Gospodarka w Bahamy

Wersje językowe strony:

Bahamy

Gospodarka w Bahamy


Kontynent: Ameryka
  
Iso2:BS
  
Iso3:BHS

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

PKB w Bahamy


PKB, PPP

8 924 827 793 [?] (2015)
(malejąco): 156 miejsce w świecie z 194 (20,10%); 27 miejsce w Ameryce z 40 (35%)
9,31 % (1,86 % ) ↘
min: 3 917 834 413; max: 8 979 207 945; max-min: 5 061 373 532 (56,37%); mid: 6 448 521 179;
2 476 306 614 (27,75%)

PKB

8 853 519 100 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 139 miejsce w świecie z 199 (30,65%); 25 miejsce w Ameryce z 38 (36,84%)
10,66 % (2,13 % ) ↘
min: 169 803 922; max: 8 853 519 100; max-min: 8 683 715 178 (98,08%); mid: 4 511 661 511;
4 341 857 589 (49,04%)

PKB per capita, PSN

23 001 [?] (2015)
(malejąco): 60 miejsce w świecie z 194 (69,59%); 12 miejsce w Ameryce z 40 (72,50%)
2,48 % (0,496 % ) ↘
min: 14 721; max: 23 928; max-min: 9 207 (38,48%); mid: 19 325;
3 676 (15,98%)

Rezerwy w Bahamy


Całkowite rezerwy

895 475 101 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 133 miejsce w świecie z 184 (28,26%); 25 miejsce w Ameryce z 36 (33,33%)
16,60 % (3,32 % ) ↗
min: 21 680 000; max: 1 070 217 927; max-min: 1 048 537 927 (97,97%); mid: 545 948 964;
349 526 138 (39,03%)

Całkowite rezerwy z wyłączeniem złota

895 475 101 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 133 miejsce w świecie z 184 (28,26%); 25 miejsce w Ameryce z 36 (33,33%)
16,60 % (3,32 % ) ↗
min: 21 680 000; max: 1 070 217 927; max-min: 1 048 537 927 (97,97%); mid: 545 948 964;
349 526 138 (39,03%)

Oszczędności brutto

13,62 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 125 miejsce w świecie z 164 (24,39%); 23 miejsce w Ameryce z 33 (33,33%)
0,766 % (0,153 % ) ↗
min: 7,33; max: 44,25; max-min: 36,92 (83,42%); mid: 25,79;
-12,17 (-89,38%)

PKB - skład w Bahamy


Konsumpcja gospodarstw domowych

65,70 %[?] (2015)
(malejąco): 98 miejsce w świecie z 198 (51,01%); 24 miejsce w Ameryce z 44 (47,73%)

Konsumpcja rządowa

16,30 %[?] (2015)

Naprawiono inwestycję

27,30 %[?] (2015)
(malejąco): 46 miejsce w świecie z 194 (76,80%); 5 miejsce w Ameryce z 43 (90,70%)

Inwestycje magazynowe

1 %[?] (2015)
(malejąco): 51 miejsce w świecie z 166 (69,88%); 8 miejsce w Ameryce z 37 (81,08%)

Eksport towarów i usług

36,90 %[?] (2015)
(malejąco): 86 miejsce w świecie z 196 (56,63%); 16 miejsce w Ameryce z 43 (65,12%)

Import towarów i usług

-47,20 %[?] (2015)

PKB - skład według sektorów pochodzenia w Bahamy


Rolnictwo

2,30 %[?] (2015)

Przemysł

7,60 %[?] (2015)

Usługi

90,10 %[?] (2015)
(malejąco): 7 miejsce w świecie z 223 (97,31%); 3 miejsce w Ameryce z 48 (95,83%)

Wzrost PKB w Bahamy


Tempo wzrostu PKB

-1,66 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 180 miejsce w świecie z 193 (7,25%); 34 miejsce w Ameryce z 37 (10,81%)
192,49 % (38,50 % ) ↘
min: -16,75; max: 26,14; max-min: 42,89 (164,10%); mid: 4,69;
-6,36 (382,06%)

Wzrost PKB per capita

-2,92 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 180 miejsce w świecie z 193 (7,25%); 35 miejsce w Ameryce z 37 (8,11%)
94,40 % (18,88 % ) ↘
min: -18,38; max: 23,37; max-min: 41,74 (178,64%); mid: 2,50;
-5,42 (185,40%)

Koszty w Bahamy


Wydatki

16,86 % PKB[?] (1989)
(1990) (rosnąco): 21 miejsce w świecie z 87 (77,01%); 7 miejsce w Ameryce z 21 (71,43%)
7,96 % (1,59 % ) ↘
min: 14,68; max: 20,15; max-min: 5,47 (27,15%); mid: 17,42;
-0,559 (-3,32%)

Koszty zużycia końcowego itp.

81,36 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 88 miejsce w świecie z 177 (50,85%); 13 miejsce w Ameryce z 36 (66,67%)
2,35 % (0,470 % ) ↗
min: 70,98; max: 87,58; max-min: 16,60 (18,95%); mid: 79,28;
2,08 (2,56%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, odpływ kapitału netto

1,79 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 129 miejsce w świecie z 165 (22,42%); 26 miejsce w Ameryce z 32 (21,88%)
6,08 % (1,22 % ) ↗
min: -5,78; max: 8,61; max-min: 14,39 (167,13%); mid: 1,42;
0,370 (20,74%)

Wydatki publiczne na edukację ogółem

2,85 % PKB[?] (2000)
(2005) (rosnąco): 37 miejsce w świecie z 177 (79,66%); 8 miejsce w Ameryce z 36 (80,56%)

Wydatki na zdrowie

7,74 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 143 miejsce w świecie z 190 (25,26%); 26 miejsce w Ameryce z 35 (28,57%)
3,95 % (0,790 % ) ↘
min: 5,15; max: 7,74; max-min: 2,60 (33,53%); mid: 6,44;
1,30 (16,77%)

Dochód w Bahamy


Wpływy podatkowe

13,17 % PKB[?] (1989)
(1990) (malejąco): 68 miejsce w świecie z 97 (30,93%); 13 miejsce w Ameryce z 23 (47,83%)
3,09 % (0,619 % ) ↗
min: 13,17; max: 17,24; max-min: 4,07 (23,58%); mid: 15,21;
-2,03 (-15,43%)

Handel

85,82 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 82 miejsce w świecie z 187 (56,68%); 13 miejsce w Ameryce z 38 (68,42%)
4,86 % (0,972 % ) ↗
min: 80,58; max: 150,18; max-min: 69,60 (46,35%); mid: 115,38;
-29,56 (-34,45%)

Handel usługami

45,27 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 23 miejsce w świecie z 179 (87,71%); 5 miejsce w Ameryce z 34 (88,24%)
2,63 % (0,525 % ) ↗
min: 42,62; max: 102,10; max-min: 59,48 (58,26%); mid: 72,36;
-27,09 (-59,85%)

Handel towarem

37,27 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 152 miejsce w świecie z 188 (19,68%); 27 miejsce w Ameryce z 36 (27,78%)
11,70 % (2,34 % ) ↗
min: 31,24; max: 957,78; max-min: 926,54 (96,74%); mid: 494,51;
-457,24 (-1 227%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływy netto

0,859 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 154 miejsce w świecie z 188 (18,62%); 35 miejsce w Ameryce z 35 (2,86%)
1 183 % (236,59 % ) ↗
min: -1,30; max: 11,02; max-min: 12,33 (111,80%); mid: 4,86;
-4,00 (-465,76%)

Czynsze z zasobów naturalnych

0,021 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 165 miejsce w świecie z 177 (7,34%); 32 miejsce w Ameryce z 33 (6,06%)
5,94 % (1,19 % ) ↘
min: 0,0078963; max: 0,226; max-min: 0,218 (96,51%); mid: 0,117;
-0,096 (-463,99%)

Dług publiczny

64,40 % PKB[?] (2015)