Ludność w Świat

Wersje językowe strony:

Świat

Ludność w Świat


Kontynent: Świat
  
Iso2:
  
Iso3:WLD

Dla porównania krajów (w tabeli i na mapie) używane są kolory:
 
 Dobre wyniki;
 
 Średnie;
 
 Złe wyniki

Stosunki zależności w Świat


Uzależnieni ludzie

52,30 na 1000 osób[?] (2015)
() (rosnąco): miejsce w świecie z (inf%)

Młodzi uzależnieni ludzie

39,70 na 1000 osób[?] (2015)
() (rosnąco): miejsce w świecie z (inf%)

Osoby w podeszłym wieku uzależnione

12,60 na 1000 osób[?] (2015)
() (rosnąco): miejsce w świecie z (inf%)

Potencjalny współczynnik wsparcia

7,90 [?] (2015)
() (rosnąco): miejsce w świecie z (inf%)

Urbanizacja ludności w Świat


Liczba ludności

7 346 633 037 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
5,76 % (1,15 % ) ↘
min: 3 035 055 570; max: 7 346 633 037; max-min: 4 311 577 467 (58,69%); mid: 5 190 844 304;
2 155 788 734 (29,34%)
1,18 {% roczny[?]}
(2015)
(malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
2,27 % (0,455 % ) ↗
min: 1,18; max: 2,10; max-min: 0,926 (44,02%); mid: 1,64;
-0,459 (-38,80%)

Wiejskie

3 378 269 450 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
0,928 % (0,186 % ) ↘
min: 2 008 858 266; max: 3 378 269 450; max-min: 1 369 411 184 (40,54%); mid: 2 693 563 858;
684 705 592 (20,27%)
46,14 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
5,14 % (1,03 % ) ↗
min: 46,14; max: 66,44; max-min: 20,30 (30,55%); mid: 56,29;
-10,15 (-22,00%)
0,190 {[?]}
(2015)
(malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
0,053 % (0,011 % ) ↗
min: 0,171; max: 1,80; max-min: 1,63 (90,51%); mid: 0,986;
-0,795 (-417,58%)

Obszary miejskie

3 943 072 682 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
9,92 % (1,98 % ) ↘
min: 1 014 634 025; max: 3 943 072 682; max-min: 2 928 438 657 (74,27%); mid: 2 478 853 354;
1 464 219 329 (37,13%)
53,86 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
4,40 % (0,881 % ) ↘
min: 33,56; max: 53,86; max-min: 20,30 (37,69%); mid: 43,71;
10,15 (18,85%)
2,05 {[?]}
(2015)
(malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
6,84 % (1,37 % ) ↗
min: 2,05; max: 3,22; max-min: 1,17 (36,23%); mid: 2,64;
-0,584 (-28,40%)

Migracja w Świat


Liczba ludności

7 346 633 037 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
5,76 % (1,15 % ) ↘
min: 3 035 055 570; max: 7 346 633 037; max-min: 4 311 577 467 (58,69%); mid: 5 190 844 304;
2 155 788 734 (29,34%)

Międzynarodowa liczba migrantów, całkowita

244 512 920 {liczba osób[?]}
(2015)
(malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
9,20 % (1,84 % ) ↘
min: 152 592 590; max: 244 512 920; max-min: 91 920 331 (37,59%); mid: 198 552 755;
45 960 165 (18,80%)
3,33 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
3,65 % (0,730 % ) ↘
min: 2,82; max: 3,33; max-min: 0,505 (15,17%); mid: 3,08;
0,252 (7,59%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium azylu

0,263 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
14,85 % (2,97 % ) ↘
min: 0,197; max: 0,375; max-min: 0,177 (47,32%); mid: 0,286;
-0,023 (-8,73%)
17 531 780 {liczba osób[?]}
(2014)
(malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
11,50 % (2,30 % ) ↘
min: 12 863 676; max: 20 023 531; max-min: 7 159 855 (35,76%); mid: 16 443 604;
1 088 177 (6,21%)

Populacja uchodźców według kraju lub terytorium pochodzenia

0,263 {% ludności[?]}
(2015)
(malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
14,85 % (2,97 % ) ↘
min: 0,197; max: 0,375; max-min: 0,177 (47,32%); mid: 0,286;
-0,023 (-8,73%)
17 531 780 {liczba osób[?]}
(2014)
(malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
11,50 % (2,30 % ) ↘
min: 12 863 676; max: 20 023 531; max-min: 7 159 855 (35,76%); mid: 16 443 604;
1 088 177 (6,21%)

Płodność w Świat


Ogólny współczynnik urodzeń

19,35 na 1000 osób[?] (2014)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
2,61 % (0,522 % ) ↗
min: 19,35; max: 36,14; max-min: 16,79 (46,46%); mid: 27,74;
-8,39 (-43,38%)

Ogólny współczynnik urodzeń

141 658 303 rocznie[?] (2015)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
2,96 % (0,593 % ) ↘
min: 82 487 775; max: 141 658 303; max-min: 59 170 528 (41,77%); mid: 112 073 039;
29 585 264 (20,88%)

Wskaźnik płodności

2,45 urodzeń na kobietę[?] (2014)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
1,90 % (0,381 % ) ↗
min: 2,45; max: 5,06; max-min: 2,61 (51,53%); mid: 3,76;
-1,30 (-53,15%)

Współczynnik dzietności młodzieży w wieku dojrzewania

44,03 urodzeń na 1000 kobiet w wieku 15-19 lat[?] (2015)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
6,08 % (1,22 % ) ↗
min: 44,03; max: 86,52; max-min: 42,49 (49,11%); mid: 65,28;
-21,24 (-48,25%)

Śmiertelność dzieci i matek w Świat


Ogólny współczynnik urodzeń

141 658 303 {rocznie[?]}
(2015)
(rosnąco): miejsce w świecie z (inf%)
2,96 % (0,593 % ) ↘
min: 82 487 775; max: 141 658 303; max-min: 59 170 528 (41,77%); mid: 112 073 039;
29 585 264 (20,88%)
7,75 {na 1000 osób[?]}
(2014)
(rosnąco): miejsce w świecie z (inf%)
2,60 % (0,521 % ) ↗
min: 7,75; max: 17,75; max-min: 10,00 (56,35%); mid: 12,75;
-5,00 (-64,56%)

Śmiertelność matek

303 000 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): miejsce w świecie z (inf%)
11,88 % (2,38 % ) ↗
min: 303 000; max: 532 000; max-min: 229 000 (43,05%); mid: 417 500;
-114 500 (-37,79%)
0,041 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): miejsce w świecie z (inf%)
18,72 % (3,74 % ) ↗
min: 0,041; max: 0,101; max-min: 0,059 (59,04%); mid: 0,071;
-0,030 (-72,08%)

Współczynnik umieralności poniżej 1. roku życia

2 682 438 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): miejsce w świecie z (inf%)
12,68 % (2,54 % ) ↗
min: 2 682 438; max: 5 106 312; max-min: 2 423 874 (47,47%); mid: 3 894 375;
-1 211 937 (-45,18%)
0,365 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): miejsce w świecie z (inf%)
19,57 % (3,91 % ) ↗
min: 0,365; max: 0,967; max-min: 0,601 (62,22%); mid: 0,666;
-0,301 (-82,36%)

Współczynnik umieralności poniżej 5. roku życia

5 944 556 {liczba osób[?]}
(2015)
(rosnąco): miejsce w świecie z (inf%)
17,97 % (3,59 % ) ↗
min: 5 944 556; max: 19 906 186; max-min: 13 961 630 (70,14%); mid: 12 925 371;
-6 980 815 (-117,43%)
0,809 {na 1000 osób[?]}
(2015)
(rosnąco): miejsce w świecie z (inf%)
25,18 % (5,04 % ) ↗
min: 0,809; max: 5,95; max-min: 5,14 (86,39%); mid: 3,38;
-2,57 (-317,37%)

Przyczyny śmierci w Świat


Śmiertelność z powodu chorób zakaźnych, warunków żywieniowych, śmiertelności matek

23,01 %[?] (2012)
() (rosnąco): miejsce w świecie z (inf%)
5,75 % (1,15 % ) ↗
min: 23,01; max: 30,95; max-min: 7,94 (25,65%); mid: 26,98;
-3,97 (-17,25%)

Śmiertelność z powodu obrażeń

9,22 %[?] (2012)
() (rosnąco): miejsce w świecie z (inf%)
0,543 % (0,109 % ) ↗
min: 9,22; max: 9,52; max-min: 0,300 (3,16%); mid: 9,37;
-0,150 (-1,63%)

Śmiertelność z powodu chorób niezakaźnych

67,77 %[?] (2012)
() (rosnąco): miejsce w świecie z (inf%)
2,03 % (0,405 % ) ↘
min: 59,54; max: 67,77; max-min: 8,24 (12,15%); mid: 63,65;
4,12 (6,08%)

Zgony w ruchu drogowym

17,34 na 100 000 osób[?] (2013)
() (rosnąco): miejsce w świecie z (inf%)

Długość życia w Świat


Długość życia

71,45 [?] (2014)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
1,36 % (0,271 % ) ↘
min: 52,48; max: 71,45; max-min: 18,98 (26,56%); mid: 61,97;
9,49 (13,28%)

Średnia długość życia mężczyzn

69,40 [?] (2014)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
1,38 % (0,276 % ) ↘
min: 50,59; max: 69,40; max-min: 18,80 (27,09%); mid: 60,00;
9,40 (13,55%)

Oczekiwana długość życia kobiet

73,60 [?] (2014)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
1,33 % (0,266 % ) ↘
min: 54,42; max: 73,60; max-min: 19,18 (26,06%); mid: 64,01;
9,59 (13,03%)

Różnica w oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn

4,21 [?] (2015)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
0,575 % (0,115 % ) ↘
min: 3,82; max: 4,52; max-min: 0,701 (15,51%); mid: 4,17;
0,040 (0,954%)

Przeżycie do 65 roku życia w Świat


Przeżycie do 65 roku życia

8,27 [?] (2015)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
7,74 % (1,55 % ) ↘
min: 4,99; max: 8,27; max-min: 3,28 (39,70%); mid: 6,63;
1,64 (19,85%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, mężczyźni

72,12 [?] (2014)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
1,88 % (0,375 % ) ↘
min: 42,96; max: 72,12; max-min: 29,16 (40,43%); mid: 57,54;
14,58 (20,22%)

Prawdopodobieństwo przeżycia do 65 lat, kobiety

79,86 [?] (2014)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
1,55 % (0,311 % ) ↘
min: 52,23; max: 79,86; max-min: 27,63 (34,60%); mid: 66,05;
13,82 (17,30%)

Stosunek prawdopodobieństwa przeżycia do 65 lat kobiet i mężczyzn

0,904 [?] (2015)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
0,432 % (0,086 % ) ↘
min: 0,823; max: 0,904; max-min: 0,081 (9,00%); mid: 0,863;
0,041 (4,50%)

Struktura wiekowa w Świat


0-14 lat

25,44 %[?] (2015)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)

15–24 lata

16,16 %[?] (2015)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)

25-54 lata

41,12 %[?] (2015)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)

55–64 lata

8,60 %[?] (2015)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)

Ma ponad 65 lat

8,68 %[?] (2015)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)

Stosunek liczby kobiet/mężczyzn w Świat


0-14 lat

1,07 [?] (2015)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)

15–24 lata

1,07 [?] (2015)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)

25-54 lata

1,02 [?] (2015)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)

55–64 lata

0,952 [?] (2015)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)

Ma ponad 65 lat

0,805 [?] (2015)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)

Średni wiek w Świat


Razem

30,10 [?] (2015)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)

Mężczyźni

29,40 [?] (2015)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)

Kobiety

30,90 [?] (2015)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)

Turystyka w Świat


Liczba przyjazdów turystów zagranicznych

1 160 911 966 [?] (2014)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
16,69 % (3,34 % ) ↘
min: 540 511 673; max: 1 160 911 966; max-min: 620 400 293 (53,44%); mid: 850 711 820;
310 200 146 (26,72%)

Liczba opuszczonych turystów zagranicznych

1 220 159 688 [?] (2014)
() (malejąco): miejsce w świecie z (inf%)
15,42 % (3,08 % ) ↘
min: 623 166 016; max: 1 220 159 688; max-min: 596 993 672 (48,93%); mid: 921 662 852;
298 496 836 (24,46%)