Geograficzne w Algieria

Wersje językowe strony:

Algieria

Geograficzne w Algieria


Kontynent: Afryka
  
Iso2:DZ
  
Iso3:DZA

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Powierzchnia terenu w Algieria


Powierzchnia

2 381 740 km kw.[?] (2015)

Powierzchnia

2 381 741 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 10 miejsce w świecie z 230 (96,09%); 1 miejsce w Afryce z 54 (100%)
0,0000420 % (0,0000084 % ) ↘
min: 2 381 740; max: 2 381 741; max-min: 1 (0,0000420%); mid: 2 381 741;
0,500 (0,0000210%)

Korzystanie z ziemi w Algieria


Powierzchnia

2 381 741 km kw.[?] (2015)
(malejąco): 10 miejsce w świecie z 230 (96,09%); 1 miejsce w Afryce z 54 (100%)
0,0000420 % (0,0000084 % ) ↘
min: 2 381 740; max: 2 381 741; max-min: 1 (0,0000420%); mid: 2 381 741;
0,500 (0,0000210%)

Grunty rolne

17,40 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 161 miejsce w świecie z 208 (23,08%); 47 miejsce w Afryce z 53 (13,21%)
0,138 % (0,028 % ) ↘
min: 16,22; max: 19,09; max-min: 2,88 (15,06%); mid: 17,65;
-0,258 (-1,49%)
414 310 {metrów kwadratowych. km.[?]}
(2014)
(malejąco): 24 miejsce w świecie z 209 (89,00%); 9 miejsce w Afryce z 54 (85,19%)
0,138 % (0,028 % ) ↘
min: 386 220; max: 454 710; max-min: 68 490 (15,06%); mid: 420 465;
-6 155 (-1,49%)
(malejąco): 40 miejsce w świecie z 207 (81,16%); 21 miejsce w Afryce z 52 (61,54%)
9,92 % (1,98 % ) ↗
min: 1,04; max: 4,14; max-min: 3,09 (74,76%); mid: 2,59;
-1,55 (-148,12%)

Grunty orne

3,14 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 155 miejsce w świecie z 206 (25,24%); 42 miejsce w Afryce z 53 (22,64%)
0,436 % (0,087 % ) ↗
min: 2,57; max: 3,22; max-min: 0,647 (20,08%); mid: 2,90;
0,238 (7,59%)
74 426 {metrów kwadratowych. km.[?]}
(2015)
(malejąco): 32 miejsce w świecie z 206 (84,95%); 8 miejsce w Afryce z 53 (86,79%)
0,798 % (0,160 % ) ↗
min: 62 030; max: 76 620; max-min: 14 590 (19,04%); mid: 69 325;
5 101 (6,85%)
(malejąco): 77 miejsce w świecie z 206 (63,11%); 27 miejsce w Afryce z 53 (50,94%)
10,95 % (2,19 % ) ↗
min: 0,188; max: 0,598; max-min: 0,410 (68,60%); mid: 0,393;
-0,205 (-109,23%)

Powierzchnia lasów

0,821 {% powierzchni gruntów[?]}
(2015)
(malejąco): 194 miejsce w świecie z 205 (5,85%); 49 miejsce w Afryce z 53 (9,43%)
1,94 % (0,389 % ) ↘
min: 0,645; max: 0,821; max-min: 0,176 (21,47%); mid: 0,733;
0,088 (10,74%)
19 560 {km kw.[?]}
(2015)
(malejąco): 107 miejsce w świecie z 206 (48,54%); 35 miejsce w Afryce z 54 (37,04%)
1,94 % (0,389 % ) ↘
min: 15 360; max: 19 560; max-min: 4 200 (21,47%); mid: 17 460;
2 100 (10,74%)
(malejąco): 164 miejsce w świecie z 204 (20,10%); 42 miejsce w Afryce z 52 (21,15%)
7,94 % (1,59 % ) ↗
min: 0,046; max: 0,064; max-min: 0,018 (28,23%); mid: 0,055;
-0,0059403 (-12,05%)

Lądowe obszary chronione

7,86 {% powierzchni gruntów[?]}
(2014)
(malejąco): 141 miejsce w świecie z 204 (31,37%); 37 miejsce w Afryce z 53 (32,08%)
5,63 % (1,13 % ) ↘
min: 6,30; max: 7,86; max-min: 1,56 (19,85%); mid: 7,08;
0,780 (9,92%)
189 842 {km kw.[?]}
(2015)
(malejąco): 21 miejsce w świecie z 202 (90,10%); 7 miejsce w Afryce z 51 (88,24%)
0,0000201 {liczba hektarów na osobę[?]}
(2015)
(malejąco): 168 miejsce w świecie z 202 (17,33%); 43 miejsce w Afryce z 51 (17,65%)

Granice lądowe i linia brzegowa w Algieria


Długość granicy lądowej

6 734 [?] (2015)
(malejąco): 18 miejsce w świecie z 166 (89,76%); 4 miejsce w Afryce z 49 (93,88%)

Liczba krajów sąsiednich

7 [?] (2015)
(malejąco): 12 miejsce w świecie z 164 (93,29%); 4 miejsce w Afryce z 49 (93,88%)

Linia brzegowa

998 [?] (2015)
(malejąco): 85 miejsce w świecie z 191 (56,02%); 14 miejsce w Afryce z 40 (67,50%)

Podniesienie w Algieria


Średnia wysokość

800 [?] (2015)
(malejąco): 40 miejsce w świecie z 163 (76,07%); 14 miejsce w Afryce z 48 (72,92%)

Najniższy punkt nad poziomem morza

-40 [?] (2015)
(malejąco): 57 miejsce w świecie z 73 (23,29%); 17 miejsce w Afryce z 24 (33,33%)

Najwyższy punkt nad poziomem morza

3 003 [?] (2015)
(malejąco): 66 miejsce w świecie z 232 (71,98%); 16 miejsce w Afryce z 56 (73,21%)

Główne parametry w Algieria


Liczba ludności

39 666 519 liczba osób[?] (2015)
(malejąco): 34 miejsce w świecie z 233 (85,84%); 9 miejsce w Afryce z 56 (85,71%)
9,15 % (1,83 % ) ↘
min: 11 124 892; max: 39 666 519; max-min: 28 541 627 (71,95%); mid: 25 395 706;
14 270 814 (35,98%)

Powierzchnia

2 381 740 km kw.[?] (2015)

Gęstość zaludnienia

16,65 liczba osób na km kw. powierzchni[?] (2015)
(malejąco): 200 miejsce w świecie z 230 (13,48%); 44 miejsce w Afryce z 54 (20,37%)
9,15 % (1,83 % ) ↘
min: 4,79; max: 16,65; max-min: 11,87 (71,25%); mid: 10,72;
5,93 (35,62%)

Tempo wzrostu liczby ludności

1,86 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 68 miejsce w świecie z 216 (68,98%); 44 miejsce w Afryce z 54 (20,37%)
4,67 % (0,934 % ) ↘
min: 1,26; max: 3,12; max-min: 1,87 (59,76%); mid: 2,19;
-0,326 (-17,52%)

Powierzchnia

6,00 hectar per person[?] (2015)
(rosnąco): 201 miejsce w świecie z 233 (14,16%); 46 miejsce w Afryce z 56 (19,64%)
10,07 % (2,01 % ) ↗
min: 6,00; max: 21,42; max-min: 15,41 (71,97%); mid: 13,71;
-7,71 (-128,36%)