Sektor publiczny w Aruba

Wersje językowe strony:

Aruba

Sektor publiczny w Aruba


Kontynent: Ameryka
  
Iso2:AW
  
Iso3:ABW

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Bezrobotny z wykształceniem podstawowym [liczy]

89,20 {[?]}
(1997)
(rosnąco): 116 miejsce w świecie z 117 (1,71%); 29 miejsce w Ameryce z 30 (6,67%)
1,27 % (0,254 % ) ↘
min: 87,50; max: 89,20; max-min: 1,70 (1,91%); mid: 88,35;
0,850 (0,953%)
85,70 {[?]}
(1994)
89,10 {[?]}
(1994)

Bezrobotni z wykształceniem średnim [ogółem]

4,90 {[?]}
(1997)
(rosnąco): 7 miejsce w świecie z 117 (94,87%); 3 miejsce w Ameryce z 30 (93,33%)
34,01 % (6,80 % ) ↘
min: 2,40; max: 4,90; max-min: 2,50 (51,02%); mid: 3,65;
1,25 (25,51%)
4,70 {[?]}
(1994)
(rosnąco): 3 miejsce w świecie z 97 (97,94%); 2 miejsce w Ameryce z 26 (96,15%)

Bezrobotny z wykształceniem wyższym [ogółem]

4,40 {[?]}
(1997)
12,60 {[?]}
(1994)
6,20 {[?]}
(1994)
(rosnąco): 25 miejsce w świecie z 91 (73,63%); 8 miejsce w Ameryce z 24 (70,83%)

Zatrudnienie ludności w Aruba


Zatrudnienie w rolnictwie

0,600 {[?]}
(2011)
0,800 {[?]}
(2011)
(malejąco): 123 miejsce w świecie z 123 (0,813%); 26 miejsce w Ameryce z 26 (3,85%)
25,00 % (5,00 % ) ↗
min: 0,100; max: 1; max-min: 0,900 (90,00%); mid: 0,550;
0,250 (31,25%)
0,400 {[?]}
(2011)
(malejąco): 101 miejsce w świecie z 117 (14,53%); 21 miejsce w Ameryce z 26 (23,08%)
25,00 % (5,00 % ) ↘
min: 0,100; max: 0,400; max-min: 0,300 (75,00%); mid: 0,250;
0,150 (37,50%)

Zatrudnienie w przemyśle

14 {[?]}
(2011)
(malejąco): 122 miejsce w świecie z 141 (14,18%); 25 miejsce w Ameryce z 29 (17,24%)
3,57 % (0,714 % ) ↗
min: 14; max: 20,30; max-min: 6,30 (31,03%); mid: 17,15;
-3,15 (-22,50%)
24,40 {[?]}
(2011)
3,30 {[?]}
(2011)
(malejąco): 133 miejsce w świecie z 158 (16,46%); 30 miejsce w Ameryce z 34 (14,71%)
73,16 % (14,63 % ) ↗
min: 3,30; max: 6,20; max-min: 2,90 (46,77%); mid: 4,75;
-1,45 (-43,94%)

Zatrudnienie w usługach

85,10 {[?]}
(2011)
(malejąco): 4 miejsce w świecie z 140 (97,86%); 3 miejsce w Ameryce z 29 (93,10%)
0,823 % (0,165 % ) ↘
min: 78,90; max: 85,10; max-min: 6,20 (7,29%); mid: 82;
3,10 (3,64%)
74,40 {[?]}
(2011)
(malejąco): 9 miejsce w świecie z 128 (93,75%); 4 miejsce w Ameryce z 26 (88,46%)
0,403 % (0,081 % ) ↘
min: 65,90; max: 74,40; max-min: 8,50 (11,42%); mid: 70,15;
4,25 (5,71%)
96,10 {[?]}
(2011)
(malejąco): 8 miejsce w świecie z 159 (95,60%); 3 miejsce w Ameryce z 34 (94,12%)
2,50 % (0,499 % ) ↘
min: 93,30; max: 96,10; max-min: 2,80 (2,91%); mid: 94,70;
1,40 (1,46%)

Struktura siły roboczej według rodzaju zatrudnienia w Aruba


Osoby samozatrudnione

9,80 {[?]}
(2010)
13,40 {[?]}
(2010)
(malejąco): 95 miejsce w świecie z 126 (25,40%); 24 miejsce w Ameryce z 28 (17,86%)
6,10 {[?]}
(2010)

Pracujący członkowie rodzin

0,200 {[?]}
(2010)
0,100 {[?]}
(2010)
0,200 {[?]}
(2010)
(malejąco): 131 miejsce w świecie z 142 (8,45%); 27 miejsce w Ameryce z 30 (13,33%)
100 % (20 % ) ↗
min: 0,200; max: 0,600; max-min: 0,400 (66,67%); mid: 0,400;
-0,200 (-100,00%)

Pracownicy najemni

89,30 {[?]}
(2010)
(malejąco): 27 miejsce w świecie z 134 (80,60%); 4 miejsce w Ameryce z 29 (89,66%)
86 {[?]}
(2010)
(malejąco): 31 miejsce w świecie z 129 (76,74%); 4 miejsce w Ameryce z 28 (89,29%)
92,50 {[?]}
(2010)
(malejąco): 32 miejsce w świecie z 129 (75,97%); 4 miejsce w Ameryce z 29 (89,66%)

Pracodawcy w Aruba


Pracodawcy

5,60 [?] (2010)
(malejąco): 14 miejsce w świecie z 120 (89,17%); 5 miejsce w Ameryce z 23 (82,61%)

Pracodawcy

7,60 [?] (2010)
(malejąco): 13 miejsce w świecie z 119 (89,92%); 5 miejsce w Ameryce z 23 (82,61%)

Pracodawcy

3,70 [?] (2010)
(malejąco): 8 miejsce w świecie z 116 (93,97%); 2 miejsce w Ameryce z 22 (95,45%)

Struktura siły roboczej według wykształcenia w Aruba


Główny udział siły roboczej

80,70 {[?]}
(1994)
(malejąco): 2 miejsce w świecie z 82 (98,78%); 2 miejsce w Ameryce z 24 (95,83%)
81,40 {[?]}
(1994)
79,70 {[?]}
(1994)

Udział siły roboczej z wykształceniem średnim

3,70 {[?]}
(1994)
2,90 {[?]}
(1994)
4,80 {[?]}
(1994)

Udział siły roboczej w szkolnictwie wyższym

15,50 {[?]}
(1994)
(malejąco): 44 miejsce w świecie z 81 (46,91%); 12 miejsce w Ameryce z 24 (54,17%)
15,50 {[?]}
(1994)
(malejąco): 39 miejsce w świecie z 80 (52,50%); 11 miejsce w Ameryce z 24 (58,33%)
15,50 {[?]}
(1994)
(malejąco): 48 miejsce w świecie z 80 (41,25%); 14 miejsce w Ameryce z 24 (45,83%)

Zabójstwa międzynarodowe

3,90 na 100 000 osób[?] (2010)
(rosnąco): 90 miejsce w świecie z 185 (51,89%); 3 miejsce w Ameryce z 36 (94,44%)