Gospodarka w Algieria

Wersje językowe strony:

Algieria

Gospodarka w Algieria


Kontynent: Afryka
  
Iso2:DZ
  
Iso3:DZA

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

PKB w Algieria


PKB, PPP

584 000 000 000 [?] (2015)
(malejąco): 32 miejsce w świecie z 194 (84,02%); 4 miejsce w Afryce z 52 (94,23%)
22,09 % (4,42 % ) ↘
min: 171 000 000 000; max: 584 000 000 000; max-min: 413 000 000 000 (70,72%); mid: 377 500 000 000;
206 500 000 000 (35,36%)

PKB

167 000 000 000 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 55 miejsce w świecie z 199 (72,86%); 4 miejsce w Afryce z 53 (94,34%)
3,59 % (0,719 % ) ↘
min: 2 001 460 831; max: 214 000 000 000; max-min: 211 998 539 169 (99,06%); mid: 108 000 730 416;
58 999 269 585 (35,33%)

PKB per capita, PSN

14 717 [?] (2015)
(malejąco): 86 miejsce w świecie z 194 (56,19%); 6 miejsce w Afryce z 52 (90,38%)
14,13 % (2,83 % ) ↘
min: 6 519; max: 14 717; max-min: 8 198 (55,70%); mid: 10 618;
4 099 (27,85%)

Rezerwy w Algieria


Całkowite rezerwy

151 000 000 000 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 15 miejsce w świecie z 184 (92,39%); 1 miejsce w Afryce z 52 (100%)
12,58 % (2,52 % ) ↗
min: 184 224 560; max: 201 000 000 000; max-min: 200 815 775 440 (99,91%); mid: 100 592 112 280;
50 407 887 720 (33,38%)

Całkowite rezerwy

3 220 [?] (2015)
(malejąco): 1 miejsce w świecie z 117 (100%); 1 miejsce w Afryce z 47 (100%)
27,08 % (5,42 % ) ↘
min: 9,60; max: 3 840; max-min: 3 831 (99,75%); mid: 1 925;
1 295 (40,22%)

Całkowite rezerwy z wyłączeniem złota

145 000 000 000 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 13 miejsce w świecie z 184 (93,48%); 1 miejsce w Afryce z 52 (100%)
12,41 % (2,48 % ) ↗
min: 147 900 000; max: 195 000 000 000; max-min: 194 852 100 000 (99,92%); mid: 97 573 950 000;
47 426 050 000 (32,71%)

Oszczędności brutto

43,47 % PKB[?] (2014)
(malejąco): 11 miejsce w świecie z 164 (93,90%); 1 miejsce w Afryce z 43 (100%)
14,97 % (2,99 % ) ↗
min: 17,77; max: 57,44; max-min: 39,66 (69,06%); mid: 37,61;
5,86 (13,49%)

PKB - skład w Algieria


Konsumpcja gospodarstw domowych

41,50 %[?] (2015)

Konsumpcja rządowa

22,10 %[?] (2015)
(malejąco): 35 miejsce w świecie z 197 (82,74%); 9 miejsce w Afryce z 54 (85,19%)

Naprawiono inwestycję

42,10 %[?] (2015)
(malejąco): 10 miejsce w świecie z 194 (95,36%); 6 miejsce w Afryce z 54 (90,74%)

Inwestycje magazynowe

6,60 %[?] (2015)
(malejąco): 9 miejsce w świecie z 166 (95,18%); 4 miejsce w Afryce z 46 (93,48%)

Eksport towarów i usług

25,10 %[?] (2015)

Import towarów i usług

-37,40 %[?] (2015)
(malejąco): 80 miejsce w świecie z 195 (59,49%); 24 miejsce w Afryce z 53 (56,60%)

PKB - skład według sektorów pochodzenia w Algieria


Rolnictwo

13,10 %[?] (2015)
(malejąco): 77 miejsce w świecie z 219 (65,30%); 33 miejsce w Afryce z 53 (39,62%)

Przemysł

38,70 %[?] (2015)
(malejąco): 30 miejsce w świecie z 221 (86,88%); 7 miejsce w Afryce z 53 (88,68%)

Usługi

48,20 %[?] (2015)
(malejąco): 182 miejsce w świecie z 223 (18,83%); 34 miejsce w Afryce z 54 (38,89%)

Wzrost PKB w Algieria


Tempo wzrostu PKB

3,90 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 66 miejsce w świecie z 193 (66,32%); 26 miejsce w Afryce z 52 (51,92%)
7,69 % (1,54 % ) ↘
min: -19,69; max: 34,31; max-min: 54,00 (157,37%); mid: 7,31;
-3,41 (-87,55%)

Wzrost PKB per capita

1,98 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 89 miejsce w świecie z 193 (54,40%); 21 miejsce w Afryce z 52 (61,54%)
10,39 % (2,08 % ) ↘
min: -21,65; max: 31,01; max-min: 52,65 (169,80%); mid: 4,68;
-2,70 (-136,18%)

Koszty w Algieria


Wydatki

29,53 % PKB[?] (2011)
(rosnąco): 136 miejsce w świecie z 140 (3,57%); 33 miejsce w Afryce z 33 (3,03%)
17,14 % (3,43 % ) ↘
min: 17,10; max: 29,53; max-min: 12,43 (42,10%); mid: 23,31;
6,22 (21,05%)

Koszty zużycia końcowego itp.

55,85 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 14 miejsce w świecie z 177 (92,66%); 3 miejsce w Afryce z 49 (95,92%)
7,70 % (1,54 % ) ↘
min: 42,94; max: 85,92; max-min: 42,98 (50,02%); mid: 64,43;
-8,58 (-15,37%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, odpływ kapitału netto

0,057 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 49 miejsce w świecie z 165 (70,91%); 20 miejsce w Afryce z 40 (52,50%)
137,49 % (27,50 % ) ↗
min: -0,130; max: 0,297; max-min: 0,426 (143,70%); mid: 0,083;
-0,026 (-45,75%)

Wydatki publiczne na edukację ogółem

4,34 % PKB[?] (2008)
(2010) (rosnąco): 73 miejsce w świecie z 169 (57,40%); 25 miejsce w Afryce z 49 (51,02%)
5,58 % (1,12 % ) ↗
min: 4,34; max: 7,18; max-min: 2,84 (39,61%); mid: 5,76;
-1,42 (-32,80%)

Wydatki na badania i rozwój

0,066 % PKB[?] (2005)
(2005) (rosnąco): 15 miejsce w świecie z 124 (88,71%); 5 miejsce w Afryce z 25 (84%)
42,58 % (8,52 % ) ↗
min: 0,066; max: 0,366; max-min: 0,300 (81,98%); mid: 0,216;
-0,150 (-227,41%)

Wydatki wojskowe

6,24 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 149 miejsce w świecie z 155 (4,52%); 45 miejsce w Afryce z 48 (8,33%)
43,60 % (8,72 % ) ↘
min: 1,24; max: 6,24; max-min: 5,00 (80,18%); mid: 3,74;
2,50 (40,09%)

Wydatki na zdrowie

7,21 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 121 miejsce w świecie z 190 (36,84%); 41 miejsce w Afryce z 53 (24,53%)
29,00 % (5,80 % ) ↘
min: 3,24; max: 7,21; max-min: 3,97 (55,11%); mid: 5,22;
1,99 (27,56%)

Dochód w Algieria


Wpływy podatkowe

37,19 % PKB[?] (2011)
(malejąco): 3 miejsce w świecie z 142 (98,59%); 3 miejsce w Afryce z 35 (94,29%)
7,48 % (1,50 % ) ↘
min: 25,03; max: 45,25; max-min: 20,23 (44,70%); mid: 35,14;
2,05 (5,50%)

Handel

62,51 % PKB[?] (2014)
(malejąco): 138 miejsce w świecie z 187 (26,74%); 37 miejsce w Afryce z 51 (29,41%)
11,77 % (2,35 % ) ↗
min: 32,68; max: 113,75; max-min: 81,06 (71,27%); mid: 73,22;
-10,71 (-17,13%)

Handel usługami

8,71 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 155 miejsce w świecie z 179 (13,97%); 40 miejsce w Afryce z 47 (17,02%)
9,23 % (1,85 % ) ↗
min: 2,95; max: 10,62; max-min: 7,67 (72,26%); mid: 6,78;
1,93 (22,14%)

Handel towarem

53,52 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 103 miejsce w świecie z 188 (45,74%); 28 miejsce w Afryce z 51 (47,06%)
13,04 % (2,61 % ) ↗
min: 22,87; max: 69,46; max-min: 46,59 (67,07%); mid: 46,17;
7,35 (13,73%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływy netto

-0,242 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 178 miejsce w świecie z 188 (5,85%); 50 miejsce w Afryce z 52 (5,77%)
690,17 % (138,03 % ) ↘
min: -0,242; max: 2,71; max-min: 2,95 (108,92%); mid: 1,23;
-1,48 (610,43%)

Czynsze z zasobów naturalnych

11,84 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 39 miejsce w świecie z 177 (78,53%); 24 miejsce w Afryce z 52 (55,77%)
68,87 % (13,77 % ) ↗
min: 0,374; max: 31,41; max-min: 31,04 (98,81%); mid: 15,89;
-4,05 (-34,20%)

Dług publiczny

16,80 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 13 miejsce w świecie z 178 (93,26%); 4 miejsce w Afryce z 42 (92,86%)