Ludność w Algieria

Wersje językowe strony:

Algieria

Ludność w Algieria


Kontynent: Afryka
  
Iso2:DZ
  
Iso3:DZA

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Stosunki zależności w Algieria


Uzależnieni ludzie

52,60 na 1000 osób[?] (2015)
(rosnąco): 98 miejsce w świecie z 196 (50,51%); 9 miejsce w Afryce z 55 (85,45%)

Młodzi uzależnieni ludzie

43,60 na 1000 osób[?] (2015)
(rosnąco): 113 miejsce w świecie z 196 (42,86%); 6 miejsce w Afryce z 55 (90,91%)

Osoby w podeszłym wieku uzależnione

9,10 na 1000 osób[?] (2015)

Potencjalny współczynnik wsparcia

11 [?] (2015)
(rosnąco): 101 miejsce w świecie z 196 (48,98%); 5 miejsce w Afryce z 55 (92,73%)

Urbanizacja ludności w Algieria


Liczba ludności

39 666 519 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 34 miejsce w świecie z 233 (85,84%); 9 miejsce w Afryce z 56 (85,71%)
9,15 % (1,83 % ) ↘
min: 11 124 892; max: 39 666 519; max-min: 28 541 627 (71,95%); mid: 25 395 706;
14 270 814 (35,98%)
1,86 {% roczny[?]}
(2015)
(malejąco): 68 miejsce w świecie z 216 (68,98%); 44 miejsce w Afryce z 54 (20,37%)
4,67 % (0,934 % ) ↘
min: 1,26; max: 3,12; max-min: 1,87 (59,76%); mid: 2,19;
-0,326 (-17,52%)

Wiejskie

11 611 580 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 44 miejsce w świecie z 205 (79,02%); 18 miejsce w Afryce z 54 (68,52%)
0,782 % (0,156 % ) ↗
min: 7 730 687; max: 12 718 759; max-min: 4 988 072 (39,22%); mid: 10 224 723;
1 386 857 (11,94%)
29,27 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 137 miejsce w świecie z 205 (33,66%); 51 miejsce w Afryce z 54 (7,41%)
10,93 % (2,19 % ) ↗
min: 29,27; max: 69,49; max-min: 40,22 (57,87%); mid: 49,38;
-20,11 (-68,69%)
-0,159 {[?]}
(2015)
(malejąco): 138 miejsce w świecie z 205 (33,17%); 52 miejsce w Afryce z 54 (5,56%)
131,65 % (26,33 % ) ↗
min: -0,798; max: 2,61; max-min: 3,41 (130,60%); mid: 0,905;
-1,06 (668,88%)

Obszary miejskie

28 054 939 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 30 miejsce w świecie z 214 (86,45%); 5 miejsce w Afryce z 54 (92,59%)
13,26 % (2,65 % ) ↘
min: 3 394 205; max: 28 054 939; max-min: 24 660 734 (87,90%); mid: 15 724 572;
12 330 367 (43,95%)
70,73 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 78 miejsce w świecie z 214 (64,02%); 4 miejsce w Afryce z 54 (94,44%)
4,53 % (0,905 % ) ↘
min: 30,51; max: 70,73; max-min: 40,22 (56,86%); mid: 50,62;
20,11 (28,43%)
2,71 {[?]}
(2015)
(malejąco): 63 miejsce w świecie z 214 (71,03%); 40 miejsce w Afryce z 54 (27,78%)
4,13 % (0,825 % ) ↗
min: 2,52; max: 6,83; max-min: 4,31 (63,08%); mid: 4,68;
-1,96 (-72,41%)

Populacja największego miasta

2 594 112 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 63 miejsce w świecie z 151 (58,94%); 17 miejsce w Afryce z 45 (64,44%)
6,25 % (1,25 % ) ↘
min: 871 636; max: 2 594 112; max-min: 1 722 476 (66,40%); mid: 1 732 874;
861 238 (33,20%)
6,54 {[?]}
(2015)
(malejąco): 133 miejsce w świecie z 151 (12,58%); 39 miejsce w Afryce z 45 (15,56%)
3,20 % (0,639 % ) ↗
min: 6,54; max: 9,02; max-min: 2,48 (27,47%); mid: 7,78;
-1,24 (-18,94%)

Populacja aglomeracji miejskich o liczbie mieszkańców przekraczającej 1 milion.

2 594 112 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 65 miejsce w świecie z 115 (44,35%); 17 miejsce w Afryce z 32 (50%)
6,25 % (1,25 % ) ↘
min: 871 636; max: 2 594 112; max-min: 1 722 476 (66,40%); mid: 1 732 874;
861 238 (33,20%)
6,54 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 108 miejsce w świecie z 115 (6,96%); 28 miejsce w Afryce z 32 (15,63%)
3,20 % (0,639 % ) ↗
min: 6,54; max: 9,05; max-min: 2,51 (27,77%); mid: 7,80;
-1,26 (-19,22%)

Migracja w Algieria


Liczba ludności

39 666 519 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 34 miejsce w świecie z 233 (85,84%); 9 miejsce w Afryce z 56 (85,71%)
9,15 % (1,83 % ) ↘
min: 11 124 892; max: 39 666 519; max-min: 28 541 627 (71,95%); mid: 25 395 706;
14 270 814 (35,98%)

Międzynarodowa liczba migrantów, całkowita

242 391 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 97 miejsce w świecie z 214 (55,14%); 26 miejsce w Afryce z 54 (53,70%)
1,06 % (0,212 % ) ↗
min: 242 391; max: 273 954; max-min: 31 563 (11,52%); mid: 258 173;
-15 781 (-6,51%)
0,611 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 185 miejsce w świecie z 214 (14,02%); 45 miejsce w Afryce z 54 (18,52%)
11,24 % (2,25 % ) ↗
min: 0,611; max: 1,06; max-min: 0,446 (42,20%); mid: 0,834;
-0,223 (-36,51%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium azylu

0,237 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 53 miejsce w świecie z 180 (71,11%); 20 miejsce w Afryce z 48 (60,42%)
10,03 % (2,01 % ) ↗
min: 0,237; max: 0,666; max-min: 0,429 (64,35%); mid: 0,452;
-0,214 (-90,24%)
94 182 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 38 miejsce w świecie z 180 (79,44%); 14 miejsce w Afryce z 48 (72,92%)
0,040 % (0,0080695 % ) ↘
min: 94 093; max: 219 314; max-min: 125 221 (57,10%); mid: 156 704;
-62 522 (-66,38%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium pochodzenia

0,0087984 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 118 miejsce w świecie z 196 (40,31%); 43 miejsce w Afryce z 54 (22,22%)
110,97 % (22,19 % ) ↗
min: 0,0000733; max: 0,036; max-min: 0,036 (99,80%); mid: 0,018;
-0,0093353 (-106,10%)
3 490 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 72 miejsce w świecie z 196 (63,78%); 31 miejsce w Afryce z 54 (44,44%)
91,66 % (18,33 % ) ↗
min: 19; max: 20 743; max-min: 20 724 (99,91%); mid: 10 381;
-6 891 (-197,45%)

Płodność w Algieria


Ogólny współczynnik urodzeń

24,31 na 1000 osób[?] (2014)
(malejąco): 67 miejsce w świecie z 207 (68,12%); 47 miejsce w Afryce z 54 (14,81%)
1,37 % (0,275 % ) ↗
min: 19,28; max: 49,67; max-min: 30,40 (61,19%); mid: 34,47;
-10,16 (-41,81%)

Ogólny współczynnik urodzeń

947 236 rocznie[?] (2015)
(malejąco): 29 miejsce w świecie z 207 (86,47%); 13 miejsce w Afryce z 54 (77,78%)
6,25 % (1,25 % ) ↘
min: 553 043; max: 947 236; max-min: 394 194 (41,62%); mid: 750 140;
197 097 (20,81%)

Wskaźnik płodności

2,86 urodzeń na kobietę[?] (2014)
(malejąco): 71 miejsce w świecie z 203 (65,52%); 46 miejsce w Afryce z 54 (16,67%)
0,560 % (0,112 % ) ↗
min: 2,40; max: 7,68; max-min: 5,27 (68,68%); mid: 5,04;
-2,18 (-76,41%)

Współczynnik dzietności młodzieży w wieku dojrzewania

10,47 urodzeń na 1000 kobiet w wieku 15-19 lat[?] (2015)
(malejąco): 155 miejsce w świecie z 193 (20,21%); 52 miejsce w Afryce z 54 (5,56%)
2,50 % (0,500 % ) ↗
min: 9,68; max: 125,62; max-min: 115,94 (92,29%); mid: 67,65;
-57,18 (-546,05%)

Śmiertelność dzieci i matek w Algieria


Ogólny współczynnik urodzeń

947 236 {rocznie[?]}
(2015)
(rosnąco): 179 miejsce w świecie z 207 (14,01%); 42 miejsce w Afryce z 54 (24,07%)
6,25 % (1,25 % ) ↘
min: 553 043; max: 947 236; max-min: 394 194 (41,62%); mid: 750 140;
197 097 (20,81%)
5,13 {na 1000 osób[?]}
(2014)
(rosnąco): 30 miejsce w świecie z 206 (85,92%); 1 miejsce w Afryce z 54 (100%)
0,332 % (0,066 % ) ↘
min: 4,99; max: 20,34; max-min: 15,35 (75,45%); mid: 12,67;
-7,54 (-147,17%)

Śmiertelność matek

1 300 {liczba osób[?]}
(2015)
0,033 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 124 miejsce w świecie z 181 (32,04%); 9 miejsce w Afryce z 53 (84,91%)
10,07 % (2,01 % ) ↗
min: 0,030; max: 0,069; max-min: 0,039 (56,73%); mid: 0,050;
-0,017 (-51,84%)

Współczynnik umieralności poniżej 1. roku życia

14 773 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 159 miejsce w świecie z 192 (17,71%); 34 miejsce w Afryce z 54 (38,89%)
3,56 % (0,712 % ) ↗
min: 11 743; max: 18 382; max-min: 6 639 (36,12%); mid: 15 063;
-289,50 (-1,96%)
0,372 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 122 miejsce w świecie z 192 (36,98%); 8 miejsce w Afryce z 54 (87,04%)
13,99 % (2,80 % ) ↗
min: 0,372; max: 0,709; max-min: 0,337 (47,50%); mid: 0,541;
-0,168 (-45,24%)

Współczynnik umieralności poniżej 5. roku życia

24 269 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 149 miejsce w świecie z 193 (23,32%); 25 miejsce w Afryce z 54 (55,56%)
1,71 % (0,341 % ) ↗
min: 21 517; max: 161 074; max-min: 139 557 (86,64%); mid: 91 296;
-67 027 (-276,18%)
0,612 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 118 miejsce w świecie z 193 (39,38%); 7 miejsce w Afryce z 54 (88,89%)
11,95 % (2,39 % ) ↗
min: 0,612; max: 11,99; max-min: 11,37 (94,90%); mid: 6,30;
-5,69 (-929,46%)

Przyczyny śmierci w Algieria


Śmiertelność z powodu chorób zakaźnych, warunków żywieniowych, śmiertelności matek

14,50 %[?] (2012)
(rosnąco): 89 miejsce w świecie z 172 (48,84%); 5 miejsce w Afryce z 52 (92,31%)
5,75 % (1,15 % ) ↗
min: 14,50; max: 19,50; max-min: 5 (25,64%); mid: 17;
-2,50 (-17,24%)

Śmiertelność z powodu obrażeń

8,20 %[?] (2012)
(rosnąco): 67 miejsce w świecie z 172 (61,63%); 8 miejsce w Afryce z 52 (86,54%)
5,69 % (1,14 % ) ↗
min: 8,20; max: 11; max-min: 2,80 (25,45%); mid: 9,60;
-1,40 (-17,07%)

Śmiertelność z powodu chorób niezakaźnych

77,30 %[?] (2012)
(rosnąco): 100 miejsce w świecie z 172 (42,44%); 49 miejsce w Afryce z 52 (7,69%)
1,68 % (0,336 % ) ↘
min: 69,50; max: 77,30; max-min: 7,80 (10,09%); mid: 73,40;
3,90 (5,05%)

Zgony w ruchu drogowym

23,80 na 100 000 osób[?] (2013)

Długość życia w Algieria


Długość życia

74,81 [?] (2014)
(malejąco): 82 miejsce w świecie z 201 (59,70%); 1 miejsce w Afryce z 54 (100%)
1,34 % (0,268 % ) ↘
min: 46,14; max: 74,81; max-min: 28,67 (38,33%); mid: 60,47;
14,34 (19,16%)

Średnia długość życia mężczyzn

72,51 [?] (2014)
(malejąco): 77 miejsce w świecie z 201 (62,19%); 2 miejsce w Afryce z 54 (98,15%)
1,22 % (0,244 % ) ↘
min: 45,44; max: 72,51; max-min: 27,07 (37,33%); mid: 58,98;
13,54 (18,67%)

Oczekiwana długość życia kobiet

77,22 [?] (2014)
(malejąco): 94 miejsce w świecie z 201 (53,73%); 3 miejsce w Afryce z 54 (96,30%)
1,46 % (0,292 % ) ↘
min: 46,87; max: 77,22; max-min: 30,35 (39,31%); mid: 62,04;
15,18 (19,65%)

Różnica w oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn

4,74 [?] (2015)
(malejąco): 92 miejsce w świecie z 201 (54,73%); 6 miejsce w Afryce z 54 (90,74%)
5,72 % (1,14 % ) ↘
min: 1,42; max: 4,74; max-min: 3,31 (69,93%); mid: 3,08;
1,66 (34,97%)

Przeżycie do 65 roku życia w Algieria


Przeżycie do 65 roku życia

5,94 [?] (2015)
(malejąco): 98 miejsce w świecie z 194 (50%); 5 miejsce w Afryce z 54 (92,59%)
6,52 % (1,30 % ) ↘
min: 3,22; max: 5,94; max-min: 2,72 (45,75%); mid: 4,58;
1,36 (22,88%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, mężczyźni

77,16 [?] (2014)
(malejąco): 68 miejsce w świecie z 193 (65,28%); 3 miejsce w Afryce z 54 (96,30%)
1,75 % (0,350 % ) ↘
min: 38,46; max: 77,16; max-min: 38,70 (50,15%); mid: 57,81;
19,35 (25,08%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, kobiety

85,29 [?] (2014)
(malejąco): 80 miejsce w świecie z 193 (59,07%); 3 miejsce w Afryce z 54 (96,30%)
1,92 % (0,383 % ) ↘
min: 42,94; max: 85,29; max-min: 42,35 (49,66%); mid: 64,11;
21,18 (24,83%)

Stosunek prawdopodobieństwa przeżycia do 65 lat kobiet i mężczyzn

0,906 [?] (2015)
(malejąco): 92 miejsce w świecie z 193 (52,85%); 24 miejsce w Afryce z 54 (57,41%)
0,064 % (0,013 % ) ↗
min: 0,896; max: 0,918; max-min: 0,022 (2,43%); mid: 0,907;
-0,0012626 (-0,139%)

Struktura wiekowa w Algieria


0-14 lat

29,06 %[?] (2015)
(malejąco): 79 miejsce w świecie z 227 (65,64%); 49 miejsce w Afryce z 56 (14,29%)

15–24 lata

15,95 %[?] (2015)

25-54 lata

42,88 %[?] (2015)
(malejąco): 71 miejsce w świecie z 227 (69,16%); 6 miejsce w Afryce z 56 (91,07%)

55–64 lata

6,61 %[?] (2015)
(malejąco): 139 miejsce w świecie z 227 (39,21%); 6 miejsce w Afryce z 56 (91,07%)

Ma ponad 65 lat

5,50 %[?] (2015)
(malejąco): 134 miejsce w świecie z 227 (41,41%); 7 miejsce w Afryce z 56 (89,29%)

Stosunek liczby kobiet/mężczyzn w Algieria


0-14 lat

1,05 [?] (2015)
(malejąco): 95 miejsce w świecie z 227 (58,59%); 4 miejsce w Afryce z 56 (94,64%)

15–24 lata

1,05 [?] (2015)
(malejąco): 81 miejsce w świecie z 227 (64,76%); 6 miejsce w Afryce z 56 (91,07%)

25-54 lata

1,02 [?] (2015)
(malejąco): 70 miejsce w świecie z 227 (69,60%); 11 miejsce w Afryce z 56 (82,14%)

55–64 lata

1,03 [?] (2015)
(malejąco): 37 miejsce w świecie z 227 (84,14%); 9 miejsce w Afryce z 56 (85,71%)

Ma ponad 65 lat

0,866 [?] (2015)

Średni wiek w Algieria


Razem

27,80 [?] (2015)
(malejąco): 134 miejsce w świecie z 227 (41,41%); 7 miejsce w Afryce z 56 (89,29%)

Mężczyźni

27,50 [?] (2015)
(malejąco): 133 miejsce w świecie z 227 (41,85%); 7 miejsce w Afryce z 56 (89,29%)

Kobiety

28,10 [?] (2015)
(malejąco): 132 miejsce w świecie z 227 (42,29%); 7 miejsce w Afryce z 56 (89,29%)

Turystyka w Algieria


Liczba przyjazdów turystów zagranicznych

2 301 000 [?] (2014)
(malejąco): 80 miejsce w świecie z 195 (59,49%); 6 miejsce w Afryce z 45 (88,89%)
10,04 % (2,01 % ) ↘
min: 520 000; max: 2 733 000; max-min: 2 213 000 (80,97%); mid: 1 626 500;
674 500 (29,31%)

Liczba opuszczonych turystów zagranicznych

2 839 000 [?] (2014)
(malejąco): 49 miejsce w świecie z 107 (55,14%); 3 miejsce w Afryce z 13 (84,62%)
38,11 % (7,62 % ) ↘
min: 827 000; max: 2 839 000; max-min: 2 012 000 (70,87%); mid: 1 833 000;
1 006 000 (35,44%)