Ludność w Angola

Wersje językowe strony:

Angola

Ludność w Angola


Kontynent: Afryka
  
Iso2:AO
  
Iso3:AGO

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Stosunki zależności w Angola


Uzależnieni ludzie

99,90 na 1000 osób[?] (2015)

Młodzi uzależnieni ludzie

95,20 na 1000 osób[?] (2015)

Osoby w podeszłym wieku uzależnione

4,60 na 1000 osób[?] (2015)
(rosnąco): 9 miejsce w świecie z 196 (95,92%); 3 miejsce w Afryce z 55 (96,36%)

Potencjalny współczynnik wsparcia

21,60 [?] (2015)

Urbanizacja ludności w Angola


Liczba ludności

25 021 974 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 51 miejsce w świecie z 233 (78,54%); 14 miejsce w Afryce z 56 (76,79%)
15,19 % (3,04 % ) ↘
min: 5 270 844; max: 25 021 974; max-min: 19 751 130 (78,94%); mid: 15 146 409;
9 875 565 (39,47%)
3,23 {% roczny[?]}
(2015)
(malejąco): 9 miejsce w świecie z 216 (96,30%); 6 miejsce w Afryce z 54 (90,74%)
3,94 % (0,788 % ) ↗
min: 1,68; max: 3,58; max-min: 1,90 (53,13%); mid: 2,63;
0,596 (18,49%)

Wiejskie

13 999 794 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 37 miejsce w świecie z 205 (82,44%); 14 miejsce w Afryce z 54 (75,93%)
9,20 % (1,84 % ) ↘
min: 4 720 831; max: 13 999 794; max-min: 9 278 963 (66,28%); mid: 9 360 313;
4 639 482 (33,14%)
55,95 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 67 miejsce w świecie z 205 (67,80%); 33 miejsce w Afryce z 54 (40,74%)
7,07 % (1,41 % ) ↗
min: 55,95; max: 89,57; max-min: 33,62 (37,53%); mid: 72,76;
-16,81 (-30,04%)
1,85 {[?]}
(2015)
(malejąco): 31 miejsce w świecie z 205 (85,37%); 20 miejsce w Afryce z 54 (64,81%)
9,80 % (1,96 % ) ↗
min: 1,13; max: 2,89; max-min: 1,76 (60,93%); mid: 2,01;
-0,163 (-8,79%)

Obszary miejskie

11 022 180 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 52 miejsce w świecie z 214 (76,17%); 14 miejsce w Afryce z 54 (75,93%)
22,81 % (4,56 % ) ↘
min: 550 013; max: 11 022 180; max-min: 10 472 167 (95,01%); mid: 5 786 097;
5 236 084 (47,50%)
44,05 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 148 miejsce w świecie z 214 (31,31%); 22 miejsce w Afryce z 54 (61,11%)
8,97 % (1,79 % ) ↘
min: 10,44; max: 44,05; max-min: 33,62 (76,31%); mid: 27,24;
16,81 (38,16%)
5,00 {[?]}
(2015)
(malejąco): 8 miejsce w świecie z 214 (96,73%); 7 miejsce w Afryce z 54 (88,89%)
7,20 % (1,44 % ) ↗
min: 4,97; max: 6,22; max-min: 1,26 (20,18%); mid: 5,59;
-0,591 (-11,81%)

Populacja największego miasta

5 506 000 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 34 miejsce w świecie z 151 (78,15%); 5 miejsce w Afryce z 45 (91,11%)
18,12 % (3,62 % ) ↘
min: 219 427; max: 5 506 000; max-min: 5 286 573 (96,01%); mid: 2 862 714;
2 643 287 (48,01%)
22,00 {[?]}
(2015)
(malejąco): 42 miejsce w świecie z 151 (72,85%); 9 miejsce w Afryce z 45 (82,22%)
3,45 % (0,689 % ) ↘
min: 4,09; max: 22,00; max-min: 17,91 (81,39%); mid: 13,05;
8,95 (40,70%)

Populacja aglomeracji miejskich o liczbie mieszkańców przekraczającej 1 milion.

6 775 211 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 39 miejsce w świecie z 115 (66,96%); 6 miejsce w Afryce z 32 (84,38%)
19,05 % (3,81 % ) ↘
min: 256 496; max: 6 775 211; max-min: 6 518 715 (96,21%); mid: 3 515 854;
3 259 358 (48,11%)
27,08 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 40 miejsce w świecie z 115 (66,09%); 4 miejsce w Afryce z 32 (90,63%)
4,54 % (0,909 % ) ↘
min: 4,87; max: 27,08; max-min: 22,21 (82,03%); mid: 15,97;
11,11 (41,01%)

Migracja w Angola


Liczba ludności

25 021 974 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 51 miejsce w świecie z 233 (78,54%); 14 miejsce w Afryce z 56 (76,79%)
15,19 % (3,04 % ) ↘
min: 5 270 844; max: 25 021 974; max-min: 19 751 130 (78,94%); mid: 15 146 409;
9 875 565 (39,47%)

Międzynarodowa liczba migrantów, całkowita

106 845 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 126 miejsce w świecie z 214 (41,59%); 37 miejsce w Afryce z 54 (33,33%)
28,36 % (5,67 % ) ↘
min: 33 517; max: 106 845; max-min: 73 328 (68,63%); mid: 70 181;
36 664 (34,32%)
0,427 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 193 miejsce w świecie z 214 (10,28%); 49 miejsce w Afryce z 54 (11,11%)
15,52 % (3,10 % ) ↘
min: 0,301; max: 0,427; max-min: 0,126 (29,46%); mid: 0,364;
0,063 (14,73%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium azylu

0,062 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 83 miejsce w świecie z 180 (54,44%); 34 miejsce w Afryce z 48 (31,25%)
14,88 % (2,98 % ) ↗
min: 0,062; max: 0,104; max-min: 0,042 (40,14%); mid: 0,083;
-0,021 (-33,53%)
15 555 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 64 miejsce w świecie z 180 (65%); 25 miejsce w Afryce z 48 (50%)
2,57 % (0,514 % ) ↘
min: 9 364; max: 23 783; max-min: 14 419 (60,63%); mid: 16 574;
-1 019 (-6,55%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium pochodzenia

0,047 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 72 miejsce w świecie z 196 (63,78%); 29 miejsce w Afryce z 54 (48,15%)
1 240 % (247,96 % ) ↗
min: 0,047; max: 3,66; max-min: 3,62 (98,71%); mid: 1,86;
-1,81 (-3 813%)
11 869 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 45 miejsce w świecie z 196 (77,55%); 21 miejsce w Afryce z 54 (62,96%)
1 036 % (207,24 % ) ↗
min: 9 484; max: 470 625; max-min: 461 141 (97,98%); mid: 240 055;
-228 186 (-1 923%)

Płodność w Angola


Ogólny współczynnik urodzeń

45,48 na 1000 osób[?] (2014)
(malejąco): 2 miejsce w świecie z 207 (99,52%); 2 miejsce w Afryce z 54 (98,15%)
4,50 % (0,900 % ) ↗
min: 45,48; max: 54,42; max-min: 8,94 (16,43%); mid: 49,95;
-4,47 (-9,83%)

Ogólny współczynnik urodzeń

1 125 513 rocznie[?] (2015)
(malejąco): 23 miejsce w świecie z 207 (89,37%); 9 miejsce w Afryce z 54 (85,19%)
10,39 % (2,08 % ) ↘
min: 286 695; max: 1 125 513; max-min: 838 819 (74,53%); mid: 706 104;
419 409 (37,26%)

Wskaźnik płodności

6,08 urodzeń na kobietę[?] (2014)
(malejąco): 5 miejsce w świecie z 203 (98,03%); 5 miejsce w Afryce z 54 (92,59%)
5,53 % (1,11 % ) ↗
min: 6,08; max: 7,41; max-min: 1,33 (17,93%); mid: 6,74;
-0,664 (-10,92%)

Współczynnik dzietności młodzieży w wieku dojrzewania

161,93 urodzeń na 1000 kobiet w wieku 15-19 lat[?] (2015)
(malejąco): 3 miejsce w świecie z 193 (98,96%); 3 miejsce w Afryce z 54 (96,30%)
11,73 % (2,35 % ) ↗
min: 161,93; max: 235,32; max-min: 73,39 (31,19%); mid: 198,63;
-36,69 (-22,66%)

Śmiertelność dzieci i matek w Angola


Ogólny współczynnik urodzeń

1 125 513 {rocznie[?]}
(2015)
(rosnąco): 185 miejsce w świecie z 207 (11,11%); 46 miejsce w Afryce z 54 (16,67%)
10,39 % (2,08 % ) ↘
min: 286 695; max: 1 125 513; max-min: 838 819 (74,53%); mid: 706 104;
419 409 (37,26%)
13,72 {na 1000 osób[?]}
(2014)
(rosnąco): 197 miejsce w świecie z 206 (4,85%); 50 miejsce w Afryce z 54 (9,26%)
9,03 % (1,81 % ) ↗
min: 13,72; max: 32,36; max-min: 18,64 (57,60%); mid: 23,04;
-9,32 (-67,92%)

Śmiertelność matek

5 400 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 168 miejsce w świecie z 181 (7,73%); 44 miejsce w Afryce z 53 (18,87%)
5,56 % (1,11 % ) ↗
min: 5 400; max: 7 800; max-min: 2 400 (30,77%); mid: 6 600;
-1 200 (-22,22%)
0,216 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 165 miejsce w świecie z 181 (9,39%); 37 miejsce w Afryce z 53 (32,08%)
24,47 % (4,89 % ) ↗
min: 0,216; max: 0,611; max-min: 0,395 (64,68%); mid: 0,413;
-0,198 (-91,58%)

Współczynnik umieralności poniżej 1. roku życia

53 164 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 184 miejsce w świecie z 192 (4,69%); 51 miejsce w Afryce z 54 (7,41%)
1,99 % (0,398 % ) ↘
min: 32 635; max: 53 164; max-min: 20 529 (38,61%); mid: 42 900;
10 265 (19,31%)
2,12 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 192 miejsce w świecie z 192 (0,521%); 54 miejsce w Afryce z 54 (1,85%)
15,57 % (3,11 % ) ↗
min: 2,12; max: 2,93; max-min: 0,808 (27,55%); mid: 2,53;
-0,404 (-19,02%)

Współczynnik umieralności poniżej 5. roku życia

169 310 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 187 miejsce w świecie z 193 (3,63%); 51 miejsce w Afryce z 54 (7,41%)
5,21 % (1,04 % ) ↗
min: 94 593; max: 178 434; max-min: 83 841 (46,99%); mid: 136 514;
32 797 (19,37%)
6,77 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 193 miejsce w świecie z 193 (0,518%); 54 miejsce w Afryce z 54 (1,85%)
24,06 % (4,81 % ) ↗
min: 6,77; max: 11,52; max-min: 4,75 (41,26%); mid: 9,14;
-2,38 (-35,12%)

Przyczyny śmierci w Angola


Śmiertelność z powodu chorób zakaźnych, warunków żywieniowych, śmiertelności matek

66,40 %[?] (2012)
(rosnąco): 164 miejsce w świecie z 172 (5,23%); 44 miejsce w Afryce z 52 (17,31%)
2,43 % (0,487 % ) ↗
min: 66,40; max: 76,10; max-min: 9,70 (12,75%); mid: 71,25;
-4,85 (-7,30%)

Śmiertelność z powodu obrażeń

9,50 %[?] (2012)
(rosnąco): 110 miejsce w świecie z 172 (36,63%); 33 miejsce w Afryce z 52 (38,46%)
3,86 % (0,772 % ) ↘
min: 7,30; max: 9,50; max-min: 2,20 (23,16%); mid: 8,40;
1,10 (11,58%)

Śmiertelność z powodu chorób niezakaźnych

24,10 %[?] (2012)
(rosnąco): 8 miejsce w świecie z 172 (95,93%); 8 miejsce w Afryce z 52 (86,54%)
5,19 % (1,04 % ) ↘
min: 16,60; max: 24,10; max-min: 7,50 (31,12%); mid: 20,35;
3,75 (15,56%)

Zgony w ruchu drogowym

26,90 na 100 000 osób[?] (2013)

Długość życia w Angola


Długość życia

52,27 [?] (2014)
(malejąco): 195 miejsce w świecie z 201 (3,48%); 48 miejsce w Afryce z 54 (12,96%)
3,09 % (0,617 % ) ↘
min: 32,98; max: 52,27; max-min: 19,28 (36,89%); mid: 42,63;
9,64 (18,45%)

Średnia długość życia mężczyzn

50,80 [?] (2014)
(malejąco): 195 miejsce w świecie z 201 (3,48%); 48 miejsce w Afryce z 54 (12,96%)
3,07 % (0,615 % ) ↘
min: 31,54; max: 50,80; max-min: 19,26 (37,92%); mid: 41,17;
9,63 (18,96%)

Oczekiwana długość życia kobiet

53,81 [?] (2014)
(malejąco): 194 miejsce w świecie z 201 (3,98%); 47 miejsce w Afryce z 54 (14,81%)
3,10 % (0,620 % ) ↘
min: 34,50; max: 53,81; max-min: 19,30 (35,87%); mid: 44,15;
9,65 (17,94%)

Różnica w oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn

3,03 [?] (2015)
(malejąco): 156 miejsce w świecie z 201 (22,89%); 28 miejsce w Afryce z 54 (50%)
4,29 % (0,859 % ) ↘
min: 2,76; max: 4,03; max-min: 1,27 (31,46%); mid: 3,40;
-0,370 (-12,22%)

Przeżycie do 65 roku życia w Angola


Przeżycie do 65 roku życia

2,31 [?] (2015)
(malejąco): 191 miejsce w świecie z 194 (2,06%); 54 miejsce w Afryce z 54 (1,85%)
1,63 % (0,326 % ) ↗
min: 2,31; max: 2,68; max-min: 0,370 (13,80%); mid: 2,49;
-0,180 (-7,78%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, mężczyźni

43,91 [?] (2014)
(malejąco): 186 miejsce w świecie z 193 (4,15%); 47 miejsce w Afryce z 54 (14,81%)
5,08 % (1,02 % ) ↘
min: 19,38; max: 43,91; max-min: 24,53 (55,87%); mid: 31,64;
12,27 (27,93%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, kobiety

49,67 [?] (2014)
(malejąco): 185 miejsce w świecie z 193 (4,66%); 46 miejsce w Afryce z 54 (16,67%)
4,78 % (0,956 % ) ↘
min: 24,27; max: 49,67; max-min: 25,40 (51,14%); mid: 36,97;
12,70 (25,57%)

Stosunek prawdopodobieństwa przeżycia do 65 lat kobiet i mężczyzn

0,885 [?] (2015)
(malejąco): 122 miejsce w świecie z 193 (37,31%); 38 miejsce w Afryce z 54 (31,48%)
0,401 % (0,080 % ) ↘
min: 0,798; max: 0,885; max-min: 0,086 (9,76%); mid: 0,842;
0,043 (4,88%)

Struktura wiekowa w Angola


0-14 lat

42,72 %[?] (2015)
(malejąco): 17 miejsce w świecie z 227 (92,95%); 16 miejsce w Afryce z 56 (73,21%)

15–24 lata

20,72 %[?] (2015)
(malejąco): 26 miejsce w świecie z 227 (88,99%); 11 miejsce w Afryce z 56 (82,14%)

25-54 lata

29,60 %[?] (2015)

55–64 lata

3,97 %[?] (2015)
(malejąco): 197 miejsce w świecie z 227 (13,66%); 34 miejsce w Afryce z 56 (41,07%)

Ma ponad 65 lat

2,99 %[?] (2015)
(malejąco): 200 miejsce w świecie z 227 (12,33%); 38 miejsce w Afryce z 56 (33,93%)

Stosunek liczby kobiet/mężczyzn w Angola


0-14 lat

1,04 [?] (2015)
(malejąco): 133 miejsce w świecie z 227 (41,85%); 9 miejsce w Afryce z 56 (85,71%)

15–24 lata

1,04 [?] (2015)
(malejąco): 119 miejsce w świecie z 227 (48,02%); 10 miejsce w Afryce z 56 (83,93%)

25-54 lata

1,02 [?] (2015)

55–64 lata

0,939 [?] (2015)
(malejąco): 119 miejsce w świecie z 227 (48,02%); 21 miejsce w Afryce z 56 (64,29%)

Ma ponad 65 lat

0,861 [?] (2015)
(malejąco): 64 miejsce w świecie z 227 (72,25%); 17 miejsce w Afryce z 56 (71,43%)

Średni wiek w Angola


Razem

18,20 [?] (2015)

Mężczyźni

18 [?] (2015)

Kobiety

18,30 [?] (2015)

Turystyka w Angola


Liczba przyjazdów turystów zagranicznych

595 000 [?] (2014)
(malejąco): 129 miejsce w świecie z 195 (34,36%); 26 miejsce w Afryce z 45 (44,44%)
28,57 % (5,71 % ) ↘
min: 9 000; max: 650 000; max-min: 641 000 (98,62%); mid: 329 500;
265 500 (44,62%)

Liczba opuszczonych turystów zagranicznych

3 000 [?] (1996)
(2000) (malejąco): 119 miejsce w świecie z 121 (2,48%); 21 miejsce w Afryce z 22 (9,09%)