Zdrowie w Algieria

Wersje językowe strony:

Algieria

Zdrowie w Algieria


Kontynent: Afryka
  
Iso2:DZ
  
Iso3:DZA

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Usługa medyczna w Algieria


Pielęgniarki i położne

1,95 na 1000 osób[?] (2010)
(malejąco): 95 miejsce w świecie z 149 (36,91%); 7 miejsce w Afryce z 35 (82,86%)

Lekarze

1,21 na 1000 osób[?] (2010)
(malejąco): 88 miejsce w świecie z 157 (44,59%); 4 miejsce w Afryce z 37 (91,89%)

Łóżek szpitalnych

1,70 na 1000 osób[?] (2004)
(2005) (malejąco): 125 miejsce w świecie z 188 (34,04%); 18 miejsce w Afryce z 52 (67,31%)
15,69 % (3,14 % ) ↗
min: 1,70; max: 3,19; max-min: 1,49 (46,67%); mid: 2,44;
-0,744 (-43,75%)

Pracownicy służby zdrowia

0,029 na 1000 osób[?] (2007)
(2010) (malejąco): 27 miejsce w świecie z 30 (13,33%); 12 miejsce w Afryce z 14 (21,43%)
6,90 % (1,38 % ) ↗
min: 0,029; max: 0,034; max-min: 0,0050000 (14,71%); mid: 0,032;
-0,0025000 (-8,62%)

Alkoholizm w Algieria


Całkowite spożycie alkoholu

23 799 911 [?] (2015)
(rosnąco): 79 miejsce w świecie z 184 (57,61%); 26 miejsce w Afryce z 52 (51,92%)

Całkowite spożycie alkoholu na mieszkańca [w litrach czystego alkoholu, przewidywane szacunki, powyżej 15 lat]

0,600 [?] (2015)
(rosnąco): 13 miejsce w świecie z 184 (93,48%); 7 miejsce w Afryce z 52 (88,46%)

Choroby w Algieria


Rozpowszechnienie HIV

0,100 [?] (2015)

Zachorowalność na malarię

0,0019035 na 1000 osób[?] (2015)
(rosnąco): 2 miejsce w świecie z 88 (98,86%); 1 miejsce w Afryce z 47 (100%)
33,12 % (6,62 % ) ↘
min: 0,0012732; max: 0,038; max-min: 0,036 (96,63%); mid: 0,020;
-0,018 (-924,92%)

Zapadalność na gruźlicę

75 na 100 000 osób[?] (2015)
(rosnąco): 128 miejsce w świecie z 209 (39,23%); 13 miejsce w Afryce z 54 (77,78%)
2,67 % (0,533 % ) ↗
min: 68; max: 80; max-min: 12 (15%); mid: 74;
1 (1,33%)

Zapobieganie ciąży w Algieria


Częstość stosowania antykoncepcji

48 [?] (2012)
(malejąco): 39 miejsce w świecie z 94 (59,57%); 11 miejsce w Afryce z 42 (76,19%)
2,78 % (0,556 % ) ↗
min: 43,20; max: 52; max-min: 8,80 (16,92%); mid: 47,60;
0,400 (0,833%)

Brak antykoncepcji

10,40 [?] (2012)
(malejąco): 66 miejsce w świecie z 89 (26,97%); 36 miejsce w Afryce z 40 (12,50%)