Stosunek kobiet do mężczyzn w sile roboczej: Siła robocza w krajach Azji

Wersje językowe strony:
Rankingi i wskaźniki

Stosunek kobiet do mężczyzn w sile roboczej: Siła robocza w krajach Azji

Rok: Kontynent:
Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki;
 
 Nie biorą udziału w rankinguDo sortowania krajów według wskaźnika kliknij na jego tytuł w tabeli:

№     
Flaga
 

 1 
 729 490 391 [?]
 44,95
 55,05
 1,22
 2 
 406 359 368 [?]
 27,80
 72,20
 2,60
 3 
 98 826 372 [?]
 37,53
 62,47
 1,66
 4 
 72 750 274 [?]
 48,29
 51,71
 1,07
 5 
 67 574 865 [?]
 40,67
 59,33
 1,46
 6 
 58 405 756 [?]
 37,52
 62,48
 1,66
 7 
 41 531 144 [?]
 15,17
 84,83
 5,59
 8 
 41 276 906 [?]
 48,47
 51,53
 1,06
 9 
 34 697 876 [?]
 45,88
 54,12
 1,18
 10 
 31 250 838 [?]
 37,45
 62,55
 1,67
 11 
 24 893 537 [?]
 49,49
 50,51
 1,02
 12 
 22 664 811 [?]
 40,51
 59,49
 1,47
 13 
 21 379 587 [?]
 27,75
 72,25
 2,60
 14 
 20 055 270 [?]
 21,07
 78,93
 3,75
 15 
 18 934 562 [?]
 15,57
 84,43
 5,42
 16 
 13 686 638 [?]
 47,97
 52,03
 1,08
 17 
 12 027 023 [?]
 48,76
 51,24
 1,05
 18 
 9 698 272 [?]
 35,02
 64,98
 1,86
 19 
 9 279 023 [?]
 40,86
 59,14
 1,45
 20 
 7 775 207 [?]
 33,12
 66,88
 2,02
 21 
 7 549 180 [?]
 49,23
 50,77
 1,03
 22 
 6 519 853 [?]
 14,01
 85,99
 6,14
 23 
 5 592 324 [?]
 51,27
 48,73
 0,950
 24 
 5 539 690 [?]
 15,37
 84,63
 5,51
 25 
 4 913 893 [?]
 19,86
 80,14
 4,03
 26 
 4 823 765 [?]
 13,63
 86,37
 6,34
 27 
 4 269 847 [?]
 23,54
 76,46
 3,25
 28 
 3 556 038 [?]
 46,83
 53,17
 1,14
 29 
 3 349 817 [?]
 41,96
 58,04
 1,38
 30 
 2 451 268 [?]
 45,80
 54,20
 1,18
 31 
 2 419 821 [?]
 50,24
 49,76
 0,990
 32 
 2 349 255 [?]
 44,09
 55,91
 1,27
 33 
 2 194 252 [?]
 46,23
 53,77
 1,16
 34 
 2 068 859 [?]
 40,62
 59,38
 1,46
 35 
 2 067 014 [?]
 44,64
 55,36
 1,24
 36 
 1 734 672 [?]
 40,58
 59,42
 1,46
 37 
 1 731 307 [?]
 11,92
 88,08
 7,39
 38 
 1 473 270 [?]
 48,76
 51,24
 1,05
 39 
 1 211 304 [?]
 14,28
 85,72
 6,00
 40 
 1 022 818 [?]
 22,15
 77,85
 3,51
 41 
 949 229 [?]
 46,31
 53,69
 1,16
 42 
 944 590 [?]
 25,27
 74,73
 2,96
 43 
 776 878 [?]
 16,89
 83,11
 4,92
 44 
 582 352 [?]
 13,90
 86,10
 6,20
 45 
 445 051 [?]
 40,79
 59,21
 1,45
 46 
 331 901 [?]
 15,34
 84,66
 5,52
 47 
 303 604 [?]
 21,36
 78,64
 3,68
 48 
 238 416 [?]
 33,19
 66,81
 2,01
 49 
 223 525 [?]
 38,38
 61,62
 1,61
 50 
 216 635 [?]
 45,34
 54,66
 1,21
 51 
 155 484 [?]
 40,65
 59,35
 1,46
 52 
 92 704 [?]
 34,17
 65,83
 1,93