Stosunek kobiet do mężczyzn w sile roboczej: Siła robocza w krajach Azji

Wersje językowe strony:
Rankingi i wskaźniki

Stosunek kobiet do mężczyzn w sile roboczej: Siła robocza w krajach Azji

Rok: Kontynent:
Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki;
 
 Nie biorą udziału w rankinguDo sortowania krajów według wskaźnika kliknij na jego tytuł w tabeli:

№     
Flaga
 

 1 
 637 334 236 [?]
 45,00
 55,00
 1,22
 2 
 329 095 256 [?]
 27,59
 72,41
 2,62
 3 
 76 829 001 [?]
 48,24
 51,76
 1,07
 4 
 75 542 769 [?]
 38,49
 61,51
 1,60
 5 
 63 776 258 [?]
 40,79
 59,21
 1,45
 6 
 46 322 706 [?]
 39,68
 60,32
 1,52
 7 
 32 743 057 [?]
 48,48
 51,52
 1,06
 8 
 32 183 475 [?]
 47,61
 52,39
 1,10
 9 
 31 032 083 [?]
 12,67
 87,33
 6,90
 10 
 23 927 645 [?]
 36,54
 63,46
 1,74
 11 
 19 807 886 [?]
 49,45
 50,55
 1,02
 12 
 19 550 535 [?]
 30,83
 69,17
 2,24
 13 
 19 160 700 [?]
 39,65
 60,35
 1,52
 14 
 16 641 570 [?]
 26,14
 73,86
 2,83
 15 
 14 050 059 [?]
 10,43
 89,57
 8,58
 16 
 12 126 410 [?]
 48,91
 51,09
 1,04
 17 
 9 175 816 [?]
 48,24
 51,76
 1,07
 18 
 7 819 823 [?]
 47,03
 52,97
 1,13
 19 
 7 199 315 [?]
 39,98
 60,02
 1,50
 20 
 7 056 530 [?]
 34,66
 65,34
 1,88
 21 
 6 656 087 [?]
 31,53
 68,47
 2,17
 22 
 5 119 391 [?]
 10,66
 89,34
 8,38
 23 
 4 020 897 [?]
 51,06
 48,94
 0,959
 24 
 3 868 399 [?]
 13,30
 86,70
 6,52
 25 
 3 298 048 [?]
 17,92
 82,08
 4,58
 26 
 3 083 498 [?]
 15,45
 84,55
 5,47
 27 
 2 921 075 [?]
 45,49
 54,51
 1,20
 28 
 2 848 470 [?]
 36,43
 63,57
 1,74
 29 
 2 525 647 [?]
 19,18
 80,82
 4,21
 30 
 2 320 417 [?]
 46,10
 53,90
 1,17
 31 
 1 991 617 [?]
 44,48
 55,52
 1,25
 32 
 1 929 198 [?]
 49,76
 50,24
 1,01
 33 
 1 809 407 [?]
 46,08
 53,92
 1,17
 34 
 1 680 806 [?]
 46,22
 53,78
 1,16
 35 
 1 659 290 [?]
 40,42
 59,58
 1,47
 36 
 1 553 141 [?]
 39,14
 60,86
 1,55
 37 
 1 314 486 [?]
 39,73
 60,27
 1,52
 38 
 913 224 [?]
 9,55
 90,45
 9,47
 39 
 785 834 [?]
 26,83
 73,17
 2,73
 40 
 754 907 [?]
 20,15
 79,85
 3,96
 41 
 746 384 [?]
 46,67
 53,33
 1,14
 42 
 708 122 [?]
 10,99
 89,01
 8,10
 43 
 547 681 [?]
 12,70
 87,30
 6,88
 44 
 396 902 [?]
 12,75
 87,25
 6,84
 45 
 319 300 [?]
 36,24
 63,76
 1,76
 46 
 274 312 [?]
 33,48
 66,52
 1,99
 47 
 273 142 [?]
 13,96
 86,04
 6,16
 48 
 214 616 [?]
 17,02
 82,98
 4,87
 49 
 194 868 [?]
 36,22
 63,78
 1,76
 50 
 154 668 [?]
 40,58
 59,42
 1,46
 51 
 109 728 [?]
 32,20
 67,80
 2,11
 52 
 57 094 [?]
 19,64
 80,36
 4,09