Gospodarka w Afganistan

Wersje językowe strony:

Afganistan

Gospodarka w Afganistan


Kontynent: Azji
  
Iso2:AF
  
Iso3:AFG

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

PKB w Afganistan


PKB, PPP

62 619 006 135 [?] (2015)
(malejąco): 99 miejsce w świecie z 194 (49,48%); 36 miejsce w Azji z 48 (27,08%)
27,25 % (5,45 % ) ↘
min: 19 243 809 663; max: 62 619 006 135; max-min: 43 375 196 472 (69,27%); mid: 40 931 407 899;
21 687 598 236 (34,63%)

PKB

19 331 286 549 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 109 miejsce w świecie z 199 (45,73%); 36 miejsce w Azji z 48 (27,08%)
17,56 % (3,51 % ) ↘
min: 537 777 811; max: 20 536 542 737; max-min: 19 998 764 926 (97,38%); mid: 10 537 160 274;
8 794 126 275 (45,49%)

PKB per capita, PSN

1 925 [?] (2015)
(malejąco): 172 miejsce w świecie z 194 (11,86%); 48 miejsce w Azji z 48 (2,08%)
15,38 % (3,08 % ) ↘
min: 895,60; max: 1 942; max-min: 1 047 (53,89%); mid: 1 419;
506,12 (26,29%)

Rezerwy w Afganistan


Całkowite rezerwy

6 976 966 101 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 81 miejsce w świecie z 184 (56,52%); 33 miejsce w Azji z 46 (30,43%)
26,01 % (5,20 % ) ↘
min: 38 528 800; max: 7 528 550 402; max-min: 7 490 021 602 (99,49%); mid: 3 783 539 601;
3 193 426 500 (45,77%)

Całkowite rezerwy

280,36 [?] (2015)
(malejąco): 4 miejsce w świecie z 117 (97,44%); 2 miejsce w Azji z 29 (96,55%)
24,08 % (4,82 % ) ↘
min: 142,58; max: 291,76; max-min: 149,19 (51,13%); mid: 217,17;
63,19 (22,54%)

Całkowite rezerwy z wyłączeniem złota

6 231 780 861 bieżące dolary amerykańskie[?] (2015)
(malejąco): 82 miejsce w świecie z 184 (55,98%); 34 miejsce w Azji z 46 (28,26%)
33,01 % (6,60 % ) ↘
min: 4 470 000; max: 6 680 726 440; max-min: 6 676 256 440 (99,93%); mid: 3 342 598 220;
2 889 182 641 (46,36%)

Oszczędności brutto

-11,99 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 164 miejsce w świecie z 164 (0,610%); 42 miejsce w Azji z 42 (2,38%)
58,89 % (11,78 % ) ↘
min: -11,99; max: 1,08; max-min: 13,07 (1 206%); mid: -5,45;
-6,54 (54,52%)

PKB - skład w Afganistan


Konsumpcja gospodarstw domowych

108,60 %[?] (2015)
(malejąco): 3 miejsce w świecie z 198 (98,99%); 2 miejsce w Azji z 49 (97,96%)

Konsumpcja rządowa

12,80 %[?] (2015)
(malejąco): 149 miejsce w świecie z 197 (24,87%); 31 miejsce w Azji z 49 (38,78%)

Naprawiono inwestycję

18,20 %[?] (2015)
(malejąco): 148 miejsce w świecie z 194 (24,23%); 45 miejsce w Azji z 49 (10,20%)

Eksport towarów i usług

6,60 %[?] (2015)

Import towarów i usług

-46,20 %[?] (2015)
(malejąco): 113 miejsce w świecie z 195 (42,56%); 32 miejsce w Azji z 51 (39,22%)

PKB - skład według sektorów pochodzenia w Afganistan


Rolnictwo

24 %[?] (2015)
(malejąco): 36 miejsce w świecie z 219 (84,02%); 7 miejsce w Azji z 49 (87,76%)

Przemysł

21 %[?] (2015)
(malejąco): 139 miejsce w świecie z 221 (37,56%); 44 miejsce w Azji z 51 (15,69%)

Usługi

55 %[?] (2015)
(malejąco): 149 miejsce w świecie z 223 (33,63%); 25 miejsce w Azji z 51 (52,94%)

Wzrost PKB w Afganistan


Tempo wzrostu PKB

0,841 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 165 miejsce w świecie z 193 (15,03%); 44 miejsce w Azji z 48 (10,42%)
903,11 % (180,62 % ) ↗
min: 0,841; max: 21,02; max-min: 20,18 (96,00%); mid: 10,93;
-10,09 (-1 200%)

Wzrost PKB per capita

-1,95 % roczny[?] (2015)
(malejąco): 174 miejsce w świecie z 193 (10,36%); 44 miejsce w Azji z 48 (10,42%)
382,85 % (76,57 % ) ↘
min: -3,21; max: 18,00; max-min: 21,21 (117,84%); mid: 7,40;
-9,34 (479,90%)

Koszty w Afganistan


Wydatki

42,30 % PKB[?] (2013)
(rosnąco): 132 miejsce w świecie z 140 (6,43%); 36 miejsce w Azji z 37 (5,41%)
19,63 % (3,93 % ) ↗
min: 20,33; max: 59,07; max-min: 38,74 (65,58%); mid: 39,70;
2,60 (6,16%)

Koszty zużycia końcowego itp.

122,90 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 173 miejsce w świecie z 177 (2,82%); 44 miejsce w Azji z 46 (6,52%)
4,76 % (0,952 % ) ↘
min: 85,37; max: 134,35; max-min: 48,98 (36,46%); mid: 109,86;
13,04 (10,61%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, odpływ kapitału netto

0,317 % PKB[?] (2012)
(rosnąco): 56 miejsce w świecie z 165 (66,67%); 11 miejsce w Azji z 42 (76,19%)
42,15 % (8,43 % ) ↗
min: -0,013; max: 0,703; max-min: 0,716 (101,88%); mid: 0,345;
-0,028 (-8,90%)

Wydatki publiczne na edukację ogółem

4,80 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 92 miejsce w świecie z 147 (38,10%); 26 miejsce w Azji z 34 (26,47%)
6,10 % (1,22 % ) ↘
min: 1,12; max: 4,80; max-min: 3,69 (76,75%); mid: 2,96;
1,84 (38,37%)

Wydatki wojskowe

1,01 % PKB[?] (2015)
(rosnąco): 42 miejsce w świecie z 155 (73,55%); 6 miejsce w Azji z 40 (87,50%)
87,39 % (17,48 % ) ↗
min: 1,01; max: 2,37; max-min: 1,36 (57,27%); mid: 1,69;
-0,679 (-67,02%)

Wydatki na zdrowie

8,18 % PKB[?] (2014)
(rosnąco): 140 miejsce w świecie z 190 (26,84%); 44 miejsce w Azji z 46 (6,52%)
12,41 % (2,48 % ) ↗
min: 6,73; max: 9,42; max-min: 2,69 (28,57%); mid: 8,07;
0,109 (1,33%)

Dochód w Afganistan


Wpływy podatkowe

7,16 % PKB[?] (2013)
(malejąco): 133 miejsce w świecie z 142 (7,04%); 33 miejsce w Azji z 37 (13,51%)
27,46 % (5,49 % ) ↗
min: 5,23; max: 9,12; max-min: 3,89 (42,68%); mid: 7,18;
-0,018 (-0,257%)

Handel

56,98 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 143 miejsce w świecie z 187 (24,06%); 32 miejsce w Azji z 48 (35,42%)
3,53 % (0,706 % ) ↘
min: 11,16; max: 137,90; max-min: 126,74 (91,91%); mid: 74,53;
-17,55 (-30,80%)

Handel usługami

11,81 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 139 miejsce w świecie z 179 (22,91%); 31 miejsce w Azji z 44 (31,82%)
86,31 % (17,26 % ) ↗
min: 4,93; max: 49,49; max-min: 44,56 (90,05%); mid: 27,21;
-15,40 (-130,47%)

Handel towarem

31,25 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 172 miejsce w świecie z 188 (9,04%); 44 miejsce w Azji z 47 (8,51%)
11,29 % (2,26 % ) ↗
min: 11,44; max: 71,66; max-min: 60,22 (84,04%); mid: 41,55;
-10,30 (-32,95%)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wpływy netto

0,875 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 153 miejsce w świecie z 188 (19,15%); 34 miejsce w Azji z 48 (31,25%)
61,12 % (12,22 % ) ↘
min: -0,0081264; max: 4,32; max-min: 4,33 (100,19%); mid: 2,16;
-1,28 (-146,41%)

Czynsze z zasobów naturalnych

0,703 % PKB[?] (2015)
(malejąco): 129 miejsce w świecie z 177 (27,68%); 36 miejsce w Azji z 47 (25,53%)
3,57 % (0,713 % ) ↗
min: 0,285; max: 2,20; max-min: 1,91 (87,01%); mid: 1,24;
-0,537 (-76,45%)