Ludność w Afganistan

Wersje językowe strony:

Afganistan

Ludność w Afganistan


Kontynent: Azji
  
Iso2:AF
  
Iso3:AFG

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Stosunki zależności w Afganistan


Uzależnieni ludzie

87 na 1000 osób[?] (2015)

Młodzi uzależnieni ludzie

82,30 na 1000 osób[?] (2015)

Osoby w podeszłym wieku uzależnione

4,60 na 1000 osób[?] (2015)

Potencjalny współczynnik wsparcia

21,70 [?] (2015)

Urbanizacja ludności w Afganistan


Liczba ludności

32 526 562 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 40 miejsce w świecie z 233 (83,26%); 16 miejsce w Azji z 51 (70,59%)
14,03 % (2,81 % ) ↘
min: 8 994 793; max: 32 526 562; max-min: 23 531 769 (72,35%); mid: 20 760 678;
11 765 885 (36,17%)
2,80 {% roczny[?]}
(2015)
(malejąco): 23 miejsce w świecie z 216 (89,81%); 7 miejsce w Azji z 50 (88%)
2,36 % (0,472 % ) ↘
min: -3,11; max: 7,56; max-min: 10,67 (141,17%); mid: 2,22;
0,581 (20,71%)

Wiejskie

23 840 994 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 22 miejsce w świecie z 205 (89,76%); 11 miejsce w Azji z 47 (78,72%)
11,67 % (2,33 % ) ↘
min: 8 255 331; max: 23 840 994; max-min: 15 585 663 (65,37%); mid: 16 048 163;
7 792 832 (32,69%)
73,30 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 24 miejsce w świecie z 205 (88,78%); 4 miejsce w Azji z 47 (93,62%)
2,75 % (0,550 % ) ↗
min: 73,30; max: 91,78; max-min: 18,48 (20,14%); mid: 82,54;
-9,24 (-12,61%)
2,23 {[?]}
(2015)
(malejąco): 19 miejsce w świecie z 205 (91,22%); 5 miejsce w Azji z 47 (91,49%)
0,386 % (0,077 % ) ↗
min: -3,41; max: 7,20; max-min: 10,61 (147,43%); mid: 1,89;
0,338 (15,15%)

Obszary miejskie

8 685 568 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 60 miejsce w świecie z 214 (72,43%); 23 miejsce w Azji z 50 (56%)
20,52 % (4,10 % ) ↘
min: 739 462; max: 8 685 568; max-min: 7 946 106 (91,49%); mid: 4 712 515;
3 973 053 (45,74%)
26,70 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 191 miejsce w świecie z 214 (11,21%); 47 miejsce w Azji z 50 (8%)
7,54 % (1,51 % ) ↘
min: 8,22; max: 26,70; max-min: 18,48 (69,21%); mid: 17,46;
9,24 (34,61%)
4,39 {[?]}
(2015)
(malejąco): 16 miejsce w świecie z 214 (92,99%); 4 miejsce w Azji z 50 (94%)
2,75 % (0,549 % ) ↘
min: -1,55; max: 9,07; max-min: 10,62 (117,05%); mid: 3,76;
0,631 (14,37%)

Populacja największego miasta

4 634 875 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 39 miejsce w świecie z 151 (74,83%); 20 miejsce w Azji z 46 (58,70%)
19,69 % (3,94 % ) ↘
min: 285 352; max: 4 634 875; max-min: 4 349 523 (93,84%); mid: 2 460 114;
2 174 762 (46,92%)
14,25 {[?]}
(2015)
(malejąco): 93 miejsce w świecie z 151 (39,07%); 25 miejsce w Azji z 46 (47,83%)
6,58 % (1,32 % ) ↘
min: 3,17; max: 14,25; max-min: 11,08 (77,75%); mid: 8,71;
5,54 (38,88%)

Populacja aglomeracji miejskich o liczbie mieszkańców przekraczającej 1 milion.

4 634 875 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 52 miejsce w świecie z 115 (55,65%); 23 miejsce w Azji z 36 (38,89%)
19,69 % (3,94 % ) ↘
min: 285 352; max: 4 634 875; max-min: 4 349 523 (93,84%); mid: 2 460 114;
2 174 762 (46,92%)
14,25 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 87 miejsce w świecie z 115 (25,22%); 28 miejsce w Azji z 36 (25%)
6,58 % (1,32 % ) ↘
min: 3,17; max: 14,25; max-min: 11,08 (77,74%); mid: 8,71;
5,54 (38,87%)

Migracja w Afganistan


Liczba ludności

32 526 562 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 40 miejsce w świecie z 233 (83,26%); 16 miejsce w Azji z 51 (70,59%)
14,03 % (2,81 % ) ↘
min: 8 994 793; max: 32 526 562; max-min: 23 531 769 (72,35%); mid: 20 760 678;
11 765 885 (36,17%)

Międzynarodowa liczba migrantów, całkowita

382 365 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 78 miejsce w świecie z 214 (64,02%); 27 miejsce w Azji z 50 (48%)
73,26 % (14,65 % ) ↘
min: 57 686; max: 382 365; max-min: 324 679 (84,91%); mid: 220 026;
162 340 (42,46%)
1,18 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 169 miejsce w świecie z 214 (21,50%); 36 miejsce w Azji z 50 (30%)
68,89 % (13,78 % ) ↘
min: 0,358; max: 1,18; max-min: 0,818 (69,56%); mid: 0,767;
0,409 (34,78%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium azylu

0,792 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 25 miejsce w świecie z 180 (86,67%); 9 miejsce w Azji z 42 (80,95%)
97,09 % (19,42 % ) ↘
min: 0,0000292; max: 0,792; max-min: 0,792 (100,00%); mid: 0,396;
0,396 (50,00%)
257 554 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 23 miejsce w świecie z 180 (87,78%); 12 miejsce w Azji z 42 (73,81%)
97,50 % (19,50 % ) ↘
min: 3; max: 300 423; max-min: 300 420 (100,00%); mid: 150 213;
107 341 (41,68%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium pochodzenia

8,20 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): 4 miejsce w świecie z 196 (98,47%); 2 miejsce w Azji z 50 (98%)
33,27 % (6,65 % ) ↗
min: 8,20; max: 52,53; max-min: 44,33 (84,40%); mid: 30,36;
-22,17 (-270,42%)
2 666 254 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): 2 miejsce w świecie z 196 (99,49%); 2 miejsce w Azji z 50 (98%)
14,57 % (2,91 % ) ↗
min: 2 107 519; max: 6 339 095; max-min: 4 231 576 (66,75%); mid: 4 223 307;
-1 557 053 (-58,40%)

Płodność w Afganistan


Ogólny współczynnik urodzeń

34,23 na 1000 osób[?] (2014)
(malejąco): 37 miejsce w świecie z 207 (82,61%); 3 miejsce w Azji z 50 (96%)
13,78 % (2,76 % ) ↗
min: 34,23; max: 51,72; max-min: 17,49 (33,82%); mid: 42,97;
-8,75 (-25,55%)

Ogólny współczynnik urodzeń

1 079 784 rocznie[?] (2015)
(malejąco): 26 miejsce w świecie z 207 (87,92%); 12 miejsce w Azji z 50 (78%)
0,839 % (0,168 % ) ↗
min: 460 844; max: 1 095 240; max-min: 634 396 (57,92%); mid: 778 042;
301 742 (27,94%)

Wskaźnik płodności

4,84 urodzeń na kobietę[?] (2014)
(malejąco): 26 miejsce w świecie z 203 (87,68%); 2 miejsce w Azji z 50 (98%)
18,65 % (3,73 % ) ↗
min: 4,84; max: 7,64; max-min: 2,79 (36,58%); mid: 6,24;
-1,40 (-28,84%)

Współczynnik dzietności młodzieży w wieku dojrzewania

71,20 urodzeń na 1000 kobiet w wieku 15-19 lat[?] (2015)
(malejąco): 47 miejsce w świecie z 193 (76,17%); 4 miejsce w Azji z 50 (94%)
39,93 % (7,99 % ) ↗
min: 71,20; max: 165,24; max-min: 94,04 (56,91%); mid: 118,22;
-47,02 (-66,04%)

Śmiertelność dzieci i matek w Afganistan


Ogólny współczynnik urodzeń

1 079 784 {rocznie[?]}
(2015)
(rosnąco): 182 miejsce w świecie z 207 (12,56%); 39 miejsce w Azji z 50 (24%)
0,839 % (0,168 % ) ↗
min: 460 844; max: 1 095 240; max-min: 634 396 (57,92%); mid: 778 042;
301 742 (27,94%)
8,23 {na 1000 osób[?]}
(2014)
(rosnąco): 121 miejsce w świecie z 206 (41,75%); 43 miejsce w Azji z 50 (16%)
11,70 % (2,34 % ) ↗
min: 8,23; max: 32,40; max-min: 24,17 (74,60%); mid: 20,32;
-12,09 (-146,86%)

Śmiertelność matek

4 300 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 163 miejsce w świecie z 181 (10,50%); 43 miejsce w Azji z 48 (12,50%)
48,84 % (9,77 % ) ↗
min: 4 300; max: 11 000; max-min: 6 700 (60,91%); mid: 7 650;
-3 350 (-77,91%)
0,132 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 152 miejsce w świecie z 181 (16,57%); 48 miejsce w Azji z 48 (2,08%)
73,13 % (14,63 % ) ↗
min: 0,132; max: 0,696; max-min: 0,564 (81,01%); mid: 0,414;
-0,282 (-213,27%)

Współczynnik umieralności poniżej 1. roku życia

36 242 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 181 miejsce w świecie z 192 (6,25%); 43 miejsce w Azji z 48 (12,50%)
16,75 % (3,35 % ) ↗
min: 29 658; max: 44 213; max-min: 14 555 (32,92%); mid: 36 936;
-693,50 (-1,91%)
1,11 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 173 miejsce w świecie z 192 (10,42%); 47 miejsce w Azji z 48 (4,17%)
35,80 % (7,16 % ) ↗
min: 1,11; max: 2,46; max-min: 1,34 (54,66%); mid: 1,79;
-0,672 (-60,29%)

Współczynnik umieralności poniżej 5. roku życia

94 261 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 183 miejsce w świecie z 193 (5,70%); 43 miejsce w Azji z 48 (12,50%)
21,55 % (4,31 % ) ↗
min: 94 261; max: 166 872; max-min: 72 611 (43,51%); mid: 130 567;
-36 306 (-38,52%)
2,90 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): 174 miejsce w świecie z 193 (10,36%); 48 miejsce w Azji z 48 (2,08%)
41,39 % (8,28 % ) ↗
min: 2,90; max: 17,48; max-min: 14,58 (83,42%); mid: 10,19;
-7,29 (-251,56%)

Przyczyny śmierci w Afganistan


Śmiertelność z powodu chorób zakaźnych, warunków żywieniowych, śmiertelności matek

46 %[?] (2012)
(rosnąco): 124 miejsce w świecie z 172 (28,49%); 45 miejsce w Azji z 47 (6,38%)
5,25 % (1,05 % ) ↗
min: 46; max: 60,50; max-min: 14,50 (23,97%); mid: 53,25;
-7,25 (-15,76%)

Śmiertelność z powodu obrażeń

17,40 %[?] (2012)
(rosnąco): 165 miejsce w świecie z 172 (4,65%); 42 miejsce w Azji z 47 (12,77%)
4,12 % (0,824 % ) ↘
min: 13,10; max: 17,40; max-min: 4,30 (24,71%); mid: 15,25;
2,15 (12,36%)

Śmiertelność z powodu chorób niezakaźnych

36,60 %[?] (2012)
(rosnąco): 40 miejsce w świecie z 172 (77,33%); 2 miejsce w Azji z 47 (97,87%)
4,64 % (0,929 % ) ↘
min: 26,40; max: 36,60; max-min: 10,20 (27,87%); mid: 31,50;
5,10 (13,93%)

Zgony w ruchu drogowym

15,50 na 100 000 osób[?] (2013)
(rosnąco): 87 miejsce w świecie z 178 (51,69%); 20 miejsce w Azji z 45 (57,78%)

Długość życia w Afganistan


Długość życia

60,37 [?] (2014)
(malejąco): 176 miejsce w świecie z 201 (12,94%); 50 miejsce w Azji z 50 (2%)
2,32 % (0,465 % ) ↘
min: 32,33; max: 60,37; max-min: 28,05 (46,45%); mid: 46,35;
14,02 (23,23%)

Średnia długość życia mężczyzn

59,19 [?] (2014)
(malejąco): 175 miejsce w świecie z 201 (13,43%); 50 miejsce w Azji z 50 (2%)
2,28 % (0,456 % ) ↘
min: 31,59; max: 59,19; max-min: 27,60 (46,63%); mid: 45,39;
13,80 (23,32%)

Oczekiwana długość życia kobiet

61,62 [?] (2014)
(malejąco): 176 miejsce w świecie z 201 (12,94%); 50 miejsce w Azji z 50 (2%)
2,37 % (0,474 % ) ↘
min: 33,11; max: 61,62; max-min: 28,51 (46,27%); mid: 47,36;
14,26 (23,14%)

Różnica w oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn

2,45 [?] (2015)
(malejąco): 176 miejsce w świecie z 201 (12,94%); 43 miejsce w Azji z 50 (16%)
5,60 % (1,12 % ) ↘
min: 1,52; max: 2,45; max-min: 0,928 (37,92%); mid: 1,98;
0,464 (18,96%)

Przeżycie do 65 roku życia w Afganistan


Przeżycie do 65 roku życia

2,47 [?] (2015)
(malejąco): 186 miejsce w świecie z 194 (4,64%); 46 miejsce w Azji z 50 (10%)
7,85 % (1,57 % ) ↘
min: 2,18; max: 2,81; max-min: 0,632 (22,52%); mid: 2,49;
-0,023 (-0,938%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, mężczyźni

55,19 [?] (2014)
(malejąco): 165 miejsce w świecie z 193 (15,03%); 48 miejsce w Azji z 50 (6%)
3,92 % (0,783 % ) ↘
min: 17,59; max: 55,19; max-min: 37,60 (68,12%); mid: 36,39;
18,80 (34,06%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, kobiety

61,05 [?] (2014)
(malejąco): 170 miejsce w świecie z 193 (12,44%); 50 miejsce w Azji z 50 (2%)
3,77 % (0,754 % ) ↘
min: 21,17; max: 61,05; max-min: 39,88 (65,32%); mid: 41,11;
19,94 (32,66%)

Stosunek prawdopodobieństwa przeżycia do 65 lat kobiet i mężczyzn

0,905 [?] (2015)
(malejąco): 93 miejsce w świecie z 193 (52,33%); 26 miejsce w Azji z 50 (50%)
0,203 % (0,041 % ) ↘
min: 0,831; max: 0,905; max-min: 0,074 (8,13%); mid: 0,868;
0,037 (4,06%)

Struktura wiekowa w Afganistan


0-14 lat

41,03 %[?] (2015)
(malejąco): 29 miejsce w świecie z 227 (87,67%); 3 miejsce w Azji z 51 (96,08%)

15–24 lata

22,49 %[?] (2015)

25-54 lata

30,01 %[?] (2015)

55–64 lata

3,90 %[?] (2015)
(malejąco): 204 miejsce w świecie z 227 (10,57%); 47 miejsce w Azji z 51 (9,80%)

Ma ponad 65 lat

2,57 %[?] (2015)

Stosunek liczby kobiet/mężczyzn w Afganistan


0-14 lat

1,03 [?] (2015)
(malejąco): 165 miejsce w świecie z 227 (27,75%); 45 miejsce w Azji z 51 (13,73%)

15–24 lata

1,04 [?] (2015)
(malejąco): 114 miejsce w świecie z 227 (50,22%); 30 miejsce w Azji z 51 (43,14%)

25-54 lata

1,04 [?] (2015)
(malejąco): 51 miejsce w świecie z 227 (77,97%); 17 miejsce w Azji z 51 (68,63%)

55–64 lata

0,971 [?] (2015)
(malejąco): 85 miejsce w świecie z 227 (63,00%); 23 miejsce w Azji z 51 (56,86%)

Ma ponad 65 lat

0,861 [?] (2015)
(malejąco): 65 miejsce w świecie z 227 (71,81%); 21 miejsce w Azji z 51 (60,78%)

Średni wiek w Afganistan


Razem

18,60 [?] (2015)
(malejąco): 204 miejsce w świecie z 227 (10,57%); 50 miejsce w Azji z 51 (3,92%)

Mężczyźni

18,50 [?] (2015)
(malejąco): 201 miejsce w świecie z 227 (11,89%); 49 miejsce w Azji z 51 (5,88%)

Kobiety

18,60 [?] (2015)
(malejąco): 205 miejsce w świecie z 227 (10,13%); 50 miejsce w Azji z 51 (3,92%)