie z 214 (57,48%); 25 miejsce w Afryce z 54 (55,56%)
16,76 % (3,35 % ) ↘
min: 225 533; max: 4 781 685; max-min: 4 556 152 (95,28%); mid: 2 503 609;
2 278 076 (47,64%)
43,95 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 150 miejsce w świecie z 214 (30,37%); 23 miejsce w Afryce z 54 (59,26%)
4,77 % (0,954 % ) ↘
min: 9,28; max: 43,95; max-min: 34,68 (78,90%); mid: 26,61;
17,34 (39,45%)
3,62 {[?]}
(2015)
(malejąco): 37 miejsce w świecie z 214 (83,18%); 28 miejsce w Afryce z 54 (50%)
5,36 % (1,07 % ) ↗
min: 3,62; max: 7,76; max-min: 4,15 (53,40%); mid: 5,69;
-2,07 (-57,30%)

Populacja największego miasta

756 605 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 127 miejsce w świecie z 151 (16,56%); 38 miejsce w Afryce z 45 (17,78%)
10,74 % (2,15 % ) ↘
min: 73 080; max: 756 605; max-min: 683 525 (90,34%); mid: 414 843;
341 763 (45,17%)
6,95 {[?]}
(2015)
(malejąco): 131 miejsce w świecie z 151 (13,91%); 37 miejsce w Afryce z 45 (20%)
2,12 % (0,424 % ) ↗
min: 2,93; max: 10,07; max-min: 7,14 (70,93%); mid: 6,50;
0,455 (6,54%)

Migracja w Benin


Liczba ludności

10 879 829 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 81 miejsce w świecie z 233 (65,67%); 31 miejsce w Afryce z 56 (46,43%)
12,59 % (2,52 % ) ↘
min: 2 431 620; max: 10 879 829; max-min: 8 448 209 (77,65%); mid: 6 655 725;
4 224 105 (38,83%)

Międzynarodowa liczba migrantów, całkowita

245 399 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 96 miejsce w świecie z 214 (55,61%); 25 miejsce w Afryce z 54 (55,56%)
14,72 % (2,94 % ) ↘
min: 76 212; max: 245 399; max-min: 169 187 (68,94%); mid: 160 806;
84 593 (34,47%)
2,26 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 140 miejsce w świecie z 214 (35,05%); 23 miejsce w Afryce z 54 (59,26%)
2,44 % (0,488 % ) ↘
min: 1,52; max: 2,26; max-min: 0,732 (32,44%); mid: 1,89;
0,366 (16,22%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium azylu

0,0048714 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 137 miejsce w świecie z 180 (24,44%); 45 miejsce w Afryce z 48 (8,33%)
1 441 % (288,21 % ) ↗
min: 0,0048714; max: 0,398; max-min: 0,393 (98,78%); mid: 0,202;
-0,197 (-4 039%)
530 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 123 miejsce w świecie z 180 (32,22%); 46 miejsce w Afryce z 48 (6,25%)
1 247 % (249,40 % ) ↗
min: 194; max: 156 241; max-min: 156 047 (99,88%); mid: 78 218;
-77 688 (-14 658%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium pochodzenia

0,0037868 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 138 miejsce w świecie z 196 (30,10%); 48 miejsce w Afryce z 54 (12,96%)
22,74 % (4,55 % ) ↗
min: 0,0000400; max: 0,0050230; max-min: 0,0049830 (99,20%); mid: 0,0025315;
0,0012553 (33,15%)
412 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 114 miejsce w świecie z 196 (42,35%); 42 miejsce w Afryce z 54 (24,07%)
7,28 % (1,46 % ) ↗
min: 2; max: 461; max-min: 459 (99,57%); mid: 231,50;
180,50 (43,81%)

Płodność w Benin


Ogólny współczynnik urodzeń

36,01 na 1000 osób[?] (2014)
(malejąco): 24 miejsce w świecie z 207 (88,89%); 23 miejsce w Afryce z 54 (59,26%)
5,12 % (1,02 % ) ↗
min: 36,01; max: 47,23; max-min: 11,23 (23,77%); mid: 41,62;
-5,61 (-15,59%)

Ogólny współczynnik urodzeń

387 061 rocznie[?] (2015)
(malejąco): 68 miejsce w świecie z 207 (67,63%); 30 miejsce w Afryce z 54 (46,30%)
7,00 % (1,40 % ) ↘
min: 107 692; max: 387 061; max-min: 279 369 (72,18%); mid: 247 376;
139 685 (36,09%)

Wskaźnik płodności

4,77 urodzeń na kobietę[?] (2014)
(malejąco): 24 miejsce w świecie z 203 (88,67%); 23 miejsce w Afryce z 54 (59,26%)
6,88 % (1,38 % ) ↗
min: 4,77; max: 7,03; max-min: 2,26 (32,16%); mid: 5,90;
-1,13 (-23,70%)

Pożądany współczynnik dzietności

4 urodzeń na kobietę[?] (2012)
(malejąco): 26 miejsce w świecie z 47 (46,81%); 25 miejsce w Afryce z 30 (20%)
6,67 % (1,33 % ) ↗
min: 4; max: 5; max-min: 1 (20%); mid: 4,50;
-0,500 (-12,50%)

Współczynnik dzietności młodzieży w wieku dojrzewania

81,78 urodzeń na 1000 kobiet w wieku 15-19 lat[?] (2015)
(malejąco): 36 miejsce w świecie z 193 (81,87%); 31 miejsce w Afryce z 54 (44,44%)
17,61 % (3,52 % ) ↗
min: 81,78; max: 126,77; max-min: 44,99 (35,49%); mid: 104,27;
-22,50 (-27,51%)

Śmiertelność dzieci i matek w Benin


Ogólny współczynnik urodzeń

387 061 {rocznie[?]}
(2015)
(rosnąco): 140 miejsce w świecie z 207 (32,85%); 25 miejsce w Afryce z 54 (55,56%)
7,00 % (1,40 % ) ↘
min: 107 692; max: 387 061; max-min: 279 369 (72,18%); mid: 247 376;
139 685 (36,09%)
9,36 {na 1000 osób[?]}
(2014)
(rosnąco): 153 miejsce w świecie z 206 (26,21%); 33 miejsce w Afryce z 54 (40,74%)
5,21 % (1,04 % ) ↗
min: 9,36; max: 28,83; max-min: 19,47 (67,53%); mid: 19,09;
-9,73 (-103,97%)

Śmiertelność matek

1 600 {liczba osób[?]}
(2015)
0,147 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 155 miejsce w świecie z 181 (14,92%); 27 miejsce w Afryce z 53 (50,94%)
14,41 % (2,88 % ) ↗
min: 0,147; max: 0,260; max-min: 0,113 (43,42%); mid: 0,203;
-0,056 (-38,38%)

Współczynnik umieralności poniżej 1. roku życia

11 955 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 147 miejsce w świecie z 192 (23,96%); 26 miejsce w Afryce z 54 (53,70%)
2,00 % (0,400 % ) ↘
min: 10 252; max: 11 955; max-min: 1 703 (14,25%); mid: 11 104;
851,50 (7,12%)
1,10 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 172 miejsce w świecie z 192 (10,94%); 36 miejsce w Afryce z 54 (35,19%)
12,12 % (2,42 % ) ↗
min: 1,10; max: 2,05; max-min: 0,951 (46,40%); mid: 1,57;
-0,476 (-43,28%)

Współczynnik umieralności poniżej 5. roku życia

37 092 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 158 miejsce w świecie z 193 (18,65%); 29 miejsce w Afryce z 54 (48,15%)
4,36 % (0,872 % ) ↗
min: 31 348; max: 40 947; max-min: 9 599 (23,44%); mid: 36 148;
944,50 (2,55%)
3,41 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 184 miejsce w świecie z 193 (5,18%); 45 miejsce w Afryce z 54 (18,52%)
19,40 % (3,88 % ) ↗
min: 3,41; max: 12,92; max-min: 9,51 (73,61%); mid: 8,16;
-4,75 (-139,46%)

Przyczyny śmierci w Benin


Śmiertelność z powodu chorób zakaźnych, warunków żywieniowych, śmiertelności matek

55,20 %[?] (2012)
(rosnąco): 136 miejsce w świecie z 172 (21,51%); 16 miejsce w Afryce z 52 (71,15%)
3,56 % (0,713 % ) ↗
min: 55,20; max: 67; max-min: 11,80 (17,61%); mid: 61,10;
-5,90 (-10,69%)

Śmiertelność z powodu obrażeń

8,70 %[?] (2012)
(rosnąco): 95 miejsce w świecie z 172 (45,35%); 27 miejsce w Afryce z 52 (50%)
3,45 % (0,690 % ) ↘
min: 6,90; max: 8,70; max-min: 1,80 (20,69%); mid: 7,80;
0,900 (10,34%)

Śmiertelność z powodu chorób niezakaźnych

36,10 %[?] (2012)
(rosnąco): 38 miejsce w świecie z 172 (78,49%); 38 miejsce w Afryce z 52 (28,85%)
4,62 % (0,923 % ) ↘
min: 26,10; max: 36,10; max-min: 10 (27,70%); mid: 31,10;
5 (13,85%)

Zgony w ruchu drogowym

27,70 na 100 000 osób[?] (2013)

Długość życia w Benin


Długość życia

59,51 [?] (2014)
(malejąco): 179 miejsce w świecie z 201 (11,44%); 32 miejsce w Afryce z 54 (42,59%)
1,31 % (0,262 % ) ↘
min: 37,28; max: 59,51; max-min: 22,23 (37,36%); mid: 48,39;
11,12 (18,68%)

Średnia długość życia mężczyzn

58,11 [?] (2014)
(malejąco): 181 miejsce w świecie z 201 (10,45%); 34 miejsce w Afryce z 54 (38,89%)
1,23 % (0,246 % ) ↘
min: 36,83; max: 58,11; max-min: 21,29 (36,63%); mid: 47,47;
10,64 (18,31%)

Oczekiwana długość życia kobiet

60,98 [?] (2014)
(malejąco): 178 miejsce w świecie z 201 (11,94%); 31 miejsce w Afryce z 54 (44,44%)
1,39 % (0,278 % ) ↘
min: 37,75; max: 60,98; max-min: 23,23 (38,09%); mid: 49,36;
11,61 (19,05%)

Różnica w oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn

2,90 [?] (2015)
(malejąco): 164 miejsce w świecie z 201 (18,91%); 33 miejsce w Afryce z 54 (40,74%)
5,83 % (1,17 % ) ↘
min: 0,904; max: 6,47; max-min: 5,57 (86,03%); mid: 3,69;
-0,789 (-27,20%)

Przeżycie do 65 roku życia w Benin


Przeżycie do 65 roku życia

2,89 [?] (2015)
(malejąco): 168 miejsce w świecie z 194 (13,92%); 36 miejsce w Afryce z 54 (35,19%)
0,394 % (0,079 % ) ↘
min: 2,81; max: 5,02; max-min: 2,21 (44,08%); mid: 3,91;
-1,02 (-35,40%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, mężczyźni

55,47 [?] (2014)
(malejąco): 163 miejsce w świecie z 193 (16,06%); 28 miejsce w Afryce z 54 (50%)
2,32 % (0,463 % ) ↘
min: 26,85; max: 55,47; max-min: 28,62 (51,60%); mid: 41,16;
14,31 (25,80%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, kobiety

62,01 [?] (2014)
(malejąco): 167 miejsce w świecie z 193 (13,99%); 29 miejsce w Afryce z 54 (48,15%)
2,23 % (0,446 % ) ↘
min: 28,44; max: 62,01; max-min: 33,57 (54,14%); mid: 45,23;
16,79 (27,07%)

Stosunek prawdopodobieństwa przeżycia do 65 lat kobiet i mężczyzn

0,895 [?] (2015)
(malejąco): 114 miejsce w świecie z 193 (41,45%); 33 miejsce w Afryce z 54 (40,74%)
0,113 % (0,023 % ) ↘
min: 0,756; max: 0,944; max-min: 0,188 (19,87%); mid: 0,850;
0,044 (4,97%)

Struktura wiekowa w Benin


0-14 lat

43,04 %[?] (2015)
(malejąco): 15 miejsce w świecie z 227 (93,83%); 14 miejsce w Afryce z 56 (76,79%)

15–24 lata

20,32 %[?] (2015)
(malejąco): 37 miejsce w świecie z 227 (84,14%); 20 miejsce w Afryce z 56 (66,07%)

25-54 lata

30,24 %[?] (2015)

55–64 lata

3,56 %[?] (2015)

Ma ponad 65 lat

2,84 %[?] (2015)

Stosunek liczby kobiet/mężczyzn w Benin


0-14 lat

1,04 [?] (2015)
(malejąco): 126 miejsce w świecie z 227 (44,93%); 8 miejsce w Afryce z 56 (87,50%)

15–24 lata

1,04 [?] (2015)
(malejąco): 120 miejsce w świecie z 227 (47,58%); 11 miejsce w Afryce z 56 (82,14%)

25-54 lata

1,02 [?] (2015)
(malejąco): 79 miejsce w świecie z 227 (65,64%); 13 miejsce w Afryce z 56 (78,57%)

55–64 lata

0,762 [?] (2015)

Ma ponad 65 lat

0,654 [?] (2015)
(malejąco): 194 miejsce w świecie z 227 (14,98%); 48 miejsce w Afryce z 56 (16,07%)

Średni wiek w Benin


Razem

18 [?] (2015)

Mężczyźni

17,70 [?] (2015)

Kobiety

18,40 [?] (2015)

Turystyka w Benin


Liczba przyjazdów turystów zagranicznych

242 000 [?] (2014)
(malejąco): 152 miejsce w świecie z 195 (22,56%); 29 miejsce w Afryce z 45 (37,78%)
17,77 % (3,55 % ) ↘
min: 72 000; max: 242 000; max-min: 170 000 (70,25%); mid: 157 000;
85 000 (35,12%)